kinderarts


kinderarts 1.0

arts die is gespecialiseerd in de opvolging van de ontwikkeling van kinderen en de preventie en de diagnose, behandeling en het onderzoek van bij hen voorkomende ziekten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kinderarts…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de opvolging van de ontwikkeling van kinderen en de preventie, de diagnose, de behandeling en het onderzoek van bij hen voorkomende ziekten

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  De taken van de kinderarts in het ziekenhuis zijn in de loop van de voorbije tien jaar sterk uitgebreid. De klinische ziekenhuisactiviteiten omvatten het antenataal overleg met de verloskundige, de opvang van de pasgeborene bij de bevalling en de opvolging op de materniteit en in de neonatale zorgeneenheid. Tevens dient de kinderarts in te staan voor de ambulante zorg (consultaties), de daghospitalisatie en de "echte" (dag + nacht) hospitalisatie van kinderen van tot 16 jaar. Tenslotte staat hij in voor de opvang van kinderen op de spoedgevallenafdeling.

  http://www.vvkindergeneeskunde.be/,

  De kinderarts behandelt: * kinderen die een aangeboren ziekte of aandoening hebben. * kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken

  http://www.umcutrecht.nl/zorg/ouderskind/poliklinieken/P/pediatriealgemene/

  "Zo'n prik is helemaal niet zo vreselijk als men denkt en zeker geen reden om ouders van een vaccinatie van een kind weg te houden.'' Zo oordelen kinderartsen. Baby's krijgen er dus nu enkele prikken bij, ten minste 3. Kinderartsen zeggen: "Zuigelingen huilen meestal wel, maar wellicht meer omdat ze worden vastgehouden en dat niet prettig vinden, dan om de prik zelf." Ook 12-jarigen zullen nu een prik krijgen. "Ook dat is helemaal niet onoverkomelijk", menen kinderartsen.

  De Standaard,

  De schoolgaande jongeren die in aanmerking komen voor vaccinatie worden gecontacteerd door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ouders die hun kinderen niet via deze weg willen laten inenten, kunnen ook terecht bij hun huisarts of kinderarts. Men informeert dan wel best de arts op voorhand, zodat die het gratis vaccin kan bestellen mocht hij er geen meer in voorraad hebben.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/meningitis/

  In landen met weinig kinderartsen, zoals Groot-Brittannië, is de pediatrische activiteit beperkt tot de ziekenhuizen, in landen met veel kinderartsen daarentegen, zoals Italië, is de extramurale kindergeneeskunde breder ontwikkeld en wordt het kleine kind in regel door een kinderarts gevolgd. In België is er ongeveer 1 kinderarts voor 1.050 kinderen jonger dan 15. Uit rondvragen blijkt dat nagenoeg de helft van de kinderartsen nooit in ziekenhuismilieu werkt.

  http://users.skynet.be/fch/academie/Avenir%20toekomst%20ped%20tekst.pdf

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen