nieuwsmedium


nieuwsmedium 1.0

communicatiekanaal om nieuws openbaar te maken, meestal voor een groot publiek (bijvoorbeeld krant, radio, televisie en nieuwswebsites); communicatiemiddel voor de massacommunicatie van nieuws en actualiteiten

Semagram


Een nieuwsmedium…

is een middel

   Hoofdsemagram: medium


   Algemene voorbeelden


   Er was nog geen radio en in de verste verte geen televisie. De krant was het nieuwsmedium bij uitstek.

   http://www.nrc.nl/krant/achteraf/artikel/1074838653827.html,

   Voorts wil de Raad dat Kroatië amnestie verleent aan krijgsgevangenen, dat het de terugkeer van Serviërs toelaat, dat het de nieuwsmedia ongemoeid laat en dat het een tijdschema opstelt voor gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad Zagreb, waar de oppositie in de meerderheid is.

   De Standaard,

   Bij sommige nieuwsmedia op internet werd het een 'schuilkelder' voor de pc genoemd of werd de mogelijkheid van een 'paniekknop' benadrukt. Waar ging het om? Het bedrijf Phoenix, maker van bios-opstartchips, is op zoek naar een gewichtiger rol voor zijn producten.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • lokale nieuwsmedia
   • nationale nieuwsmedia

   Bij de NNP, de organisatie van lokale nieuwsmedia, zijn meer dan 100 plaatselijke kranten aangesloten, met een gezamenlijke oplage van bijna 2 miljoen exemplaren.

   http://www.minocw.nl/cultuur/mediabeleid.html,

   We weten nu iets meer over de structuur van de nieuwsketen, waarin we onderscheid maken tussen de wereld en nationale nieuwsagentschappen die een buitenlands bericht van de bron tot aan de nationale nieuwsmedia begeleiden; en de nieuwsmedia die zorgen voor de publicatie van het bericht.

   http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

   • Belgische nieuwsmedia
   • Franse nieuwsmedia

   Dat onze Belgische nieuwsmedia er, niettegenstaande deze ontwikkeling, toch in slagen een redelijk kwaliteitsniveau te halen, is een pluim voor onze journalisten.

   http://www.kuleuven.ac.be/admin/rd/niv3pbis/OPEN97N.HTM,

   Voor de Franse nieuwsmedia waren de overstromingen in Nederland belangrijker dan die in eigen land.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   een onafhankelijk nieuwsmedium


   1. een nieuwsmedium dat niet bij een staat, een regime of politieke partij hoort en waar geen beïnvloeding of censuur plaatsvindt; een vrij nieuwsmedium

    Synoniem: een vrij nieuwsmedium

    Het weekblad NIN en andere onafhankelijke nieuwsmedia in Belgrado zeiden dat Karadzic en Mladic erin hadden toegestemd "stilletjes te verdwijnen" als Milosevic beloofde hen niet aan het tribunaal over te dragen.

    De Standaard,

    The New York Times haalt in het laatste redactioneel commentaar uit naar de Chinese president Xi Jinping. De strekking van het bericht: wij, journalisten van een onafhankelijk nieuwsmedium, gaan echt niet naar de pijpen dansen van China.

    http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/13/the-new-york-times-xi-wij-gaan-onze-berichtgeving-echt-niet-aanpassen/,

   een vrij nieuwsmedium


   1. een nieuwsmedium dat vrij is om te communiceren wat men maar wil, omdat het niet bij een staat of een regime hoort; een onafhankelijk nieuwsmedium

    Synoniem: een onafhankelijk nieuwsmedium

    De overheid moet in het advies van de Raad de randvoorwaarden scheppen en bewaken voor vrije nieuwsmedia. Ze bewaakt en stimuleert pluriformiteit en garandeert de onafhankelijkheid van de media door een 'perfusieregeling' die maxima stelt aan de marktaandelen van concerns.

    http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=11374,

    Op Europees niveau bundelen nationale en internationale media-organisaties hun krachten in de World Press Freedom Committee (www.wpfc.org). Zij vormen een watchdog voor vrije nieuwsmedia bij UNESCO, de UNCHR, de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie en andere internationale vergaderingen die rond persvrijheid werken.

    http://www.fleetproject.be/nl/trends/beleid/buzzwords/hoeder-van-de-vierde-macht/