lijster


lijster 1.0

afbeelding

Bron: Andreas Trepte
( CC licensed )

middelgrote zangvogel uit de biologische familie Turdidae, zoals de zanglijster, de grote lijster en de koperwiek; ook: zanglijster
Het meervoud lijsters wordt ook voor de biologische vogelfamilie als zodanig, dus voor "Turdidae", gebruikt.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een lijster…

is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 12 tot 30 cm lang
 • [Geluid] zingt melodieus; maakt een zingend geluid
 • [Kleur] is vaak bruin, soms met vlekken
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Woongebied] komt bijna overal ter wereld voor
 • [Leeftijd] kan 10 tot 14 jaar oud worden
 • [Gedrag] is een alleseter
 • [Verscheidenheid] wordt het meest gebruikt voor de zanglijster (Turdus philomelos), maar soorten als de grote lijster (Turdus viscivorus), de koperwiek (Turdus iliacus), de kramsvogel (Turdus pilaris) en de merel (Turdus merula) worden ook lijster genoemd

Rijk Animalia; Dieren
Stam Chordata; Chordadieren
Klasse Aves; Vogels
Orde Passeriformes; Zangvogels
Familie Turdidae; Lijsters
Geslacht Turdus

Algemene voorbeelden


De lijster vindt in dit jaargetijde vooral gestreepte slakken. De effen gekleurde huisjes vallen nu niet zo op. Die vindt de lijster in het najaar wel, tussen het dorre herfstblad. Dan hebben de slakken met de gestreepte huisjes weer de beste schutkleur.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GQNDUUTE,

Meerdere lezers hoorden putters. Ook een zingende lijster werd gemeld. Kan, al worden merels ook vaak lijsters genoemd. De merel is net als de zanglijster lid van de lijsterfamilie.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1847664/2011/02/10/Vroege-lentegroente.dhtml,

's Ochtends toen ik het huis verliet, vond ik een jonge lijster dood aan de achterdeur. Hij was gepakt door een van de katten, zachtjes gebeten, gelikt en dan geslacht.

Acacialaan, Koen Peeters,

Nu er op de bevroren velden voor de kramsvogels niets meer te halen valt, struinen ze in de menselijke wooncentra de besdragende heesters af. Het zijn forse lijsters, iets groter nog dan een merel, hebben grijze nek en rug, een lange donkere staart, gele snavelbasis en bovenborst en gespikkelde flanken, terwijl de vleugelschilden roodbruin zijn.

Meppeler Courant,

Was ik gespierd, dan had ik lijsters uit de kerselaar geschoten en ze de nek omgewrongen, zomaar, zonder te verpinken, voor mijn eigen plezier.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

Op stille en warme zomeravonden - wat waren er toen veel! sloop ik uit mijn bed naar dat kamertje waar ik mijn lijster kon horen zingen, een luid tjuuktjuuk, en door de wijde mazen van het gordijntje gluurde ik naar het ingelijste, onbereikbare toneel van de grote mensen.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • zingen
 • beginnen te zingen

De lijster begon te zingen, en ver weg koerde de duif.

NRC,

Maar Nederland is Rusland niet. In het Nederlandse, Atlantische klimaat begint de lente al in de winter. De lijster zingt in december.

NRC,

Goudomraamd hangen de wolken roerloos en dan begint de lijster te zingen.

De lange geboorte, Lut Ureel,

in voorzetselgroep


 • gefluit van de lijster
 • gezang van de lijster
 • lied van de lijster

Grillige associaties sloten zich tussen diverse zintuigelijke impressies en wij ontdekten een verwantschap tussen de lichtnuances, de vochtigheidsgraad van de lucht en het gefluit van de lijsters.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Genieten kan je van koeien die grazen in de wei, van het gezang van de lijster in de top van de berk of van de kat die zich vredig wast op de vensterbank.

http://www.dierennieuws.nl/nw/art/200309/nw16780.htm,

Met die waarheidsfunctie hebben we al een bijzondere kwaliteit van de menselijke taal vastgelegd. Voor niet-talige tekensystemen geldt dat immers niet: het reukspoor van een hond is niet waar of onwaar, en het lied van de lijster of het aperitief voor het diner is dat evenmin.

http://www.esperanto.be/fel/nl/H9803tgg.html

met ander, nevengeschikt substantief


 • lijsters en merels
 • lijsters en spreeuwen
 • merels of lijsters
 • lijsters, merels en vinken

Hoog in de bomen zingen lijsters en merels en krijst al jaren een winterharde kolonie parkieten.

NRC,

Ook het aanlokken van natuurlijke vijanden zoals padden, egels, vogels (voornamelijk lijsters en spreeuwen), loopkevers en amfibieën is een goede zaak.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/stopdeplaag/index.shtml

En wat te denken van: "Er vlogen wat merels of lijsters voor hen uit, de zang bekneld door de winter."

NRC,

Vogels in de vrije natuur beginnen te zingen in het voorjaar, lijsters, merels en vinken beginnen al heel vroeg en iedere vogelkweker zal die voorjaarsbode wel kennen.

http://home.planet.nl/~harzer/home.htm

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen