laagwaardigheid


laagwaardigheid 1.0

( Gezegd van zaken)
het laagwaardig zijn; het van lage of geringe waarde zijn; het niet hoogwaardig zijn; gebrekkige kwaliteit

Semagram (extra betekenisinformatie)


Laagwaardigheid…

is een eigenschap

   Algemene voorbeelden


   Hier speelt eens te meer dat de hogeschool wegen zoeken moet om uit de sfeer te geraken van 'laagwaardigheid' vanwege niet deugende diploma's of iets dergelijks.

   http://www.scienceguide.nl/print.aspx?id=22456,

   Installaties die composteren om volumereductie te bewerkstelligen en een stortbare afvalstof te produceren vallen wel onder de reikwijdte (behandelingsmethode D8 en vervolgens D1 van de Kaderrichtlijn afval). In Nederland is deze bewerkingswijze echter op grond van het LAP niet toegestaan vanwege de laagwaardigheid van de techniek.

   http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/bbt-ippc-brefs/dossiers/afval/@84502/item_159523/

   Dat de kopers van de Jetta het ook in Europa moeten doen met een motor die voor andere modellen niet meer goed genoeg wordt bevonden, illustreert de laagwaardigheid van het model. Het advies van Autointernationaal.nl luidt dan ook: laat u niet foppen door de naam Jetta, want anders dan vroeger krijgt u geen kwaliteitsproduct meer. Koop een Golf of een Passat.

   http://www.autointernationaal.nl/artikel.php?id=16995,

   De Betuwelijn is een investering in infrastructuur en laagwaardigheid, en daar schiet je economisch niets mee op.

   http://maurice.ooip.nl/wp-content/uploads/2003/Algemeen%20Interview%20met%20GPD%20(december%202003).pdf,

   Ieder overlastgevend bedrijf heeft zijn binnenstedelijke of binnendorpse locatie inmiddels ingeruild voor een plekje aan straat X in bedrijventerrein Y, meestal met een flinke loods erbij, vaak zo goedkoop mogelijk gebouwd [...]. Vanwege deze overheersende goedkoopte, deze alle creativiteit dodende laagwaardigheid, vinden stedenbouwkundigen het niet interessant om aan zo'n terrein te werken.

   http://www.archined.nl/recensies/lang-leve-het-bedrijventerrein/,

   laagwaardigheid 2.0

   (weinig gebruikt)

   ( Gezegd van metalen, edelstenen, halfedelstenen, chemische of andere stoffen e.d. of daarvan gemaakte producten)
   laag gehalte (aan het genoemde); lage concentratie (van het genoemde); het weinig bevatten (van het genoemde)

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Laagwaardigheid…

   is een gehalte

     Algemene voorbeelden


     En dan heb je nog de aardmetalen [...]. Het winnen van ertsen waar deze metalen in zitten is een delicaat en vaak nauwelijks rendabel klusje vanwege de laagwaardigheid van de ertsen. Dat betekent dat er heel veel energie (= opwarming) nodig is om een leuke hoeveelheid te winnen en te gaan gebruiken.

     http://forum.vwkweb.nl/viewtopic.php?f=13&t=8170&start=80,