kinderhulp


kinderhulp 1.0

hulpverlening aan kinderen, vooral op het vlak van voedselvoorziening en medische zorg

Semagram (extra betekenisinformatie)


Kinderhulp…

is een handeling

 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan kinderen
 • [Handelende persoon] wordt verleend door instellingen of instanties
 • [Object betroffen] heeft vooral betrekking op voedselvoorziening en medische zorg

  Algemene voorbeelden


  Gedurende de eerste helft van de jaren twintig brachten diverse verzuilde particuliere organisaties, katholiek, protestants, joods, socialistisch en neutraal, maandelijks honderden kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije per trein naar Nederland [...]. Sommigen zouden voorgoed bij hun gastouders blijven. De kinderhulp genoot een enorme populariteit bij liefdadigheidsorganisaties en bij pleegouders, terwijl de rijksoverheid lange tijd een zo gunstig mogelijk klimaat creëerde voor de comités.

  http://www.hum.uva.nl/pion-imm/nederlands/nederlandshome.htm,

  Thomas Ekvall, de Zweedse vertegenwoordiger in Bagdad van UNICEF, de VN-organisatie voor kinderhulp, spreekt van een "ernstige situatie die slechter wordt op bijna alle terreinen waarop UNICEF actief is."

  NRC,

  kinderhulp 2.0

  iemand die helpt om voor kinderen te zorgen

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een kinderhulp…

  is een hulp; is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Ober! Maar ook boodschappenbrengers, autowassers en kinderhulpen raken steeds meer in zwang: een dienst bewijzen mag weer.

    https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031137:mpeg21:a0151,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • betaalde kinderhulpen

    Bill Clinton moet zo langzamerhand een babysitter-syndroom krijgen. Op zoek naar een, bij voorkeur vrouwelijke, minister van justitie blijken betaalde kinderhulpen een bijna onneembare barrière te vormen.

    https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010622851:mpeg21:a0125,