longarts


longarts 1.0

arts die is gespecialiseerd in de diagnose, behandeling en het onderzoek van longziekten en ademhalingsproblemen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een longarts…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de diagnose, behandeling en het onderzoek van longziekten en ademhalingsproblemen

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Op de afdeling Longziekten worden artsen opgeleid tot longarts. De opleiding bestaat uit 2 jaar interne geneeskunde en 4 jaar longziekten en tuberculose.

  http://www.lumc.nl/con/1070/105664/105799/,

  De longarts is bij uitstek deskundig op het gebied van ziekten van het respiratoire systeem en is in staat acute en chronische aandoeningen hiervan te behandelen. Hiervoor heeft de longarts een ruime, specialistische kennis ter beschikking op het gebied van de ventilatie, gaswisseling en de bloedcirculatie van de ademhalingsorganen. Ook de ademhalingsregulatie behoort tot het vakgebied van de longarts.

  http://med.kuleuven.be/education/ASO/Pneu.pdf,

  Als het onderzoek oplevert wat men denkt, zou het betekenen dat astma geneesbaar is, of op zijn minst niet tot ernstige gevolgen moet leiden. Geen gering resultaat. De patiënten worden gewoon door hun huisarts gevolgd en behandeld, en om de drie maanden door een longarts onderzocht.

  De Standaard,

  Een verkeerde ademhaling komt zo vaak voor dat alle patiënten met duizeligheid in het ADC standaard een hyperventilatietest ondergaan. Als de test positief is, krijgen ze een verwijzing naar de longarts en volgt zo nodig ademhalingstherapie.

  Reformatorisch Dagblad,