hoogwaardigheidsbekleder


hoogwaardigheidsbekleder 1.0

iemand die een hoog ambt bekleedt, vooral aan het hof of in het staatsbestel; iemand met een vooraanstaande maatschappelijke positie
Het eerste lid van de samenstelling is hoogwaardigheid in de in het moderne Nederlands niet meer aangetroffen betekens 'hof- of staatsambt van hoge waardigheid; hoog ambt'.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hoogwaardigheidsbekleder…

is een ambtsdrager; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bekleedt een hoog ambt; heeft een vooraanstaande maatschappelijke positie

  Algemene voorbeelden


  In een vloed van mooie frasen en ronde zinnen kwam de ene na de andere spreker uiting geven aan zijn heilige verontwaardiging. Geen straathoekwerkers uiteraard, laat staan sekswerkers. Nee, het waren allemaal hoogwaardigheidsbekleders: ministers, ambassadeurs, parlementsleden, eurocraten, magistraten, managers en directeuren.

  Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

  Aan de andere kant schoven de hoogwaardigheidsbekleders aan: de minister, de gouverneur, de procureur, de politiecommissaris, de burgemeester.

  Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

  In tegenstelling tot hoogwaardigheidsbekleders van andere landen kunnen Nederlandse politici zich onbekommerd over straat begeven zonder een stoet van zwaargebouwde veiligheidsmensen om zich heen, zoals elders op de wereld.

  NRC,

  Menig hoogwaardigheidsbekleder verschijnt dinsdag eveneens met een zware kegel bij de officiële plechtigheid op het Plein der gevallen helden, zo weten althans de collega's die vice-president Aleksandr Roetskoi 's nachts hebben vergezeld te melden.

  NRC,

  Singapore is nu al welvarender dan België. Dehaene vindt het mooi om zien en wordt ingehaald als een hoogwaardigheidsbekleder van formaat.

  De Standaard,

  Alle hoogwaardigheidsbekleders, zoals de burgemeester en de voorzitter van het district, kwamen om de jarige club te feliciteren.

  (onbekend) ,

  De rouwdienst zou in de Nieuwe Kerk te Delft worden gehouden, een locatie die wel meer voor rouwdiensten van hoogwaardigheidsbekleders wordt gereserveerd.

  Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

  Via langdurige of kortlopende bruiklenen worden ensembles uit de collectie en afzonderlijke voorwerpen beschikbaar gesteld om te functioneren in permanente presentaties en tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast worden bruiklenen verstrekt aan overheidsinstellingen, in het bijzonder aan hoogwaardigheidsbekleders als ministers en staatssecretarissen en aan de Nederlandse ambassades.

  http://www.icn.nl/

  Op de Dam in Amsterdam staan de koningin, de burgemeester van Amsterdam en andere hoogwaardigheidsbekleders met sobere gezichten naar het monument gekeerd.

  NRC,

  De stakende politie heeft ook de beveiliging ingetrokken van alle hoogwaardigheidsbekleders, inclusief de president, de vice-president, de ministers en de diplomaten.

  NRC,

  Ik heb de aardappels geschild kan, behalve de gewone mededeling en de gewone leugen, ook nog op een derde manier bedoeld zijn, die mij de laatste tijd begint op te vallen in vraaggesprekken met de minister-president of wanneer deze zegt ziek te zijn, de vice-minister-president. De interviewer vraagt deze hoogwaardigheidsbekleder: heeft u de aardappels geschild? De hoogwaardigheidsbekleder heeft de aardappelen niet geschild en wat meer is: hij wéét dat de interviewer dit ook weet, dat alle luisteraars dit weten, en dat de interviewer en de luisteraars ook weten dat de hoogwaardigheidsbekleder dat weet.

  Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen, Piet Grijs,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder
  • buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders
  • burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders
  • gerechtelijke hoogwaardigheidsbekleders
  • islamitische hoogwaardigheidsbekleders
  • kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
  • plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders
  • politieke hoogwaardigheidsbekleders
  • religieuze hoogwaardigheidsbekleders

  Er waart inderdaad een sluipschutter door de stad. Zijn aanwezigheid heeft alles te maken met het aanstaande bezoek van een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder.

  De Standaard,

  Er zal echter nog nader worden bekeken of er toch niet een andere plaats voor deze woonwijk is te vinden. Het lot van het vliegveld, dat behalve door de marine ook veel door de koningin, ministers en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders wordt gebruikt, is hiermee zeer ongewis geworden.

  NRC,

  Feit is overigens dat maskarade (is een optocht of een feest van gemaskerden) in het carnaval niet meer zo bijster veel voorkomt. De verklaring hiervoor is niet zozeer te zoeken in het feit dat vanaf de vroegste tijden kerkelijke en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders aan de lopende band verbodsbepalingen inzake maskarade uitvaardigden.

  http://www.fenvlaanderen.be/fenomeen/oorsprong.htm

  De ouders hadden uitdrukkelijk gevraagd dat politieke en gerechtelijke hoogwaardigheidsbekleders niet in beeld zouden komen.

  De Standaard,

  De komende weken houden islamitische hoogwaardigheidsbekleders in het hele land ontvangsten waarbij ze, althans aan de genodigden, vergeving vragen voor hun zonden.

  NRC,

  Verontwaardigde uitspraken van bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die zeiden dat er een bewuste campagne tegen kerk, geloof en christendom werd gevoerd.

  NRC,

  Volgende zondag zullen regeringsleden, kerkleiders en plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders, samen met joodse vertegenwoordigers, een ceremonie bijwonen ter herdenking van Kielce.

  De Standaard,

  Er zijn ook schitterende ruiterstandbeelden te zien - portretten van de hogon, de religieuze hoogwaardigheidsbekleders die in tijd van oorlog ook de militaire leiding op zich namen.

  NRC,

  • Afrikaanse hoogwaardigheidsbekleders
  • Arabische hoogwaardigheidsbekleders
  • Bosnisch-Servische hoogwaardigheidsbekleders
  • Duitse hoogwaardigheidsbekleders
  • Indiase hoogwaardigheidsbekleders
  • Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders
  • Romeinse hoogwaardigheidsbekleders

  Hij keek toe hoe als in een begrafenisstoet een lange rij zwarte auto's de Afrikaanse hoogwaardigheidsbekleders diep in de nacht terugbracht naar hun sjieke hotels aan de grote avenue's van Tunis.

  NRC,

  Die laatste bank, waarvan de directeuren zeer goede persoonlijke relaties onderhouden met tal van Arabische hoogwaardigheidsbekleders, heeft naar verluidt in de Verenigde Staten stevig gelobbyd voor aanzienlijke Amerikaanse deelname in het project.

  De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

  Pogingen om de piloten op te sporen, faalden. Nu eens werden ze hier, dan weer daar gemeld.Tot Bosnisch-Servische hoogwaardigheidsbekleders plots met een bizar verhaal voor de dag kwamen over een "ontvoering" van de piloten door niet nader genoemde "ongeregelde troepen".

  De Standaard,

  De vijftien "bedevaarten" naar Münstereifel [...] vormden een vreemd hoofdstuk in de geschiedenis van de Vlaams-Duitse betrekkingen. Duitse hoogwaardigheidsbekleders die opstapten achter Vlaamse leeuwen. Vlaams-nationale rituelen die op vriendelijke bevreemding werden onthaald.

  De Standaard,

  De speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement die zich gebogen heeft over het spionagesysteem Echelon komt tot de conclusie dat over het bestaan van dit systeem geen twijfel mogelijk is [...]. Des te verwonderlijker is het dat verschillende Europese hoogwaardigheidsbekleders zeggen geen weet te hebben van dit systeem.

  http://users.pandora.be/johanvanhecke/0307sept01.htm

  Tot die laatste groep behoren behalve Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders ook hooggeplaatste buitenlandse gasten die ons land bezoeken, zoals ambassadeurs en politici.

  http://www.klpd.nl/

  Van 1953 tot 1957 heeft Italië zich beziggehouden met de affaire Wilma Montesi waarin allerlei Romeinse hoogwaardigheidsbekleders over een onverwachte veelzijdigheid bleken te beschikken.

  Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

  Zo snellen de zeven Kamerleden nu twaalf dagen per vliegtuig, per trein, per Ambassador (een replica van een Morris-model van vier decennia geleden, waarin Indiase hoogwaardigheidsbekleders zich bij voorkeur verplaatsen) door het immense land met zijn ruim negenhonderd miljoen inwoners om de toestand ook eens met eigen ogen te aanschouwen.

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • 16 hoogwaardigheidsbekleders
  • 400 hoogwaardigheidsbekleders
  • twee hoogwaardigheidsbekleders
  • vier hoogwaardigheidsbekleders

  Dit weekeinde koos de Queen Elizabeth 2 het ruime sop met nog eens 16 hoogwaardigheidsbekleders en hun gezin als passagier.

  De Standaard,

  Het verjaardagsfeest voor de Japanse keizer Akihito, gepland voor maandag, gaat niet door. Dat liet het paleis in Tokio gisteren weten. Aanleiding is de gijzeling van 400 hoogwaardigheidsbekleders in de Japanse ambassade in de Peruaanse hoofdstad Lima.

  De Standaard,

  Hrawi verwees naar een recent televisieprogramma waar twee hoogwaardigheidsbekleders, uit christelijke en moslim-hoek, verklaarden dat een burgerlijk huwelijk niet verboden is.

  De Standaard,

  De Amsterdamse politie is boos op het gedrag van vier hoogwaardigheidsbekleders. Behalve dat zij werden betrapt op ernstige verkeersovertredingen, misdroegen drie van hen zich bovendien zich tegenover agenten.

  ANP,

  hoogwaardigheidsbekleder 2.0

  (religie, mystiek en mythologie)

  iemand die in de rooms-katholieke kerk een van de hoogste ambten bekleedt, zoals een bisschop, een aartsbisschop en een kardinaal; grootwaardigheidsbekleder

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een hoogwaardigheidsbekleder…

  is een geestelijke; is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Men spreekt van de rooms-katholieke kerk, die de Paus en Rome volgt en van het protestantisme die de bijbel volgt. Ook de Paus bleef niet onbewogen bij deze nieuwe beweging en hij organiseert in 1545 het Concilie van Trente. Dit was een kerkvergadering met hoogwaardigheidsbekleders (Paus, kardinalen en bisschoppen) om kerkaangelegenheden te bespreken.

    http://users.pandora.be/peterdemeyst/egmont/egmont3.html

    Gelovigen [...], die zich beroepen op een reëel existerend kristendom en binnen de Kerk als mondige medespelers hun engagement willen belijden, worden door de auteur als naïevelingen bestempeld. De Kerk betekent voor hem: Rome en het pontifikale systeem. Een piramidevormige struktuur, geleid door hoogwaardigheidsbekleders met uitsluitend belangstelling voor het toepassen van regels.

    De Standaard,