lijfarts


lijfarts 1.0

persoonlijke arts in dienst van een vooraanstaande persoon of familie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een lijfarts…

is een arts; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is in privédienst van een vooraanstaande persoon of familie
 • [Activiteit of handeling] ziet toe op de gezondheid van degene in wiens dienst hij is

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  In 1993 werden beenderen die twee jaar eerder in een ondiep graf in Jekatarinenburg in Rusland gevonden werden, geïdentificeerd als de resten van de laatste tsaar, van de tsarina en van drie van hun vijf kinderen, van hun lijfarts en van drie lakeien.

  http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/index.htm

  Dr Li Zhisui was zo'n twintig jaar lang, tot Mao's dood in 1976, lijfarts van de Grote Roerganger. Zijn boek, in Amerika geschreven, legt het tot dan toe grotendeels geheime, particuliere leven van Mao bloot.

  NRC,

  Een Parijse rechter beval de lijfarts van François Mitterrand 340.000 Franse frank schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van de gewezen Franse president, omdat hij diens privacy geschonden heeft. De arts had een boek gepubliceerd waarin hij details onthulde over de kanker die Mitterrand het leven kostte.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding