landbouwer


landbouwer 1.0

iemand die de landbouw beoefent als beroep; boer

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een landbouwer…

is een persoon

  • [Plaats] werkt en woont op een boerderij; werkt op het land, in de stallen en schuren, in de serres en kassen; werkt meestal op een zeer grote oppervlakte
  • [Activiteit of handeling] bewerkt het land; ploegt, bemest, zaait en oogst; teelt akkerbouwgewassen als granen, suikerbieten, aardappelen, voedergewassen; houdt soms melkvee en slachtvee; teelt soms groenten
  • [Middel] gebruikt een tractor, landbouwmachines, een zaaimachine, een ploeg, een maaidorser
  • [Product of vrucht] verbouwt tarwe, suikerbieten, aardappelen, voedergewassen, klaver, maïs, groenten; produceert melk, boter en kaas
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep
  • [Waardering] wordt in sommige kringen beschouwd als iemand die bodemvervuiling veroorzaakt
  • [Organisatie en organisatiewijze] werkt zelfstandig, vaak in een familiebedrijf

Algemene voorbeelden


De maatregelen die aan deze doelstellingen beantwoorden zijn in twee categorieën ingedeeld: begeleidende maatregelen van de hervorming van het GLB 1992: vervroegde uittreding, agro-milieumaatregelen, bebossing en regeling voor probleemgebieden, modernisering en diversificatie van de landbouwbedrijven: investeringen in landbouwbedrijven, installatie van jonge landbouwers, opleiding, steun voor investeringen in verwerkingsinstallaties en commercialisering, aanvullende steun voor de bosbouw, bevordering en omschakeling van de landbouw.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • een biologische landbouwer

De biologische landbouwer en boomkweker gebruikt natuurlijke mest om de bodem vruchtbaar te maken en natuurlijke middelen om ongedierte of onkruid tegen te gaan.

http://www.biologischeplanten.nl/?Alles-over-Biologischeplanten.nl_id=6&paginaid=74

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen