hoogwaardige


hoogwaardige 1.0

iemand die een hoog ambt bekleedt, vooral aan het hof of in het staatsbestel; iemand met een vooraanstaande maatschappelijke positie; hoogwaardigheidsbekleder

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hoogwaardige…

is een ambtsdrager; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bekleedt een hoog ambt; heeft een vooraanstaande maatschappelijke positie

  Algemene voorbeelden


  Wat maakt iemand tot een "hoogwaardigheidsbekleder"? Is het zijn klederdracht, hoge hoed of staf? Of is het alleen de idee in hun hoofd? Mijn hoogwaardigen blijven pretentieloos. Hun puntzak-hoofdje kent de grens niet tussen gelaat en kroon.

  http://www.franjeskeramiek.be/Hoogwaardigen2.html

  Drie hoogwaardigen met een inleiding en heftig benadrukkend hoe ieders inbreng van wezenlijk belang was voor het draagvlak en de kwaliteit van het Waterplan. Alles werd opgeschreven, wordt uitgetikt en zal weer als een soort ontvangstbewijs worden terug gedistribueerd aan de deelnemers.

  http://www.amsterdamsbotencomite.nl/heeck/WBARTIKELS.html,

  Maandag de veertiende juli zou niet alleen ingaan als een van de warmste dagen van het jaar, maar ook als de meest gedenkwaardige dag van "Gala De Vree". Het werd de dag van de grote ommekeer, van de definitieve afkeer van de kleding voor hoogwaardigen en de terugkeer tot de gewone mens, die daaronder zit.

  http://www.gwkuijk.nl/joomla/pionnen-onder-de-preekstoel/39-pionnen/948-pionnen-onder-de-preekstoel-23

  hoogwaardige 2.0

  iemand die (volgens een bepaalde rassenleer, volgens bepaalde opvattingen) een persoon van grote waarde zou zijn, vooral in vergelijking met iemand die dat niet zou zijn; superieur mens (tegenover een inferieur mens)

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een hoogwaardige…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] zou volgens een bepaalde leer of bepaalde opvattingen superieur zijn aan een ander, met name een inferieur mens

   Algemene voorbeelden


   De rassenpolitiek van het nationaal-socialisme laat zich vrij gemakkelijk samenvatten: De verscheidenheid van de mensen heeft een biologische oorzaak, stellen zij. Dat wat Joden tot Joden, Zigeuners tot Zigeuners, asocialen tot asocialen en geesteszieken tot geesteszieken maakt, ligt in hun bloed ofwel in hun genen. Uit deze ns-visie volgt dan ook automatisch dat alle hierboven geciteerde groepen (en nog veel meer) minderwaardig zijn. Daarom mag, volgens de ns-doctrine, er geen gelijkheid in rechten tussen minderwaardigen en hoogwaardigen bestaan. Misschien vermenigvuldigen de minderwaardigen zich wel sneller dan de hoogwaardigen. Daarom moet men de minderwaardigen afzonderen, steriliseren, sorteren, uitschakelen, dwz. doden, anders maakt men zich schuldig aan ondergang van de cultuur.

   http://91.121.97.41/showthread.php?p=207282,

   Het recht van de sterkste in combinatie met een bevolkingsgroep die als minderwaardig, onmenselijk werd gezien droeg zeker bij aan de perceptie dat het zuivere (Arische) Überras moest worden beschermd. Een vermenging tussen hoogwaardigen en minderwaardigen was uit den boze en door het "verwijderen" van elementen die de kwaliteit van het zuivere ras konden aantasten was het hogere welzijn van de volksgemeenschap inderdaad het meest gediend.

   http://www.stiwotforum.nl/viewtopic.php?p=152235&sid=7321c717aabc32a77198f0f7be0caccf,

   Eindelijk verkregen zij dat minderwaardigheid overstijgend aanzien, met gelijkopgaande geldingsdrang tegenover hen die [...] veel en veel minder waard waren dan zij, de hoogwaardigen.

   http://hertekind.wordpress.com/,