klaagcultuur


klaagcultuur 1.0

cultuur waarin de neiging bestaat om vooral over allerhande zaken te klagen en niet naar oplossingen te zoeken; cultuur waarin veel geklaagd wordt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een klaagcultuur…

is een cultuur

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een cultuur waarin de neiging bestaat om vooral over allerhande zaken te klagen en niet naar oplossingen te zoeken; is een cultuur waarin veel geklaagd wordt

  Hoofdsemagram: cultuur


  Algemene voorbeelden


  Al in 2007, ruim vóór de financiële én economische crisis, deed het toenmalige KRO-discussieprogramma Parla onderzoek naar de klaagcultuur in Nederland. Daaruit bleek dat 76,6 procent van de Nederlanders het eens was met de stelling dat Nederland een klaagcultuur heeft. Klagen over werk stond destijds op nummer één, gevolgd door valse nichten op tv (ja echt!), tijdgebrek, hondenpoep en vandalisme. Verderop in de rij kwamen pas de euro, het openbaar vervoer, het gebrek aan fatsoen, het weer en het verkeer. Niets nieuws dus, die klaagcultuur.

  http://www.duic.nl/cultuur/8654/klaagcultuur/,

  In Duitsland hangt een verongelijkte sfeer [...]. Individualisering van belangen en van rechten hebben de groepscohesie van vroeger aangetast, zowel vakbonden als volkspartijen betalen daarvoor hun tol. Pressiegroepen (voor het milieu, meer veiligheid op straat, tegen kernenergie) kennen gouden tijden. De klaagcultuur trouwens ook, op dat stuk kunnen Duitsers ook grondig zijn. Voor de jongere generaties, die tot voor heel kort alleen de wind in de rug kenden, heeft de huidige toestand wel wat van een duistere samenzwering.

  NRC,

  Nederland heeft steeds meer te maken met een klaagcultuur. Het lijkt erop dat het algemeen aanvaard wordt om via bijvoorbeeld social media over andere mensen (lees culturen) te gaan klagen. Ook op kleinere schaal wordt er geklaagd. Wellicht ook bij uw organisatie. Natuurlijk zit het in de mens om te klagen en ontlopen mensen hun verantwoordelijkheid. Dit is menselijk gedrag.

  http://www.expand.nl/hr-weblog/stop-de-klaagcultuur-en-stop-het-gezeur-in-je-(hr)-team-(twee-tips),

  Stekker, Utrecht's leukste dag- en nachtfestival, en Vers Vermaak, een vooruitstrevend netwerkplatform voor kunstenaars en creatievelingen in alle soorten en maten, is van mening dat er heden ten dage te veel geklaagd wordt over nietszeggende dingen. Om deze klaagcultuur aan de kaak te stellen en een weerklank te laten horen is er een demonstratie gepland op zondag 31 juli te Lepelenburg in Utrecht.

  http://versvermaak.pressdoc.com/27381-unieke-demonstratie-tegen-de-klaagcultuur,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • klaagcultuur en slachtoffercultuur

  Het fortuynisme roept om helderheid en flinke daadkracht, maar draagt daar zelf niet toe bij. Daarmee werd het onderdeel van een klaag- en slachtoffercultuur.

  NRC,