geestelijke


geestelijke 1.0

iemand die doorgaans een bepaalde religieuze wijding of zegening heeft ontvangen en die zijn leven in dienst stelt van een god, kerk, religie of levensbeschouwing; iemand die een kerkelijk ambt vervult; iemand die zich aan de dienst van een kerk wijdt; dienaar van een kerk

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een geestelijke…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft doorgaans een bepaalde religieuze wijding of zegening ontvangen
 • [Activiteit of handeling] stelt zijn leven in dienst van een god, kerk, religie of levensbeschouwing; mag bepaalde rituele handelingen verrichten; geeft soms godsdienstonderricht

  Algemene voorbeelden


  De grondlegger van Kung Fu was een geestelijke uit India die in China de basis legde van deze vechtkunst door het bestuderen van bewegingen van o.a. dieren.

  http://www.vechtsporten.be/

  De voorbije weken stuurden verscheidene boeddhistische instanties in Cambodja verkenners op pad naar Thaise tempels en kloosters die actief zijn in de strijd tegen aids [...]. Phra Phongthep Dhammagaruko, een monnik van het opvanghuis "Vrienden voor het Leven", is één van de Thaise geestelijken die in april een groep Cambodjaanse monniken over de vloer kreeg.

  http://oud.refdag.nl/bui/010507bui06.html,

  ISN-voorzitter H. Mert maakte gewag van de schadelijke gewoonten in de moderne samenleving zoals het gebruik van drugs en alcohol, materialisme en atheïsme. "De aanhangers van beide religies verwachten van de geestelijken maatregelen tegen deze negatieve ontwikkelingen in de maatschappij en inspirerende woorden om de mensheid tot inkeer te brengen. Want geestelijken worden zowel in de islam als in het christendom beschouwd als spirituele en opvoedkundige gidsen", aldus Mert.

  NRC,

  In februari 1973 werd een conferentie van geestelijk leiders, afkomstig uit diverse landen, gehouden in Mekka tijdens de hadj (de bedevaart). Het thema waarover werd gediscussieerd: "Hoe kan liefde en respect voor de Islam bevorderd worden zodat moslims geïnspireerd blijven om zich de Islamitische levenswijze eigen te maken?" Uiteindelijk kwamen de geestelijken overeen om een internationale organisatie op te richten die de moslims op wereldniveau zou inspireren om hun leven in overeenstemming met de leer van de heilige Qoer'aan en de Soennah in te richten.

  http://www.worldislamicmission.nl/wimworld.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • boeddhistische geestelijken
  • islamitische geestelijken
  • katholieke geestelijken
  • orthodoxe geestelijken
  • rooms-katholieke geestelijken

  Hoge boeddhistische geestelijken in Sri Lanka hebben vanmorgen een ontmoeting met paus Johannes Paulus geboycot. De boeddhisten protesteerden hiermee tegen enkele recente opmerkingen van de paus over het boeddhisme, die ze beledigend achtten.

  NRC,

  De botsingen kwamen na een oproep van de Palestijnse Autoriteit om te protesteren tegen het besluit van Netanyahu een tunnel te openen bij de al-Aqsa-moskee en de moskee van de Rots in Jeruzalem, een van de heiligste plaatsen van de islam. Volgens de Palestijnen moet de tunnel Israëls greep op de stad, die beide partijen als hun hoofdstad beschouwen, versterken. Islamitische geestelijken kloegen dat de tunnel de stabiliteit bedreigt van de moskeeën.

  De Standaard,

  Het zou geen zelfmoord zijn als je je opblaast tussen joodse discogangers, maar een heilige daad die de zelfbommer het felbegeerde hemelse martelaarschap verschaft. Niet alle islamitische geestelijken zijn het met deze interpretatie eens. In de islamitische pers woedde onlangs nog een heftige discussie naar aanleiding van de fatwa die sjeik Abdul Aziz bin Abdullah al Sheik, de geestelijk leider van Saoedi-Arabië, tegen zelfmoordaanslagen uitvaardigde.

  De Groene Amsterdammer,

  Tijdens een aantal conferenties in de late 12e en begin 13e eeuw ging een aantal katholieke priesters in debat met de katharen om hen zo hun ongelijk te laten inzien en ze terug te brengen tot het "ware geloof". Dit waren felle debatten waar vaak bekende katholieke geestelijken aan deelnamen. Bij een van deze debatten was zelfs de latere "heilige" Dominicus aanwezig, stichter van de Dominicaner orde, die de katharen nog zou gaan bestrijden met de Inquisitie.

  http://www.let.leidenuniv.nl/history/hic/2002-2/katharen.htm

  In het Westen was de gewoonte zich te scheren door de geestelijkheid overgenomen. In het Oosten werd de tekst dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen zo opgevat dat bij de man de baard erbij hoort. Door die af te scheren deed je afbreuk aan dat beeld en die gelijkenis, waarnaar je was geschapen. En dat kon niet! Nog steeds hebben orthodoxe geestelijken dan ook baarden en rooms-katholieke meestal niet.

  http://www.oecumene.nl/uitgaven/overeen/overeen%2010-2004.pdf,

  De Australische bisschoppen hebben hun verontschuldigingen aangeboden voor seksueel misbruik dat rooms-katholieke geestelijken begingen. In een pastorale brief aan de Australische gelovigen erkennen zij "met diepe spijt" dat sommige priesters zich aan seksueel misbruik van minderjarigen en volwassenen hebben schuldig gemaakt. "Door dat te doen hebben zij gehandeld in strijd met alles wat de Kerk belijdt", aldus de bisschoppen.

  De Standaard,

  • hoge geestelijken
  • de hoogste geestelijken
  • lage geestelijken

  Hoewel metropoliet Nikolaj in 1992 werd benoemd, heeft hij zich als gevolg van de oorlog nooit in Sarajevo, zijn zetel, gevestigd. Zoals de meeste hoge geestelijken in de Servisch-Ortodoxe Kerk schaarde metropoliet Nikolaj zich steeds achter de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic. Hij was meermalen op de Bosnisch-Servische televisie te zien terwijl hij de troepen van Karadzic zegende.

  De Standaard,

  Vorige week viel de regering in Hanoi fel uit tegen het in Parijs gevestigde Internationale Boeddhistische Informatiebureau. Dat had gemeld dat twee hoge geestelijken van de Vietnamese kerk in de provincie Lam Dong ontslag hadden genomen omdat veiligheidstroepen Thich Minh Dao, een hooggeplaatst monnik, hadden aangehouden en monniken en nonnen uit zijn Long Tho-pagode hadden verjaagd.

  De Standaard,

  Deze pillen bevatten soms wel 150 ingrediënten en er zijn er speciale instructies voor het gebruik ervan, het dieet en het gedrag op de dag van inname. Deze pillen zijn altijd gezegend door de hoogste geestelijken van het Tibetaans boeddhisme. Tibetaanse kruidenpillen hebben geen bijwerkingen, afgezien van wat maagklachten die soms in het begin kunnen optreden en de enkele patiënt die allergisch is voor een van de bestanddelen.

  http://home.wxs.nl/~nstg/ned/artikel.html

  Het was niet verwonderlijk dat de ouders van Jasmina en Mehdi in tijden van nood [...] uiteindelijk met elkaar trouwden. Ahmed en Ahmed zorgden voor lage geestelijken, die discreet, hun zwijgzaamheid opgeborgen in hun boernoes, aan huis verschenen en verdwenen om nooit weer op te duiken, om zo een blanco vel te openen voor de toekomst van Driss en Malika.

  De langverwachte, Abdelkader Benali,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een geestelijke van de episcopaalse kerk
  • een geestelijke van de Scientologykerk
  • geestelijken van de anglicaanse kerk
  • geestelijken van de de Vietnamese kerk

  Het is ongeveer een eeuw geleden dat een geestelijke van de Episcopaalse kerk in Noord-Amerika het initiatief nam om een Bidweek voor de eenheid van de christenen (18-25 januari) te houden. Dit initiatief verbreidde zich snel, mede door de opkomende oecumenische beweging, wat tot gevolg had dat de bidweek nu op veel plaatsen ter wereld wordt gevierd.

  http://www.rknieuws.net/rorate/scripts/lt_index.php

  Auditor wordt gedefinieerd als iemand die luistert, van het Latijnse audire, dat horen of luisteren betekent. Een auditor is een geestelijke, of geestelijke in opleiding, van de Scientology kerk.

  http://www.scientology.nl/

  Tweederde van de geestelijken van de Britse Anglicaanse Kerk kent de tien geboden niet. Dat is het resultaat van een onderzoek, dat het Britse zondagsblad The Sunday Times hield onder tweehonderd priesters.

  De Standaard,

  Vorige week viel de regering in Hanoi fel uit tegen het in Parijs gevestigde Internationale Boeddhistische Informatiebureau. Dat had gemeld dat twee hoge geestelijken van de Vietnamese kerk in de provincie Lam Dong ontslag hadden genomen omdat veiligheidstroepen Thich Minh Dao, een hooggeplaatst monnik, hadden aangehouden en monniken en nonnen uit zijn Long Tho-pagode hadden verjaagd.

  De Standaard,

  • een geestelijke van christelijk-orthodoxe religies
  • geestelijken van het Tibetaans boeddhisme

  Bartholomeos, de patriarch van Konstantinopel, ontving gisteren een eredoctoraat van de KU Leuven, maar er was geen vertegenwoordiger van de Turkse ambassade op de plechtigheid. De patriarch is Turks staatsburger en de meest vooraanstaande geestelijke van de kristelijk-ortodoxe religies.

  De Standaard,

  Deze pillen bevatten soms wel 150 ingrediënten en er zijn er speciale instructies voor het gebruik ervan, het dieet en het gedrag op de dag van inname. Deze pillen zijn altijd gezegend door de hoogste geestelijken van het Tibetaans boeddhisme.

  http://home.wxs.nl/~nstg/ned/artikel.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  geestelijke 1.1

  (religie, mystiek en mythologie)

  iemand die een kerkelijke wijding heeft ontvangen en die zijn leven in dienst stelt van de katholieke kerk; iemand die zich aan de dienst van de katholieke kerk wijdt; dienaar van de katholieke kerk; iemand die tot de geestelijke stand behoort; lid van de katholieke geestelijkheid

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een geestelijke…

  is een persoon

  • [Organisatie of instelling] maakt deel uit van de katholieke geestelijkheid; behoort tot de geestelijke stand
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is katholiek; heeft een kerkelijke wijding ontvangen; is gewijd
  • [Activiteit of handeling] wijdt zich aan de dienst van de katholieke kerk
  • [Belanghebbende of begunstigde] dient de katholieke kerk
  • [Voorbeeld of specimen] is bv. een pastoor, bisschop of kardinaal

  Algemene voorbeelden


  "Amper enkele jaren geleden had iedereen een missionaris in zijn dorp of familie. Dat persoonlijk aspect is weggevallen. Nu zitten nog landgenoten in verafgelegen gebieden, maar ze zijn ouder en verloren het contact met hun wortels. De evangelisatie en de pastorale hulpverlening wordt steeds meer het werk van de plaatselijke clerus. Missionering krijgt een nieuwe dimensie: we gaan naar opleiding, naar ondersteuning van geestelijken in de derde wereld, naar priestervorming."

  De Standaard,

  Young, die in 1987 verklaarde dat hij homoseksuele priesters in zijn diocees geen post toestond, zei dat toen hij Rawcliff aannam, deze nog getrouwd was. Young zei ook dat hij geen bezwaar had tegen homoseksuele priesters zolang dezen zich maar aan dezelfde discipline hielden wat betreft seksuele activiteiten als andere geestelijken.

  NRC,

  In de propagandaoorlog die ook hier wordt gevoerd, wordt van Israëlische kant gesuggereerd dat de gewapende Palestijnen de nonnen en andere geestelijken hebben gedwongen hen onderdak te geven.

  De Telegraaf,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • seculiere geestelijken

  De Duitse Orde verwierf in de loop der eeuwen het begevingsrecht voor een aantal parochies en beneficies. Om ze te bedienen werden de eigen ordepriesters ingeschakeld en indien er onvoldoende waren, deed men een beroep op andere seculiere geestelijken. De balije Biesen was, in tegenstelling tot sommige andere balijen, steeds vrij goed van priesters voorzien.

  http://www.alden-biesen.be/history/geschiedenis.html

  • hoge geestelijken

  Maar wat wil nu het toeval, enfin het ongeluk? Dat ik zaterdagnamiddag, uitgerekend zaterdagnamiddag, een conferentie heb met een commissie van hoge geestelijken, om te praten over de bouw van een nieuwe kerk. Kan ik dat afzeggen? Kan ik die eminenties een kaakslag geven en zeggen: mijnheer de ingenieur Nadermann is belet?

  Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • geestelijken en leken

  Als mede-oprichters zijn de Oud-Katholieken vanaf 1948 bij de Wereldraad van Kerken betrokken [...]. De kerk kent twee bisdommen: Utrecht en Haarlem. De bisschoppen delen hun bestuursbevoegdheid met een vertegenwoordiging van geestelijken en leken in het zogeheten Collegiaal Bestuur.

  http://www.okkn.nl/

  Een Vaticaanse commissie onderzoekt ongeveer 3.200 kandidaten die voor het predikaat "martelaar van de twintigste eeuw" in aanmerking komen [...]. Volgens de jongste uitgave van het tijdschrift Tertium Millenium gaat het om geestelijken en leken van verschillende gezindten.

  De Standaard,

  geestelijke 1.2

  (religie, mystiek en mythologie)

  iemand die zijn leven in dienst stelt van de protestantse kerk; iemand die zich aan de dienst van de protestantse kerk wijdt; dienaar van de protestantse kerk; lid van de protestantse geestelijkheid

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een geestelijke…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is protestants
  • [Activiteit of handeling] stelt zijn leven in dienst van de protestantse kerk; wijdt zich aan de dienst van de protestantse kerk
  • [Belanghebbende of begunstigde] dient de protestantse kerk

   Algemene voorbeelden


   De kerk is een zogenaamde "lekenkerk", d.w.z. er zijn geen betaalde voorgangers, noch is er een full-time opleiding tot voorganger. Geestelijken in de kerk worden niet door de kerk financieel onderhouden, maar voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ontelbare kerkleden vervullen onbetaald een grote hoeveelheid taken (roepingen) in de verschillende gemeenten, zendingsgebieden, tempels, centra voor familiegeschiedenis en in overige kerkelijke programma's.

   http://www.kerkvanjezuschristus.nl/media/mediakit/belangrijkebeginselen.htm

   De kleine partijtjes die uit de protestantse paramilitaire organisaties sproten, maken al lang gewag van een propagandacampagne om hen en verscheidene geestelijken in diskrediet te brengen omdat ze het vredesproces resoluut steunen. De voorbije weken werden pamfletten en zelfs een video verspreid waarin de geestelijken en de loyalistische partijen beschuldigd worden van "de uitverkoop van de unie".

   De Standaard,

   In deze uitspraak van Leszek Kolakowski, de Poolse marxist die tegenwoordig filosofie in Oxford doceert, vind ik een rechtvaardiging voor mijn belangstelling voor wat er in de christelijke kerken gebeurt, een belangstelling die zich zo nu en dan uit in commentaar. Dat wordt je dan niet altijd in dank afgenomen door dominees en andere geestelijken.

   Het verschil met anderen, J.L. Heldring,