knekelhuis


knekelhuis 1.0

afbeelding

Bron: Nsandre
( CC BY-SA 2.0 )

gebouw op een begraafplaats of ruimte in of bij een kerk, waar beenderen van overledenen worden bewaard; ossuarium

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een knekelhuis…

is een gebouw

 • [Functie] dient om beenderen van overledenen te bewaren
 • [Plaats] ligt vaak op een begraafplaats of in of bij een kerk

  Hoofdsemagram: gebouw


  Algemene voorbeelden


  Een aparte vorm van begraafplaatsarchitectuur in Europa vormen de knekelhuizen, waarin vroeger de stoffelijke resten werden opgeslagen en bewaard, nadat op de vaak kleine kerkhoven de graven, waarin een 'eerste begrafenis' plaatsgevonden had, waren geruimd om hergebruikt te worden. Daarna was er in de knekelhuizen een 'tweede begrafenis'.

  http://www.atelier-terreaarde.nl/themas11/249-thema02-knekelhuizen-in-europa,

  De grond in het bergachtige Epirus is bikkelhard. Daarom worden er geen nieuwe graven gedolven in Ano Pedina. Na 5 jaar worden de graven geruimd en de resten gewassen en in een kistje gestopt. Wij keken toevallig in een klein kamertje naast de kerk en troffen dit knekelhuis aan.

  http://www.columbusmagazine.nl/europa/griekenland/vasteland/reisreporter/fotos/182449.html,

  Op 22 augustus 1920 kon maarschalk Pètain de eerste steen leggen van het huidige gedenkteken. Het zou het grootste knekelhuis ter wereld worden. In 1932 was het monument klaar en waren alle stoffelijke resten overgebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling er alleen gesneuvelde Franse soldaten in onder te brengen maar dit bleek onmogelijk. Veel van de lijken waren dusdanig verminkt dat het niet mogelijk was te bepalen of het een gedode Duitser of Fransman betrof. Het bleek zelfs niet mogelijk precies aan te geven hoeveel onbekend gebleven militairen in de gewelven ondergebracht zijn. Berekeningen op basis van de ingenomen ruimte geven echter aan dat in het ossuarium van Douaumont minimaal 130.000 strijders rusten.

  http://www.eerstewereldoorlog-2014-2018.nl/thread-214.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding