kijkwoning


kijkwoning 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting; (vooral) in België)

woning die bedoeld is om potentiële kopers of huurders een idee te geven van hoe hun woning er ongeveer uit komt te zien; woning die als model voor een reeks vergelijkbare woningen is ingericht; modelwoning

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kijkwoning…

is een woning

   Algemene voorbeelden


   De mensen uit de verkoop zijn nochtans van oordeel dat een kijkwoning de resultaten zou kunnen opvijzelen. Hetzelfde fenomeen onderken ik voor onze appartementen: nu alle afgewerkte appartementen verkocht zijn, wordt het veel moeilijker om mensen te overtuigen op basis van een ruwbouw.

   De Standaard,

   De eerste jaren moesten wij ons reppen om alle orders op te volgen en heb ik me uitsluitend op de eigenlijke bouwactiviteiten geconcentreerd. De verkoper had één voorwaarde gesteld: we moesten een kijkwoning bouwen. In die periode zaten we alleen in Arendonk, maar een kijkwoning in die uithoek aan de Nederlandse grens leek ons geen goed idee.

   De Standaard,

   Ons bedrijf oefent een sterke aantrekkingskracht uit op de kritische, goed geïnformeerde bouwer [...]. Maar liefst 91% bezoekt onze kijkwoning, 71% steekt zijn licht op bij bestaande klanten en 58% gaat na hoe het met onze solvabiliteit zit. Het grootste deel van onze bouwers (60%) zegt veel van bouwen af te weten en 51% gaat met een fijne kam door het lastenboek.

   De Standaard,