leerhulp


leerhulp 1.0

hulp geboden aan leerlingen bij het verwerken van leerstof of het leren van vaardigheden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Leerhulp…

is hulp; is een handeling

  • [Functie] dient om leerlingen te helpen bij het leren
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan leerlingen of studenten
  • [Handelende persoon] wordt verleend door een leerkracht e.d.
  • [Object betroffen] heeft betrekking op het verwerken van leerstof en het leren van vaardigheden

Algemene voorbeelden


Gedurende een bepaalde tijd krijgt een kind intensieve leerhulp van zowel de eigen groepsleraar of interne remedial teacher als van de medewerker van de Schooladviesdienst.

http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

Ingeroosterde uren voor onderwijzers om bij gesignaleerde leerstofproblemen leerlingen zorg op maat te geven [...]. Ook Het Kompas werkt momenteel aan mogelijkheden om elke leerling aparte leerhulp aan te bieden.

Meppeler Courant,

leerhulp 2.0

hulpmiddel dat erop is gericht om een leerling of student te ondersteunen bij het zich eigen maken van leerstof of van vaardigheden of bij het oplossen van problemen
Zowel in toepassing op stoffelijke als onstoffelijke zaken.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een leerhulp…

is een hulp; is een middel

  • [Functie] dient om een leerling of student te ondersteunen bij het zich eigen maken van de leerstof of van vaardigheden of bij het oplossen van problemen
  • [Belanghebbende of begunstigde] is ten dienste van een leerling of student
  • [Handelende persoon] wordt vaak aangewend door een leerkracht of wordt door de maker van een instructie ter beschikking gesteld
  • [Object betroffen] heeft zowel betrekking op stoffelijke als onstoffelijke zaken, bv. een gedrukte of digitale handleiding, fysieke hulp verleend bij het verrichten van een opdracht enz.

Algemene voorbeelden


Achter in de docentenhandleidingen is als bijlage een leerhulp opgenomen met daarin bijvoorbeeld een stappenplan voor het aanpakken van een taaltaak. Deze leerhulp kan aan de leerlingen worden aangeboden als hulpmiddel bij zelfstandig werken en leren.

http://www.leermiddelenplein.nl/php/detail.php?id=163106,

De leerling heeft bij het maken van de opgaven een leerhulp waarin aanwijzingen gegeven worden hoe je een opgave kunt aanpakken.

http://www.fronsleermiddelen.nl/index_bestanden/verkenning.htm

De Universiteit Twente zet zich al langer in voor scholieren in hun laatste leerjaar. Twee voorbeelden waarmee de Universiteit Twente de laatste jaren voor de dag is gekomen zijn digitale leerhulpen en eindexamenkampen.

http://www.techzine.nl/nieuws/14947/nu-ook-online-luistertoetsen-oefenen-voor-examens.html,

Do's en dont's (bij het geven van trainingen) [...]. Gebruik leerhulpen zoals fysiek helpen, voorbeelden, tips en aanwijzingen geven, stimuleren.

http://www.sportservicedesk.nl/afbeeldingen/gr/infoflyer-bewegen-voor-kinderen-met...-lichamelijke-beperking

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen