hoogwaardigheid


hoogwaardigheid 1.0

( Gezegd van zaken)
het van hoge waarde zijn; het van grote waarde zijn; het van zeer goed kwaliteit zijn; het hoogwaardig zijn

Semagram (extra betekenisinformatie)


Hoogwaardigheid…

is een eigenschap

   Algemene voorbeelden


   Nederlandse havens hebben alle kenmerken van hoogwaardigheid, maar zijn kwetsbaar door hun hoge prijzen. Tegenover de nadelen van Nederlandse havens - hoge grondprijzen, loonkosten, congestiekosten en dergelijke - staan twee voordelen: 1. de nabijheid van grote consumentenmarkten; en 2. de beschikking over hoogwaardige kennis en diensten.

   http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

   In de stad Rotterdam wordt gestreefd naar een concentratie van onderwijsvoorzieningen in relatief grote gebouwen met een multisectoraal karakter. Kenmerkend hierbij zijn de hoogwaardigheid van de faciliteiten en de duidelijke uitstraling van de aanwezige opleidingsclusters.

   http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,

   In onze moderne tijd van overvloed kunnen we maaltijden samenstellen van een hoogwaardigheid en voedzaamheid die vlees eten niet langer noodzakelijk maakt.

   http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=1&t=971671&start=325,

   Een internationale luchthaven is een poort op Vlaams niveau, die: - bediend wordt door een breed gamma van internationale en intercontinentale lijnen, maar ook door charters en zakenvluchten; - door de diversiteit en hoogwaardigheid van de verbindingen een groot aantal bezoekers bedient of vrachten verwerkt (meer dan 5 miljoen passagiers per jaar of 100.000 vliegbewegingen of 150.000 ton goederen of 1 miljoen intercontinentale passagiers).

   http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

   Afhankelijk van de hoogwaardigheid van technologische kennis wordt onderscheid gemaakt in jobbers, co-suppliers, main-suppliers, co-developers en original equipment manufacturers (OEM's).

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   hoogwaardigheid 2.0

   iemand die een hoog ambt bekleedt, vooral aan het hof of in het staatsbestel; hoogwaardigheidsbekleder

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een hoogwaardigheid…

   is een ambtsdrager; is een persoon

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bekleedt een hoog ambt; heeft een vooraanstaande maatschappelijke positie

    Algemene voorbeelden


    Het personeel, dat een gerichte training heeft gevolgd, is voor een breed scala van opdrachten inzetbaar, variërend van het binnendringen in gebouwen en het beveiligen van gebouwen tot de bescherming van VIP-gasten zoals buitenlandse hoogwaardigheden maar ook top-criminelen.

    http://www.navyseal.tmfweb.nl/index.htm

    Onze volgende plaatselijke activiteit zal plaats vinden op zaterdag 22 januari 2011, zaal St. Amands, Werft 16 te Geel, waar het Prinsenpaar het bal zal inzetten nadat zij andere hoogwaardigheden (Prinsen en Prinsessen uit de wijde omgeving, alsook uit het buitenland) ontvangen hebben op het stadshuis van Geel (op uitnodiging van burgemeester en schepenen).

    http://www.heiknuiters.winkelomheide.be/,

    Na km's op een tuinstoel achter in een busje werden we gedropt in een zaal waarna deze volliep met ministers, een burgemeester en 28 andere hoogwaardigheden, waarna wij beide moesten speechen!

    http://www.off2dakar.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=64,

    Deze grote dankbetuiging van een burgemeester, ministers, hoogwaardigheden en de projectleider was super! We ontkwamen er zelfs niet aan dat ook wij moesten speechen voor 35 man, inclusief de pers!

    http://www.thebluecamel.nl/

    hoogwaardigheid 3.0

    (religie, mystiek en mythologie)

    iemand die in de rooms-katholieke kerk een van de hoogste ambten bekleedt, zoals een bisschop, een aartsbisschop en een kardinaal; grootwaardigheidsbekleder

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een hoogwaardigheid…

    is een geestelijke; is een persoon

      Algemene voorbeelden


      Zij (de (aarts)bisschoppen en andere hoogwaardigheden binnen de kerk) kunnen zich niet verbergen achter de claim dat zij zich er niet van bewust waren dat seksueel misbruik een misdrijf was: als Iers staatsburger hebben zij dezelfde plichten als elke andere burger om ernstige misdrijven waar zij weet van hebben bij de autoriteiten te melden.

      http://nl.wikipedia.org/wiki/Murphy_Report,