krant


krant 1.0

nieuwsblad dat regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, verschijnt en bestaat uit ongebonden gevouwen pagina's van groot of middelgroot formaat, met nieuwsberichten, achtergrondartikelen, advertenties, opiniestukken, columns, enz.; ook: de digitale versie daarvan die men online kan lezen
Als abstract substantief in toepassing op de inhoud van de krant, als concreet substantief in toepassing op een exemplaar of aflevering van de krant. In metonymische toepassing ook in toepassing op de redactie of uitgeverij van de krant. De verschillende toepassingen zijn niet altijd even duidelijk onderscheiden.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een krant…

is een blad; is een tekst; is een zaak

 • [Omvang concreet] is meestal van groot of middelgroot formaat; wordt nu ook gedrukt in kleiner formaat, bijvoorbeeld A4-formaat
 • [Samenstelling] bestaat in gedrukte vorm uit gevouwen en meestal ongebonden pagina's; bestaat in digitale vorm uit webpagina's
 • [Functie] dient om nieuws en andere informatie snel te verspreiden; is een nieuwsmedium
 • [Vervaardiging] wordt door een krantenredactie en journalisten geschreven op basis van informatie die door correspondenten, journalisten of persbureaus aangeleverd wordt; wordt gedrukt of online gezet
 • [Frequentie] verschijnt regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks; verschijnt meestal dagelijks
 • [Transactie] wordt opgestuurd aan abonnees, verkocht in een kiosk of winkel, of gratis verspreid, bv. in stations
 • [Medium] is een gedrukte publicatie, maar is vaak ook geheel of gedeeltelijk online te lezen in een internetversie
 • [Stoffelijke inhoud] bevat artikelen, in de gedrukte versie in kolommen met koppen; bevat foto's en advertenties; bevat in de onlineversie soms filmpjes
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat nieuws, achtergrondartikelen, advertenties, opiniestukken, columns, culturele of wetenschappelijke bijlagen, enz.
 • [Waardering] wordt gezien als een belangrijke bron van informatie

Algemene voorbeelden


Door het immense succes van de tabloids gaan steeds meer broadsheets de populaire toer op. Het zijn nog wel serieuze kranten, met artikels die én betrouwbaar én van hoge kwaliteit zijn. Maar zelfs zij beginnen zich nu meer en meer te concentreren op de human interest, wat betekent dat ook zij sex en schandaal brengen telkens ze er het excuus voor hebben.

[verhaal zonder titel], Jan Molenberghs,

Voor de rest lees ik de Belgische kranten online, en hou ik zoveel mogelijk contact met mijn vriendin Hilde Norga, dit totdat ze hopelijk wat meer tijd hier kan doorbrengen.

http://www.musicalfan.be/artdet.cfm?rubrieknr=2

Volgens een artikel in de krant Le Soir zouden in Antwerpen netwerken betrokken zijn bij diamantsmokkel vanuit Angola.

De Financieel-Economische Tijd,

Achter een rek met kranten was het gezicht van de kioskhoudster te zien.

Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

Veel minder is er bekend over de effecten van berichtgeving in de krant en in tijdschriften op het imago van een bedrijf terwijl recent onderzoek heeft uitgewezen dat onafhankelijke redactionele informatie een grote rol speelt bij de perceptievorming van mensen over merken en organisaties.

http://www.smarteye.nl/documenten/brochuretrendimagemonitor.pdf

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • berichten
 • melden
 • publiceren
 • schrijven
 • vermelden

Britse kranten berichtten de afgelopen tijd geregeld over de dreigende stranding van een van de vermaardste verbintenissen in de internationale jetset.

De Standaard,

Een onvoorzichtige krant meldde al dat er driehonderd krokodillen ontsnapt waren in de stad, met een begin van paniek tot gevolg.

De Standaard,

Misschien publiceert een Vlaamse krant of tijdschrift jouw artikel?

http://www.khleuven.be/index.php?page=21,

Een krant schreef donderdag dat Fergie bekend staat als koopziek.

De Standaard,

Ze had altijd gehamerd op haar onschuld - maar dat vermeldden de kranten vorig jaar niet.

NRC,

als object bij een werkwoord


 • kranten bezorgen
 • een krant dichtvouwen
 • een krant halen
 • een krant kopen
 • een krant lezen
 • een krant openslaan
 • een krant openvouwen
 • een krant pakken

Een jongetje dat kranten bezorgt met de fiets.

De Standaard,

Ik vouwde de krant dicht en legde hem bij het oud papier in de meterkast op de gang.

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Hij haalde de krant en ik las over zijn schouder mee en daar ergerde hij zich weer aan.

Bezeten van mij, Nicci French,

Ik kocht de krant en nam hem mee naar huis.

Bezeten van mij, Nicci French,

Ze kon als een groot mens de krant lezen.

Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een artikel in over de informatie-highway.

Meppeler Courant,

Ik vouw de krant open en lees het artikel.

De toekomst is vrouwelijk, Hilde Van den Hooff,

Ik pak de krant en vouw hem open.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

met adjectief ervoor


 • een Britse krant
 • een digitale krant
 • een Franstalige krant
 • een buitenlandse krant
 • een conservatieve krant
 • een elektronische krant
 • een gezaghebbende krant
 • een gratis krant
 • een invloedrijke krant
 • een landelijke krant
 • een linkse krant
 • een lokale krant
 • een oude krant
 • een papieren krant
 • een plaatselijke krant
 • een populaire krant
 • een regionale krant
 • een serieuze krant

De Britse kranten liggen hier pas na de middag in de winkel.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Voor abonnees van digitale kranten [...], is het handig om niet telkens opnieuw naam en paswoord te moeten intikken bij het aanmelden.

De Standaard,

De paginagrote PRL-advertentie in twee Franstalige kranten hekelde het regeringsbeleid.

De Standaard,

Hij las buitenlandse kranten, keek in beursbladen alsof het tekenverhalen waren.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

In de katholieke en conservatieve kranten worden de woorden 'infantiel' en 'walgelijk' gehanteerd en Tillemans wordt voor cryptocommunist uitgescholden.

http://www.theatraalerfgoed.be/Erfgoedmodule/Erfgoedproject/KTL/Nederlandse%20editie/KTL_TillemansNL_online.pdf,

Zondag verscheen de eerste editie van de elektronische krant.

De Standaard,

Zelfs Le Soir, een gezaghebbende krant die doorgaans veel sympathie heeft voor de PS, sprak een niet mis te verstane veroordeling uit.

De Standaard,

De concurrentie door gratis kranten op stations zal wellicht een gunstige invloed op het abonneebestand van dagbladen hebben en nieuwe groepen lezers aanboren.

http://www.nuv.nl/nuv/jaarverslag.html

De Neue Kronenzeitung wordt gelezen door de helft van de volwassen Oostenrijkers en is daarmee één van de meest invloedrijke kranten van de wereld.

http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_5/artikel3.html

Kranten.com is een site die elke dag een overzicht geeft van de landelijke kranten.

ANP,

Minister-presidente Laurette Onkelinx gaf Toussaint de opdracht een haalbaar project voor een linkse krant in de Franse Gemeenschap uit te werken.

De Standaard,

De lokale kranten melden dat er minstens vijf mensen vanuit het huis hebben geschoten.

NRC,

In de hoek van de schuur stond een grote stapel oude kranten.

De zaak vuilniszak, Peter Eijgenhuijsen,

Internetkranten zouden een alternatief voor de papieren krant kunnen worden.

http://www.bedrijfsfondspers.nl/monopoly.shtml

De regionale en plaatselijke kranten bereiken grote groepen van de samenleving niet meer.

Meppeler Courant,

Deze indeling in populaire kranten en richtingsbladen (de latere kwaliteitskranten) verdwijnt na de jaren vijftig.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

Via de regionale krant en televisie werd zijn signalement verspreid.

NRC,

En om dat allemaal te kunnen melden, veranderen serieuze kranten in roddelbladen.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gedrukte krant
 • een opengeslagen krant

In het onderzoek zouden twee gedrukte kranten met redelijk goed functionerende online-versies met elkaar worden vergeleken, te weten De Telegraaf en De Gelderlander.

http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/Jaarverslag00.pdf,

Ze ging aan de keukentafel zitten, een opengeslagen krant onder haar ellebogen.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

in voorzetselgroep


 • in de krant
 • uit de krant
 • via de krant
 • volgens de krant

Een maand later leest ze in de krant dat ook mijn moeder dood is.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Ze begon voor te lezen uit de krant die ze had uitgespreid op het aanrecht.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Via de krant lezen we nu ook dat uw partij een nieuwsbrief heeft uitgegeven.

Meppeler Courant,

Volgens de krant Le Soir is deze beschuldiging al een week oud.

De Standaard,

met substantief ervoor


 • een aantal kranten
 • een paar kranten
 • een pak kranten
 • een stapel kranten
 • een stuk krant

Een aantal kranten heeft inmiddels al bericht dat de trainer uit zijn functie ontheven zal worden.

NRC,

Met de nodige moeite haalde ze een paar kranten uit haar handtas te voorschijn en legde ze voor zich op het tafeltje.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

Hij trekt het pak kranten naar binnen, dat voor de deur is gedeponeerd.

Een soort Engeland, Robert Anker,

Opeens greep hij in de stapel kranten en leek het erop alsof hij hem door het café ging slingeren.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

Op het laatste ogenblik zag hij de stukken krant.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

met bezittelijk voornaamwoord


 • mijn krant
 • zijn krant

De oude man verrekte zijn nek om de koppen van mijn krant te kunnen lezen.

Crisis four, Andy McNab,

Joost zit daar zijn krant te lezen en ik ben blij met hem.

Het binnenste ei, Hannes Meinkema,

met ander, nevengeschikt substantief


 • kranten en bladen
 • kranten en boeken
 • kranten en internet
 • kranten en magazines
 • kranten en omroepen
 • kranten en opiniebladen
 • kranten en periodieken
 • kranten, radio en televisie
 • kranten en televisie
 • kranten en televisiestations
 • kranten en tijdschriften
 • kranten en weekbladen

In het nieuwe land probeerde hij z'n brood te verdienen met het maken van karikaturen en kleine tekeningen voor kranten en bladen.

NRC,

Via Elnet hebben gebruikers toegang tot het elektronisch lezen van kranten, boeken en tijdschriften.

http://www.fovig.nl/

De verspreiding van de onderzoeksresultaten laat nog te wensen over: de publicatie via kranten en internet bereikt lang niet alle ouders.

Reformatorisch Dagblad,

Kranten en magazines staan in de rij om een artikel aan Charlotte te wijden.

http://www.charlottechurchfans.be/

Kranten en omroepen vroegen zich af hoe je kinderen terreur moet uitleggen.

De Limburger,

Hij analyseerde het nationale debat over kloneren voornamelijk via een aantal kranten en opiniebladen.

Nederlands Dagblad,

Uit tientallen kranten en periodieken verzamelde en archiveerde hij eindeloze mappen met gegevens over de meest uiteenlopende kennisterreinen uit heden en verleden.

http://home.zonnet.nl/multatuli-museum/,

Kranten, radio en televisie besteden grote aandacht aan de kandidaten en hun meningen.

NRC,

Het venster van het kleinkind op deze tijd vervormt minder dan dat van kranten en televisie.

De Standaard,

Ze beheersen alle belangrijke kranten en televisiestations, en als je in Amerika de media beheerst heb je de macht in handen.

Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

Ze las alleen kranten en tijdschriften, geen boeken.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

Op weekdagen zat hij te lezen in kranten en weekbladen in de winkel van zijn ouders.

Acacialaan, Koen Peeters,

Vaste verbindingen


als een natte krant

 1. zeer slecht, futloos

  De afscheidnemende kampioen, die zich na de nederlaag tegen Club reeds bij het onvermijdelijk had neergelegd, speelde de voorbije weken immers als een natte krant en moest op de koop toe ook nog Fredje Peiremans missen, de revelatie van het seizoen.

  De Standaard,

Spreekwoorden


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen