komkommertijd


komkommertijd 1.0

tijd waarin de komkommers rijp zijn; tijd van de komkommeroogst

Semagram


De komkommertijd…

is een tijd

 • [Tijd] vindt plaats in de zomer wanneer de komkommers oogstrijp zijn

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De komkommerplanten die we binnen voorkweekten hebben we vandaag buiten gezet, we laten er eentje binnen staan. Eens kijken wat het verschil wordt. Het kleine gele bloempje is een komkommer in wording. Dat wordt nog een hele transformatie. Maar de planten groeien goed en snel. Het wachten is op komkommertijd.

  http://minituinders.blogspot.nl/2014/04/wachten-op-komkommertijd.html,

  Tegelijk met het wegvallen van logistieke belemmeringen, is de tuinbouw ook 'jaarrond' gaan produceren. Komkommertijd duurt een heel jaar. Sla is er altijd en de consument is hooguit uit nostalgie nog gevoelig voor winterse kost.

  NRC,

  komkommertijd 2.0

  periode die wordt gekenmerkt door weinig bedrijvigheid of activiteit; in het bijzonder: periode waarin de media weinig nieuws kunnen melden of waarin de handel en beursbedrijvigheid zeer gering zijn

  Semagram


  De komkommertijd…

  is een tijd

  • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door de vakanties en de afwezigheid van mensen
  • [Tijd] vindt over het algemeen plaats in de zomer
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door weinig bedrijvigheid of activiteit
  • [Toepassingsgebied of bereik] heeft vaak betrekking op de nieuwsberichtgeving en de (beurs)handel

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Komkommertijd (slappe tijd in de media tijdens de vakanties) [...]. Leenvertaling van het Duitse Sauregurkenzeit, dat sinds de 18e eeuw bekend is. Tot nu toe dateerde de vroegste bewijsplaats van komkommertijd uit 1871 (WNT), wat ontlening uit het Duits nog enigszins onzeker maakte, maar ook in het Nederlands blijkt het al langer voor te komen.

  http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/komkommertijd,

  Hoe komt het dat dit nieuws de publieke opinie zo massaal in de ban houdt? Een eerste, oppervlakkige, verklaring is de komkommertijd. Met regering en kijkers/lezers op vakantie moet en kan je niet zeuren over kaderwetten, besparingsplannen, Emu, enzovoort. Als lees- en kijkvoer verkiezen we dan een detectiveverhaal of een sentimenteel drama, of liefst beiden.

  De Standaard,

  Het valt moeilijk te geloven met dit koude weer buiten, maar de zomer is aangebroken. Om precies te zijn: de komkommertijd. Er is ter redaktie een melding van het monster van Loch Ness binnengelopen, uit Zuid-Afrika (Daar is het nu inderdaad hartje zomer). Zakenman Bob Teeney verklaart dat hij een twintig meter lang neefje van Nessie zag.

  De Standaard,

  De komkommertijd is over het algemeen een slappe tijd waarin weinig zaken worden gedaan. Vooral in de maand augustus, als er veel komkommers zijn, is de handel vaak niet erg levendig [...]. Op de effectenbeurzen heerst een vergelijkbare stemming. Koersen kabbelen rustig voort met af en toe een uitschieter naar boven of naar beneden [...]. Vakantie en het mooie warme zomerweer maken het oude beursgezegd 'Vrouwen bloot, handel dood' weer actueel.

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/experts/annezuidema/21768404/__Komkommer-_tijd__.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de politieke komkommertijd
  • een gezapige komkommertijd

  Wanneer men zich in de stilte van de politieke komkommertijd nog kan ergeren dan moet het Belgisch politiek vertoon inderdaad van een laag allooi zijn.

  De Standaard,

  In de wetenschap dat we voor september niet veel meer te weten komen, hebben we nog een gezapige komkommertijd voor de boeg.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • in komkommertijden

  Er is nog nooit een verzopen kat gedroogd in een magnetron en vervolgens bezweken aan deze behandeling. Althans, niemand heeft kunnen aantonen dat ooit ergens een fabrikant van een magnetron, op een klacht van deze dierenliefhebber, tot vergoeding van schade en schrik is veroordeeld. Het is een van de vele sterke verhalen die regelmatig in komkommertijden in deze of gene krant verschijnen.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010867379:mpeg21:a0673,