lestijd


lestijd 1.0

hoeveelheid tijd gedurende welke les wordt gegeven of gevolgd; tijdsduur dat iemand les geeft of volgt

Semagram


Een lestijd…

is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op les geven of volgen

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Een onervaren zij-instromer heeft veel tijd nodig om de orde te handhaven en zich de lesstof eigen te maken. Tijd voor begeleiding is er nauwelijks. De effectieve lestijd neemt zienderogen af.

  de Volkskrant,

  Voordat iedereen op zijn plaats zit, zijn zeker vijf minuten verstreken. Dit is precies 10 procent van de lestijd, overeenkomend met een half jaar onderwijs op een havo.

  NRC,

  lestijd 2.0

  deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen waarin les wordt gegeven of gevolgd; lesperiode in een dag

  Semagram


  Een lestijd…

  is een tijd

  • [Geheel] is een deel van een dag
  • [Duur] heeft meestal een vaste duur
  • [Tijd] begint en eindigt meestal op bepaalde tijdstippen die bepaald worden in een lesplanning en inroostering

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Indien u een keer op uw eigen lestijd niet kunt komen, kunt u deze op elk gewenst tijdstip en in elke andere les, binnen de Willemsen Sport accommodatie (aerobic, zwemactiviteiten en tennis) inhalen.

   http://www.willemsen-sport.nl/willemsen_sport_fit_fr.html

   De lestijden zijn: voor groep 1: 15.45 uur tot 16.45 uur, voor groep 2 van 16.45 tot 18.00 uur.

   Meppeler Courant,

   Het Rijnlands Lyceum Cobham publiceert jaarlijks een schoolgids waarin alle informatie over o.a. de lessentabel, lestijden en vakantiedata staat vermeld.

   http://www.xs4all.nl/~rijnlw/rijnlandsindex.html

   Het leerplan AV Informatica in de tweede graad voorziet vijftig lestijden, gespreid over twee schooljaren: één lesuur per week.

   http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

   Afhankelijk van de wensen van de ouders, de behoeften in de wijk en de mogelijkheden van de kinderen moet de school een vorm kiezen, waarbij de openingstijden, de lestijden van de leraren en de leertijden van de scholieren van elkaar zijn losgekoppeld.

   NRC,