loods


loods 1.0

afbeelding

Bron: Gerard Stolk
( CC BY-NC 2.0 )

groot gebouw dat dient als opslagruimte of werkplaats en dat meestal snel en met goedkoop materiaal gebouwd is

Semagram


Een loods…

is een gebouw

 • [Gevoelsindruk] is vaak koud en niet zo mooi
 • [Omvang concreet] is groot
 • [Vorm] is een rechthoekig of vierkant gebouw met van binnen één grote ruimte
 • [Constructie] is simpel en goedkoop gebouwd
 • [Materiaal] is van beton, van golfplaat, van hout of van baksteen
 • [Doel of bestemming] dient vaak als opslagruimte (bijvoorbeeld voor boten, andere voertuigen of goederen), soms als werkplaats
 • [Plaats] ligt vaak op industrieterreinen, andere verlaten terreinen of in havens voor boten

Algemene voorbeelden


De loods moet dienen als opslagruimte voor een nieuw produkt dat de drogerij in de markt wil zetten, namelijk balen gedroogd gras met een gewicht van 400 kilogram. De loods krijgt afmetingen van 30 bij 44 meter en wordt 12 meter hoog. Het is de bedoeling dat het nieuwe produkt de komende winter wordt aangemaakt en dan moet de loods gereed zijn.

Meppeler Courant,

Als je de laatste bent die weggaat, draai dan de loods op slot, controleer of er nog roeiers en zeilers in de Sevende Camer zijn, zo niet, doe dan alle lichten uit, zet het alarm aan en draai de Sevende Camer, het hek onderaan de trap en het hek bij de ingang van het terrein vast.

http://www.euroskano.nl/,

Ze staat in de voorste kamer in het ouderlijk huis van Gilbert, de oude hoeve met de gekasseide binnenplaats en de loodsen voor het fruit.

In rook opgaan; Nestor, het mes van de profeet, August Thiry,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • afbranden

Vorig weekeinde brandde één van de loodsen onder mysterieuze omstandigheden af.

NRC,

In hetzelfde weekeinde dat de twee Overdinkelaars het huis van de Bosnische familie beschoten en de valse bommelding binnenkwam, brandde in de Rotterdamse wijk Overschie een oude loods tot de grond toe af.

NRC,

Pas nadat de loods van transportbedrijf Belga in 1999 afbrandde, kon serieus werk gemaakt worden van het haventje.

Dagblad van het Noorden,

 • in brand staan
 • in lichterlaaie staan

Als zo'n loods in de brand staat en de brandweer gaat er blussen, dan zakt het karton als plumppudding in elkaar.

Meppeler Courant,

In een ommezien stond de loods, waarin de beide zeppelins L47 en L51 lagen, in lichterlaaie.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

als object bij een werkwoord


 • een loods bouwen
 • een loods neerzetten

Prins is nog van plan een loods te bouwen, waarin zijn taxi en niet minder dan vijf taxi-busjes ondergebracht kunnen worden.

Meppeler Courant,

Bierbeek is al jaren op zoek naar een geschikte ruimte om vrachtwagens, traktoren, een bermmaaier en een zoutstrooier in onder te brengen. De hst-tunnel die als een geïsoleerd, onbruikbaar kunstwerk in het landschap staat, biedt een goed alternatief tot de gemeente zelf een loods bouwt.

De Standaard,

Daar wilde hij eigenhandig een garage of loods neerzetten en een transportbedrijfje beginnen.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

De loods werd rond 1885 gebouwd voor het Korps Pontonniers, de bruggenbouwers van het leger.

NRC,

In 1964 werd er grond gekocht aan het Albertkanaal. Daarop werd de eerste moderne loods van ca. 3000 m² neergezet.

http://www.martenshout.be/

 • een loods ombouwen
 • een loods verbouwen
 • een loods uitbreiden

Nadat de oude bunker voor de opslag van bulkgoederen was ingeruild voor een grotere loods aan de Werfstraat, werd het werken vanuit twee locaties zo omslachtig dat besloten werd deze loods te verbouwen en uit te breiden.

http://www.emmer.nl/

Om het even wie kan zijn afgedankte schuur of verlaten loods ombouwen tot fitnesscentrum.

De Standaard,

 • een loods slopen

Woltman heeft een hoofdvestiging aan de Veneweg in Wanneperveen, maar daar moet een gehuurde loods gesloopt worden in het kader van saneringswerkzaamheden.

Meppeler Courant,

De beide andere loodsen werden verder gesloopt.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

 • een loods huren
 • een loods verhuren

DNB heeft de tienduizend vierkante meter grote loods tot eind 2003 gehuurd.

de Volkskrant,

Verdachte E.R. beweert dat hij de loods huurt in opdracht van anderen.

De Standaard,

Drie jaar geleden verplaatste Pacha zijn productie vanuit Halle naar Frankrijk en huurde een loods in Lot, die uitsluitend als opslagruimte en distributiecentrum dienst deed.

De Standaard,

Hijzelendoorn verhuurde de loods sinds oktober vorig jaar aan het bedrijf Siratex, dat het pand gebruikte voor het persen en opslaan van lompen.

NRC,

 • een loods inspecteren
 • loodsen bekijken

Eén keer zijn rechercheurs meegelopen met een makelaar die een loods inspecteerde.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

Gedurende het onderzoek heeft het team een aantal parkeergarages, loodsen en vrachtauto's bekeken.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

 • een loods openen
 • een loods openbreken

Gisteren bleek verder dat Pater op de dag van de ramp had geweigerd een loods te openen toen een brandweerman hem daartoe verzocht.

De Telegraaf,

De avond voorafgaande aan de dag, waarop de jaarlijkse optocht plaatvindt, braken ze de loods van gemeentewerken open en verwisselden de traditionele overdekte wagen, waarmee bestuurders door de straten worden gereden, door een - weliswaar mooi versierde - maar open wagen met eenvoudige stoelen.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • een grote loods
 • grote loodsen
 • een enorme loods
 • een reusachtige loods
 • gigantische loodsen

Een felle uitslaande brand heeft gisteravond een miljoenenschade aangericht in een grote loods van transport- en opslagbedrijf Zuidema in Leeuwarden.

NRC,

Het is een vrij grote winkel, met een grote loods achter.

Meppeler Courant,

Vele hectaren van zijn land waren bezet met blauwbesstruiken en we zagen de enorme plukmachine die alleen al driehonderdduizend gulden kostte. En de grote loodsen, auto's en andere machines die allemaal nodig zijn om met weinig mensen een enorme omzet te hebben.

Meppeler Courant,

Een sloperij nieuwe stijl, in een enorme loods, met alle auto-onderdelen keurig gerangschikt, als boeken in een bibliotheek.

http://www.nrc.nl/loopbaan/artikel/1046758904313.html,

Het probleem lijkt vooral te zitten in de waterafvoer van het platte dak van de enorme loods.

Meppeler Courant,

Tussendoor doet Lagrou zijn polyesterwerf nog aan - te midden matrijzen, houten stellingen en bootrompen wordt er aan een doordeweeks, 24-voets jacht gewerkt - en rijdt hij naar een reusachtige loods die hij van de Poolse kustwacht huurt.

De Standaard,

De gigantische loodsen, de gasketel, de brandputten, het asgrauwe kazernecomplex, het parkeerterrein, het oefenterrein: alles zag er hopeloos verwaarloosd uit.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

 • een nieuwe loods
 • nieuwe loodsen
 • een oude loods
 • oude loodsen

De nieuwe loods, die wordt neergezet door het Wijker aannemersbedrijf Elpenhof, moet in juni in gebruik genomen worden.

Meppeler Courant,

In 1999 startte de kleinverpakkingsafdeling van de Mechelse Veilingen in de nieuwe loodsen aan de Kempenarestraat.

http://www.mechelseveilingen.be/NL/index.asp,

Het museum is gevestigd in een oude loods tussen twee jachthavens en is niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

NRC,

De oude loodsen worden helemaal heringericht of vervangen door nieuwe gebouwen.

http://www.belgianboatshow.be/ned/water_news.aspx?mode=detail_id=2267,

Er kan gedacht worden aan wonen en werken in leegstaande oude loodsen, pakhuizen, scholen, afgelegen depots, woonboten, woonwagens en zelf gebouwde onderkomens.

http://www.autonoomcentrum.nl/

 • grauwe loodsen
 • een grijze loods
 • een zilveren loods
 • een verveloze loods

De verlaten terreinen en grauwe loodsen leken het ideale decor voor de opname van een politieserie: zeer geschikt voor allerlei clandestiene activiteiten.

http://www.frontlinie.nl/planten/wildeplanten.htm

Naast de vervaarlijk knetterende centrale staat een grijze loods in aanbouw met de tekst: 'Bio-maas. Productie van bio-brandstof.'

http://www.groene.nl/1997/30/jn_maasvlakte.html,

Op het terrein staat een zilveren loods die ASML – ondanks de ontslagen – evengoed heeft gebouwd voor een nieuw logistiek centrum.

NRC,

Achteraan stond een grote, verveloze loods.

Emmeke, Jan Lampo,

 • een donkere loods
 • een duistere loods

Hij maakte met zijn armen een omvamend gebaar door de donkere loods.

Buiten is het maandag, J. Bernlef,

'Je moet het je zo voorstellen,' zegt Bob, terwijl we met die corsage op als een rij huwelijksgasten naar een duistere loods worden gevoerd. 'We lopen nu allemaal met een paardebloem op en hij met een slinger madelieven om zijn nek. Aardig bedoeld, want voor ons zijn en blijven het orchideeën. Feestelijk. Hawaïaanse toestanden.'

De kus, Jan Wolkers,

 • betonnen loodsen
 • een houten loods
 • houten loodsen

Op het terrein staan nog enkele grote scheepsbouwkranen en betonnen loodsen.

http://www.industrieel-erfgoed.nl/,

Aan zijn linkerhand staat een rij van houten loodsen met een overhangend dak.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Telkens begaven we ons met onze koffers over het perron van een landelijk stationnetje naar een houten loods waar bagage en paspoorten werden gecontroleerd.

Emmeke, Jan Lampo,

De twee verdwenen in een kleine houten loods en kwamen weer naar buiten met een spade.

Emmeke, Jan Lampo,

Men had daar een houten loods van drie verdiepingen hoog gebouwd, waarin de onderdelen van het geraamte, die in de fabriek te Eveking waren vervaardigd, in elkaar werden gezet en daar op gewicht, sterkte en elasticiteit werden beproefd.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

 • een kille loods
 • een koude loods
 • een tochtige loods

Onwillekeurig sloot hij de ogen, en alsof hij daarmee een occult ritueel had volbracht, waarde hij het volgende moment levensecht tussen dicht op elkaar geparkeerde Duitse wagens in een koude loods van golfplaat.

Blanco, Peter Terrin,

Ik loop langs de dieren in een koude loods aan de rue de l'Eglise.

NRC,

Nu ik denk aan het feestmaal waarbij ikzelf niet te gast was, zit ik rillend van onbehagen in die kale loods waar ze hun buizen enzovoort met zoveel succes fabriceerden – die kille loods, die kale witte muren en de eeuwige kou daarbinnen waarover nooit iemand klaagde.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Maar niemand zou weten dat de afbeeldingen voor de bedenker ervan omgroeid waren geraakt met het platvloerse gemijmer van acteurs die in hun leven niets beters te doen hadden dan in een tochtige loods aan een ongelakte schraagtafel koffie en spa rood te slurpen, en het vuil uit hun kiezen te krabben.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een leegstaande loods

Na het eerste overleg tussen aannemers uit de regio's Meppel en Hoogeveen viel volgens voorzitter Vosters van de VSPB het oog op de leegstaande loods van de dienst gemeentewerken in Ruinen.

Meppeler Courant,

Ten tweede had het gebouw tot voor kort dienst gedaan als oefenruimte voor allerlei balletgezelschappen, totdat een stuk of wat platenfirmas het voor een veel te hoog bedrag hadden opgekocht. Dit laatste was onder druk van de verschillende filmbureaus en produktiemaatschappijen gebeurd, die hun werknemers moeilijk voor iedere clip naar een of andere leegstaande loods konden sturen.

De houdgreep, Joost Zwagerman,

 • een brandende loods
 • brandende loodsen

Ook is nog niet bekend hoe de drie brandweerlieden, die de brandende loods waren binnengegaan om eventuele slachtoffers te zoeken, door het vuur konden worden verrast.

NRC,

Kapotgeschoten boerderijen, brandende stallen en zwaaiende boeren op de rokende puinhopen waar verkoolde balken uitsteken, worden: tot puin geschoten huizen, brandende loodsen en zwaaiende burgers op brokken puin waar verwrongen ijzerdraden uit omhoogsteken.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een afgebrande loods
 • afgebrande loodsen
 • een uitgebrande loods

De verdachte heeft bekend die dag enkele kartonnen dozen in de buurt van de afgebrande loods te hebben aangestoken maar ontkent iedere betrokkenheid bij de brand in de loods.

NRC,

De jachthaven met de kapotgeschoten daken van de botenhuizen, de verwrongen, uiteengerukte hijskranen, de beroete ijzeren geraamtes van de afgebrande loodsen, de lekgeschoten boten die half uit het water staken.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Voor de uitgebrande loods aan de Beekweg in de Rotterdamse deelgemeente Overschie staat nog altijd het protestbord van de elf mensen die eerder door de gemeente uit de loods werden verdreven.

NRC,

 • een overdekte loods

Op 17 december werd met de bouw van het schip in een overdekte loods bij Scheepswerf Poppen in Zwartsluis begonnen.

Meppeler Courant,

In onze overdekte loods van 2000 m² kunnen wij uw ladingen opslaan of verder bewerken.

http://www.dbtransport.nl/about.htm

 • een verbouwde loods

De eigenaar heeft andere plannen met de verbouwde loods achter de huizen aan de Schuttevaerstraat.

Meppeler Courant,

Om een ieder de gehele geschiedenis en vooral de hoogtepunten van Euros kanoën te tonen was er een tentoonstelling gemaakt met materiaal dat door velen ter beschikking werd gesteld. Na het bekijken hiervan kregen vele aanwezigen de kriebels en moesten het water op in één van de vele boten uit de onlangs verbouwde loods.

http://www.euroskano.nl/,

 • een verlaten loods

Twee van de agenten schoten met machinegeweren op de moslims, die opgesloten waren in een verlaten loods in Kravice, vlakbij Srebrenica. Één van hen wierp handgranaten in het gebouw.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/916592/2008/07/30/7-daders-genocide-in-Bosnie-bestraft.dhtml,

Pop-up restaurants zijn een wereldwijde trend. Het concept is simpel: op onverwachte locaties (midden in het straatbeeld of juist in een verlaten loods) verschijnen guerrillastijl eetgelegenheden. Om vervolgens ook zo weer te verdwijnen.

http://www.telegraaf.nl/vrouw/culinair/21047919/__Plots_opduikende_restaurants__.html,

In een verlaten loods van een even verlaten bedrijvencomplex, gelegen aan de Steylsstraat, brandde het dinsdagavond kort maar krachtig.

http://www.standaard.be/cnt/gs2j5gtq,

De laatste brand legde echter een verlaten loods volledig in de as.

http://www.standaard.be/cnt/DMF11042008_055,

Later vond de politie de oorspronkelijke kledij van de man terug in een verlaten loods aan de Voorhavenlaan, vlakbij bij het postkantoor in de New Yorkstraat.

http://www.standaard.be/cnt/DMF24112006_019,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een loods in de Spanjestraat
 • een loods in de stad
 • een loods in Enschede
 • een loods in Genk
 • een loods in het dokkengebied

De kiosk staat onder een bouwvallig afdak op de nieuwe toegang van de Stedelijke Basisschool 1 aan de Steenstraat. Daarvoor stond ze enkele maanden in weer en wind zonder de minste bescherming. Al de jaren daarvoor raakte ze stilletjes vergeten in een loods in de Spanjestraat.

De Standaard,

De aangehouden supporters werden overgebracht naar een loods in de stad.

NRC,

De andere boot werd aangetroffen in een loods in Enschede.

Meppeler Courant,

In een loods in Genk is een volledig labo ontdekt.

De Standaard,

De man likte traag zijn wijsvinger af en sprak over een oude loods in het dokkengebied waar kunst en erotiek elkaar bevruchten.

http://www.brakkehond.be/77/paauw1.html,

Voorzetsel: op

 • een loods op het industrieterrein
 • een loods op de jachthaven
 • een loods op de luchthaven

De loods op industrieterrein Westerspoor-Zuid heeft een oppervlak van 135 bij 115 meter en is 20 meter hoog.

Haarlems Dagblad,

De zestig ton kalfszwezeriken en varkenslever die zondagmorgen bij een inval van de rijkswacht in een loods op het industrieterrein van Wevelgem in beslag werden genomen, blijken via de Verenigde Staten, Argentinië en Le Havre ons land te zijn binnengesmokkeld.

De Standaard,

In een grote loods op jachthaven Poppe in Zwartsluis wordt hard gebouwd om voor april een nieuwe Jan Plezier af te krijgen.

Meppeler Courant,

"Spijtig dat ik nu in een hangar zit in plaats van boven Libië te vliegen", vertelde Wim Verstraeten gisteravond in een loods op de luchthaven van Génève.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • een loods van 15 bij 25 meter
 • een loods van 30 bij 20 meter
 • een loods van 2000 m²
 • een loods van 3000 m²
 • een loods van vijfendertighonderd vierkante meter

In 1986 wordt in Zoersel gestart met de productie in een loods van 15 bij 25 meter.

http://www.zonneranda.com/nl/

Die groei wordt nu vertaald in de nieuwbouw van een loods van 30 bij 20 meter, met een hoogte van ruim 7 meter.

Meppeler Courant,

In onze overdekte loods van 2000 m² kunnen wij uw ladingen opslaan of verder bewerken.

http://www.dbtransport.nl/about.htm

In 1964 werd er grond gekocht aan het Albertkanaal. Daarop werd de eerste moderne loods van ca. 3000 m² neergezet.

http://www.martenshout.be/

In die hele loods van vijfendertighonderd vierkante meter is geen toestel meer ongebruikt.

NRC,

 • de loods van het transportbedrijf
 • de loods van Van D.
 • de loods van het gesticht
 • de loods van een kringloopwinkel
 • de loods van de gemeentewerken

Het particuliere Scania-Vabis Museum dat ondergebracht was in een loods van het transportbedrijf van Zandbergen aan de Industrieweg telde vijftien oude vrachtwagens.

Meppeler Courant,

Een bloemlezing over nachtelijke kijkklussen (inbraken van politiemensen om bewijsmateriaal te vinden) in de loods van Van D.

De Limburger,

Een uur later stal Louis een fiets uit de loods van het gesticht.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Kim werkt nu parttime in een loods van een kringloopwinkel in de stad en gaat dan alleen terug met de bus naar Oldenkotte.

NRC,

Vrijdag is hij bezig in de loods van gemeentewerken aan de Doelenstraat en belangstellenden zijn welkom om daar te kijken.

Meppeler Courant,

 • een loods van golfplaat

Onwillekeurig sloot hij de ogen, en alsof hij daarmee een occult ritueel had volbracht, waarde hij het volgende moment levensecht tussen dicht op elkaar geparkeerde Duitse wagens in een koude loods van golfplaat.

Blanco, Peter Terrin,

Voorzetsel: voor

 • een loods voor drankopslag
 • de loodsen voor het fruit
 • een loods voor opslag van materiaal
 • een loods voor grotere bijeenkomsten

Volgens Van K. werd hem door Haci verteld dat de loods voor drankopslag gebruikt zou worden.

Trouw,

Ze staat in de voorste kamer in het ouderlijk huis van Gilbert, de oude hoeve met de gekasseide binnenplaats en de loodsen voor het fruit.

In rook opgaan; Nestor, het mes van de profeet, August Thiry,

De para's krijgen hier drie troepenblokken, een loods voor opslag van materiaal, en waarschijnlijk een loods voor grotere bijeenkomsten.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • in de loods
 • in een loods
 • in loodsen

Behalve met drank stoken hield Bruce zich bezig beelden te maken uit afval dat hij langs de kust vond en van rommel die hij bij mij in de loods opscharrelde.

Buiten is het maandag, J. Bernlef,

Gelukkig stond er in de loods naast de onze een stelling van 3m hoog die we konden gebruiken.

http://users.pandora.be/bert.janssens/ Dagboek%20Suriname%202003.doc,

Zowel in België als in Nederland wordt de hash uitgeladen, opgeslagen in loodsen en voor verder vervoer gereed gemaakt.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

De milieu-ambtenaar van de gemeente Venlo is op strooptocht. Hij brengt verrassingsbezoekjes aan enkele bedrijven in zijn gebied [...]. Eén van de slachtoffers is een metaalgieterij even buiten de Maasstad. In de loods is het een kabaal van jewelste. Grote, groene machines draaien en pompen op volle toeren.

De Limburger,

In Jumet gingen de graafwerken in de loods van de vermoorde Bernard Weinstein de hele dag door.

De Standaard,

De ingezamelde spullen staan opgeslagen in een loods in Koekange en gaan eind april mee met een transport vanuit Nijmegen.

Meppeler Courant,

 • uit de loods
 • uit een loods

De dieven ontvreemdden de magnesiumstaven een week geleden uit een loods van de nv Magetra Magenon in Luik.

De Standaard,

Er stond die dag een sterke wind en er waren vrij veel manschappen nodig om het schip uit de loods te halen en naar het vrije veld te brengen.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Hij zwijmelde een beetje toen hij uit de loods kwam en de koeler geworden avondlucht in zijn aangezicht voelde.

Kermis, Gaston Durnez,

Uit een loods in Geel roofden dieven het voorbije weekeinde drie opleggers met 20.000 sportschoenen.

De Standaard,

Een uur later stal Louis een fiets uit de loods van het gesticht.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Tafels en stoelen moesten uit een loods in Boijl gehaald worden, maar die bleken uiterst gammel.

Meppeler Courant,

 • de bouw van een loods
 • het bouwen van loodsen

De begraafplaats van Koekelberg breidt uit op het grondgebied van de gemeente Dilbeek, met de renovatie van een gebouw voor de bewaker en de bouw van een loods voor het onderhoudsmateriaal.

http://www.avcb-vsgb.be/newsletter/newsletter0403_nl.htm,

PvdA-voorman Harm Speelman had tegen de bouw van de loods op zichzelf geen bezwaar, maar uitte onder meer zijn bedenkingen tegen de locatie, midden in het open landschap.

Meppeler Courant,

Voor het duurzaam bouwen van loodsen zijn nog geen eisen gesteld in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw.

http://www.dubo-centrum.nl/

met adjectief erachter


 • een loods vol materialen
 • een loods vol riet

Helemaal aan het eind van de keten, waar je dacht alles gehad te hebben, stonden Flix' objecten in een loods vol materialen.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

En wat de brandgevaarlijkheid betreft zou volgens hem voor de verzekering weinig uitmaken of een loods vol riet al dan niet met een rieten dak bedekt is.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een hal of loods
 • loodsen en hallen
 • een garage of loods
 • loodsen en garages
 • een schuur of loods
 • opslagplaatsen, schuren en loodsen
 • fabrieken, magazijnen en loodsen
 • pakhuizen en loodsen

Men heeft het keurig opgeknapt, toch blijft het een hal of loods, onder een karakteristiek fabrieksdak van pantserglas.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Om echter niet geheel op het terrein en de patenten van de graaf te treden had hij wat de constructie van het geraamte betreft, gezocht naar andere wegen en die gevonden in de vorm van een bouwwijze, die ook wel werd toegepast bij de bouw van grote loodsen en hallen.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Verder geeft het proces-verbaal een overzicht van de gebruikte werkmethoden in het algemeen en een overzicht van specifieke onderzoeken, zoals onderzoek in een bepaalde garage of loods.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

Een Haags onderzoeksteam van de politie, het 'Sinis-team', heeft zes keer een zogeheten inkijk-operatie uitgevoerd in loodsen en garages van verdachten, zonder de officier van justitie daarover in te lichten.

NRC,

Om het even wie kan zijn afgedankte schuur of verlaten loods ombouwen tot fitnesscentrum.

De Standaard,

Inmiddels heeft minister Hirsch Ballin (justitie) toegegeven dat ter bestrijding van de zware criminaliteit zonder toestemming van de rechter-commissaris inkijkoperaties worden uitgevoerd in opslagplaatsen, schuren en loodsen van verdachten.

NRC,

De overige bedrijfsruimte betreft ondermeer kantoren, fabrieken, magazijnen en loodsen.

http://www.avdw.nl/bedrijfsruimte.html,

Ze hebben de wind in de rug en lopen langs oude pakhuizen en loodsen, geen van alle meer in gebruik, en als ze het einde van de kade hebben bereikt, slaan ze rechtsaf en komen in een lange straat, waar een enkele auto voorbijgaat en een fietser de rug kromt tegen de wind.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

 • kranen en loodsen
 • loodsen en kranen

Hinkend en huppelend begeeft Fre zich, met snel bonzend hart, langs de brede loskaaien waar zich een aaneenschakeling van kranen en loodsen bevindt.

Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

De loodsen en kranen werden de hele dag vanwege het donkere weer beschenen door natriumlampen, volgens mij de sfeervolste buitenverlichting die er maar is.

Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


loods 2.0

(scheepvaart [verkeer])

persoon die voor zijn beroep boten en schepen veilig door gevaarlijke of drukke vaarplaatsen (zoals door havens en sluizen) leidt

Semagram


Een loods…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is vaak in dienst van de overheid
 • [Plaats] werkt op een schip zelf of aan wal, als loods op afstand (LOA)
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft veel eerdere ervaring met schepen, bijvoorbeeld als stuurman of kapitein
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] moet goede ogen hebben en moet een goede lichamelijke conditie hebben om in gevaarlijke situatie bijvoorbeeld via touwladders vanuit helikopters in boten te kunnen stappen
 • [Activiteit of handeling] geeft schepen aanwijzingen en loodst ze zo havens binnen, loodst ze langs kusten en door sluizen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Een loods moet beschikken over een uitstekende lichamelijke conditie. Daarnaast moet een loods goede ogen en een groot uithoudingsvermogen hebben. "Je wordt bij nacht en ontij en onder slechte weersomstandigheden per tender of heli op schepen afgezet en weer opgehaald."

http://werk.net/

De motoren worden even stilgelegd, het schip begint vervaarlijk te deinen en de loods klimt gezwind de touwladder af om in het wiebelend bootje te stappen dat hem weer naar huis zal brengen.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

De loods na het vlekkeloze vertrek: "Een sluismanoeuvre oogt spectaculair en is een specialiteit van de Belgische rivierloodsen, maar het houdt weinig gevaren in. Het enige echte risico is wat schaafwonden voor de boot of de sluiskaden." "Volle kracht vooruit", beveelt de loods.

De Standaard,

De milieuorganisatie wil het schip zo lang mogelijk tegenhouden. Een poging van loodsen het schip in beweging te krijgen, mislukte vannacht.

Reformatorisch Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een loods halen of brengen
 • een loods aan boord brengen
 • een loods aan boord nemen
 • een loods aan boord hebben

[...] tegenwoordig beschikken de vier loodsdistricten Vlissingen, Rijnmond, IJmuiden en Delfzijl over zeewaardige sneltenders en heli's om de loods te halen of te brengen.

http://werk.net/

De achillespezen van het plan zijn, volgens de staatsrivierloodsen, het uitblijven of zwaar onderschatten van zware investeringen zoals de aankoop van helikopters, de aanleg van radareilanden in zee en vleugelboten om de loodsen sneller aan boord te brengen.

De Standaard,

Een loodsboot bracht vanochtend een loods aan boord van het schip.

Reformatorisch Dagblad,

De kotter is de plaats van afspraak voor schepen die het Belgische kustwater binnenvaren en een loods aan boord moeten nemen.

De Standaard,

Op 7 februari 2003 loopt de enkelwandige tanker Acushnet in het Kattegat aan de grond na een weigering van de kapitein om in de nauwe vaarweg een loods aan boord te nemen.

http://www.zeevogelgroep.nl/Downloads/Nwsbrfvoorbeeld.pdf,

Omdat het een Russische boot is, heeft hij een Finse loods aan boord en het is altijd mooi als de boot buitengaats is en de loods van boord gaat.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

 • een loods nemen

Het ergert de Nederlanders dat schepen met een Belgische haven als bestemming niet altijd een loods nemen.

De Standaard,

In de periode vóór 1988 is dus een situatie ontstaan waarin ervaren kapiteins van de kleinere schepen alleen in buitengewone situaties een loods nemen.

http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

Aangezien de kosten van deze diensten werden doorberekend en sommige kapiteins daarom geen loods namen, werden deze diensten na verloop van tijd verplicht gesteld.

http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

met koppelwerkwoord


 • loods worden
 • loods zijn

Om loods te kunnen worden moet je eerste stuurman op de grote vaart (geweest) zijn en de kapiteinsbevoegdheid hebben gehaald.

http://werk.net/

Jan Roos is al tien jaar loods in de haven van Vlissingen.

http://werk.net/

met adjectief ervoor


 • een polyvalente loods
 • polyvalente loodsen

Bovendien waarborgt de inzet van polyvalente loodsen een tijdwinst voor de schepen en komt het de veiligheid op de Westerschelde ten goede.

De Standaard,

Minister Baldewijns stelt een jaar studiewerk rond de vaststelling van de aanwervingsvoorwaarden en het opleidingsprogramma voor de polyvalente loods, de aanpassing van het Vlaams personeelsstatuut en de dienst- en beurtregeling en de reorganisatie van de huidige geografisch georganiseerde administratie Waterwegen en Zeewezen.

De Standaard,

De inzet van polyvalente loodsen op zeeschepen in de Belgische kustwateren, op de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen resulteert in een personeelsbesparing van 320 naar 215 loodsen en een kostenvermindering van ongeveer 300 miljoen frank.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • de loods op een schip

De loods op een schip was ook een goed voorbeeld van een deskundige met een officiële bevoegdheid in een niet-ambtelijke omgeving.

http://www.nijenrode.nl/nl/

De operator van het verkeersbegeleidingssysteem doet vergelijkbaar werk als de registerloods, hij adviseert de schepen over hun koers en vaart. Hij doet dit echter op afstand van het schip, terwijl de loods op het schip aanwezig is.

http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

Voorzetsel: in

 • loods in de haven van Vlissingen zijn

Jan Roos is al tien jaar loods in de haven van Vlissingen.

http://werk.net/

in voorzetselgroep


 • zonder loods
 • zonder een loods

De aanstaande versoepeling van de loodsplichtwet, waardoor grotere zeeschepen onder voorwaarden zonder loods naar Dordrecht en Moerdijk mogen varen.

http://www.schuttevaer.nl/

Bovendien is in moties voorgesteld om het oorspronkelijke voorstel van de minister - om kapiteins die minstens 18 keer per jaar een zelfde haven aandoen toestemming te geven zonder loods binnen te varen - te versoepelen.

NRC,

Konden kapiteins vroeger dus zonder problemen de Nederlandse wateren zonder loods bevaren, nu was elk schip met een lengte groter dan 60 meter verplicht te allen tijde van een loods gebruik te maken.

http://www.loodswezen.nl/nederlands/centraal/historie.pdf

De scheepvaartautoriteiten van het Britse Kanaaleiland Jersey hebben de kapitein van de veerboot die afgelopen maandag met 300 passagiers aan boord leksloeg op rotsen vlakbij het eiland, verboden nog langer zonder loods de haven van St. Helier te naderen of te verlaten.

NRC,

Meerdere verklaringen maken het mogelijk voor een kapitein om op alle schepen van de rederij zonder loods de havens die hij goed kent aan te doen.

http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

De Schelde is een gevaarlijk zeewater en zonder een loods mag geen kapitein de rivier opvaren.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

met ander, nevengeschikt substantief


 • loods en kapitein
 • de operationele gebruikers, agenten, reders, kapiteins en loodsen
 • de schipper en de loods
 • een loods of verkeersbegeleider

Loods en kapitein staan zij aan zij en dirigeren de olietanker feilloos naar de aanlegplaats.

De Standaard,

Storm (SIVN) heeft lof voor het model, het is zeer concreet en er kan zo nadere invulling aan worden gegeven. Dan worden de manier van toepassen en de te verwachten beslissingen duidelijk voor de operationele gebruikers, agenten, reders, kapiteins en loodsen.

http://www.loodswezen.nl/nederlands/centraal/historie.pdf

Er moet voor worden gewaakt dat VTS-handelingen geen inbreuk maken op de verantwoordelijkheid van de schipper voor de veilige navigatie en dat ze de gebruikelijke verhouding tussen de schipper en de loods niet verstoren, daar waar van toepassing.

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/ris/vts_nl.pdf/,

Eén loods of verkeersbegeleider die daarvoor de juiste opleiding heeft genoten kan meerdere schepen tegelijkertijd loodsen.

http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

Vaste verbindingen


loods aan boord


  Zie: loods aan boord

loods op afstand


  Zie: loods op afstand

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


loods 3.0

((vooral) in Nederland,neologisme)

iemand die voor zijn beroep bij een grote Nederlandse gemeente werkt en daar als taak heeft om geïnteresseerde partijen voor leegstaand vastgoed te vinden en burgers te helpen bij het verkrijgen van exploitatievergunningen en bouwvergunningen
Wordt soms als zelfstandig woord gebruikt, maar komt vaker als tweede lid in een samenstelling voor (zie onderstaande woordfamilie).

Semagram


Een loods…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt bij de gemeente
 • [Soort] is een ambtenaar
 • [Functie] helpt partijen bij het verkrijgen van bouwvergunningen en exploitatievergunningen en bij het vinden van vastgoedruimte om zo leegstand tegen te gaan
 • [Plaats] werkt in bepaalde grote, Nederlandse gemeentes, zoals Den Haag en Amsterdam
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft kennis van een ruimtelijke ordening, van de vastgoed binnen een bepaalde sector (zoals horeca of kantoorruimte) en van het verkrijgen van vergunningen
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Over het algemeen kan een "loods" worden beschreven als: een persoon die de taak heeft om burgers en ondernemers door het woud van regels van de overheid te helpen en iets gedaan te krijgen, bijvoorbeeld wanneer zij een bouwvergunning of exploitatievergunning willen verkrijgen. Tevens fungeert de loods als een koppelaar tussen vraag en aanbod van bijvoorbeeld huurruimte.

http://www.besluitvormingamsterdamzuidoost.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Maatschappelijke-Ontwikkeling/2013/4-juni/20:00/Invulling-Lege-Ruimten-loods/Invulling-lege-ruimten-loods-notitie.pdf,

De gemeente Den Haag stimuleert de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen middels twee kantorenloodsen. De loodsen hebben als taak om potenties van leegstaande kantoorpanden op het netvlies te krijgen van ontwikkelaars, beleggers, aannemers, corporaties en/of eindgebruikers.

http://kennisbank.platform31.nl/pages/29082/Kansrijke-leegstaande-kantoren-inzichtelijk-gemaakt.html,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • andere loodsen
 • diverse loodsen

De loodsfunctie is nieuw voor het stadsdeel Zuidoost, maar stedelijk zijn er diverse loodsen actief. Bekende loodsen zijn: hotelloods, kantoorloods, bedrijvenloods, stadsloods en vergunningenloods.

http://www.besluitvormingamsterdamzuidoost.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Maatschappelijke-Ontwikkeling/2013/4-juni/20:00/Invulling-Lege-Ruimten-loods/Invulling-lege-ruimten-loods-notitie.pdf,

Naast de kantorenloods zijn er nog andere loodsen die die ruimteaanbieders met ruimtevragers koppelen: De hotelloods, stadsloods, bedrijvenloods, programmamanager studenten- en jongerenhuisvesting en Bureau Broedplaatsen.

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/ontwikkelingsbedrijf/we/kantorenloods-0/loodsen/

De kantorenloods van de gemeente Amsterdam stimuleert en faciliteert vastgoedeigenaren bij het omzetten van hun leegstaande kantoorpanden naar andere functies, zoals woningen, hotels, ruimten voor creatieve, startende bedrijven en broedplaatsen (in samenwerking met de andere loodsen).

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/file114.pdf?name=plabeka%207%20werklijnen%202012.pdf,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende samenstelling


Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2012
Benoemingsmotief Iemand die je door de regels m.b.t. vastgoed "loodst", zoals de kantorenloods dat als eerste deed.

loods 4.0

(scouting [instellingen en organisaties])

jongvolwassene van maximaal 23 jaar die bij de waterscouting zit; jongvolwassen zeeverkenner

Semagram


Een loods…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt soms een uniform van de scouting
 • [Groep] is lid van de scouting, de waterscouting
 • [Soort] is een scout
 • [Plaats van herkomst] komt uit België of Nederland
 • [Rang of hierarchische positie] is de laatste leeftijdsgroep bij de zeescouting, voor de leiding
 • [Leeftijd] is jongvolwassen, tussen de 16/18 en 23 jaar
 • [Geslacht] is een jongen of een meisje
 • [Activiteit of handeling] draaien zo goed als zelfstandig
 • [Betrokkene] hebben geen leiding alleen een begeleider

Algemene voorbeelden


De loodsen zijn zelfstandig. Dit betekent: geen begeleiding meer, zelf activiteiten organiseren en een eigen financieel beleid voeren. Met hun jarenlange scoutingervaring lukt dat prima. De loodsen hebben hun eigen lelievlet (zeilboot) en kampeermaterialen.

http://www.scoutingdorusrijkers.nl/loodsen/

Na de wilde vaart ga je over naar de loodsen. Deze speltak is speciaal voor jongelui van 18 tot en met 23 jaar.

http://scoutingbernisse.nl/loodsen/

In Over & Weer schrijven we met het commissariaat elke maand een eigen artikel. Daarin willen we je onze kijk op het in leiding staan bij jins en loodsen meegeven.

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/publicaties/documenten/2012-onthaalbrochure-jin-en-loodsenleiding.pdf,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen