loopbaanbegeleiding


loopbaanbegeleiding 1.0

begeleiding van iemands loopbaan, met het doel iemand voor een loopbaan te laten kiezen waarin hij gezien zijn capaciteiten optimaal tot zijn recht komt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een loopbaanbegeleiding…

is een begeleiding

 • [Functie] dient om iemand te begeleiden in zijn loopbaan, soms ook om iemand voor te bereiden op een toekomstige loopbaan
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gegeven aan iemand die al als werknemer binnen een organisatie werkzaam is en soms ook aan iemand die nog geen loopbaan heeft (zoals een schoolverlater of student)
 • [Betrokkene] wordt gegeven door een daartoe bevoegd persoon, zoals iemand van een in loopbaanbegeleiding gespecialiseerd bureau

  Algemene voorbeelden


  Loopbaanbegeleiding is bestemd voor mensen die antwoorden zoeken op vragen over hun loopbaan en die praktische ondersteuning willen bij het ondernemen van actie.

  http://www.d3p.nl/

  Daarnaast kan loopbaanbegeleiding een taak zijn van de stagecoördinator, vanwege het directe contact met stagiaires en stageverlenende instanties dat hierbij een rol speelt.

  http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

  Het personeel van de videoketen Superclub, die eind maart de deuren sluit, verwerpt de voorstellen van de directie, bleek donderdag tijdens een personeelsvergadering in Brussel. De directie had brugpensioen voorgesteld op 52 jaar, loopbaanbegeleiding en een extra sluitingspremie.

  De Standaard,

  Alles wat wij doen in ons dagelijks leven heeft te maken met communicatie! Effectief communiceren is dan ook een heel belangrijk uitganspunt, zowel zakelijk als privé. Bewustwording van onze eigen communicatie en ons eigen gedrag zijn dan ook de peilers voor onze trainingen, (job)coachingsessies en loopbaanbegeleidingen.

  http://www.ctcp.nl/

  Zowel overbelasting als onderbelasting leidt op den duur tot chronische stress en ziekteverzuim. Psychologisch onderzoek, sterkte en zwakte analyse, loopbaanbegeleiding, beroepskeuzeadvies maar ook psychologische begeleiding en consultatie dragen bij aan het realiseren van de juiste 'fit' tussen persoon en werk.

  http://www.achilles.nu/bedrijfsfilosofie.htm

  Dat het regelmatig aftasten van de arbeidsmarkt inderdaad belangrijk is, bevestigt ook Kurt Cattrysse. Cattrysse: "Tijdens onze loopbaanbegeleidingen blijkt dat één van de belemmerende factoren voor een jobswitch een onvoldoende inzicht in de arbeidsmarkt is. Men weet na een poos werken voor hetzelfde bedrijf niet meer hoe en waar andere gepaste jobs te vinden."

  http://vdab.be/magezine/juni10/vrij.shtml,

  Ongeveer 1000 topsporters (400 A-sporters en 600 B-sporters) krijgen financiele en immateriele steun, zoals loopbaanbegeleiding.

  NRC,

  Een van de doelen van studiebegeleiding is dan ook studenten te begeleiden bij hun voorbereiding op de arbeidsmarkt, ofwel loopbaanbegeleiding. Naast keuzeadvisering valt ook het bieden van mogelijkheden voor oriëntatie op de arbeidsmarkt onder loopbaanbegeleiding.

  http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gebeuren

  Deze loopbaanoriëntering staat niet op zich maar kadert in de totaliteit van het leven. Belangrijk hierbij is dat de loopbaanbegeleiding gebeurt op vraag van de individuele werknemer en niet op vraag van een bedrijf.

  http://www.loopbaankompas.be/Paginas/ESF.html

  als object bij een werkwoord


  • loopbaanbegeleiding bieden
  • loopbaanbegeleiding verzorgen

  De raad verwijst naar twee goede Waalse initiatieven: de vormingscheques die veel succes hebben in kleine ondernemingen en de centres de compétence die al loopbaanbegeleiding bieden.

  De Standaard,

  Jera is een bureau voor supervisie, loopbaanadvies en training gevestigd in Stadskanaal dat naast supervisie o.a. ook loopbaanbegeleiding, diverse in-company trainingen, psychologisch onderzoek en supervisie op supervisie verzorgt.

  http://www.jera.nl/_frame/default.htm

  met adjectief ervoor


  • individuele loopbaanbegeleiding
  • persoonlijke loopbaanbegeleiding

  Bij een aantal krijgsmachtdelen geldt individuele loopbaanbegeleiding voor vrouwen.

  http://www.defensievrouwennetwerk.nl/Nieuwbrieven/Nieuwsbrief%202-2002/Nieuwsbrief22002.htm,

  Tijdens de persoonlijke loopbaanbegeleiding komt de cliënt zelf tot nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen of nieuw gedrag, waardoor hij of zij zelfzekerder de toekomst tegemoet ziet en er energie vrij komt voor het bereiken van zijn of haar doelen.

  http://www.omschakelen.be/lst.htm

  De mentor kan in zijn begeleidingsactiviteiten gebruik maken van het speciaal voor JobRotary ontwikkelde "Handboek Individuele Loopbaanbegeleiding".

  http://www.jobrotary.nl/default.html

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • loopbaanbegeleiding in Vlaanderen

  Topic 1: Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen in internationaal perspectief.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/documenten/viona_oproep2003.pdf,

  Voorzetsel: van

  • loopbaanbegeleiding van een medewerker

  Ook voor het complete wervings- en selectietraject kunt u terecht bij Start Techniek. Dit begint bij het opstellen van functieprofielen, het extern werven in gedrukte en nieuwe media, het verzorgen en begeleiden van functiegerelateerde tests en loopt tot en met het opstellen van een correcte arbeidsovereenkomst en de loopbaanbegeleiding van de medewerker.

  http://www.start.nl/

  Voorzetsel: voor

  • loopbaanbegeleiding voor (herintredende) vrouwen

  Er komen extra maatregelen voor loopbaanbegeleiding en scholing voor herintredende vrouwen.

  http://www.e-stem.nl/,

  Bij een aantal krijgsmachtdelen geldt individuele loopbaanbegeleiding voor vrouwen.

  http://www.defensievrouwennetwerk.nl/Nieuwbrieven/Nieuwsbrief%202-2002/Nieuwsbrief22002.htm,

  in voorzetselgroep


  • behoefte aan loopbaanbegeleiding
  • gebrek aan loopbaanbegeleiding
  • tijd besteden aan loopbaanbegeleiding

  Maar ook als er behoefte is aan loopbaanbegeleiding, een reïntegratietraject of individuele coaching en training, dan zijn de medewerkers van de ROC's bij JaCk aan het juiste adres.

  http://www.friesepoort.nl/

  Door dit gebrek aan loopbaanbegeleiding en sturing met betrekking tot carrière-ontwikkeling vallen de vrije cursussen en opleidingen veelal ten deel aan hen die een nieuwe functie bekleden, daar deze cursussen reeds binnen hun functie-omschrijving passen.

  http://www.apv.nl/

  "Als je gepromoveerd bent op een aspect van de woordvolgorde in het Arabisch vind je daar misschien geen baan in, maar vroeg of laat vindt iedereen zijn draai" betoogt De Groot, "maar we besteden nu wel meer tijd aan loopbaanbegeleiding dan voorheen."

  NRC,

  • door loopbaanbegeleiding

  Het Forum Vitaal Leraarschap, dat zich vanmiddag in het Haagse Johan de Witt College presenteert, zal informatie verzamelen over scholen die al bezig zijn het leraarsberoep aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door loopbaanbegeleiding, nascholing of door uitwisseling van leraren tussen scholen.

  NRC,

  • advisering in loopbaanbegeleiding
  • ervaring in loopbaanbegeleiding
  • investeren in loopbaanbegeleiding

  Alle begeleidsters hebben een jarenlange ervaring in loopbaanbegeleiding.

  http://www.loopbaankompas.be/KompasBedrijven.pdf

  De volgende verschijnselen in uw werksituatie of in de werksituatie van uw medewerker(s): ik denk regelmatig over stoppen met werken of korter werken [...]; ik heb het idee vast te lopen in mijn huidige werk; ik kan eigenlijk niet meer met enthousiasme over mijn werk praten met anderen. Investeren in een loopbaanconsult of loopbaanbegeleiding kan u helpen om bovenstaande gedachten te vertalen in loopbaanstappen en concrete plannen.

  http://www.maatwerkinhrm.nl/

  Juridische dienstverlening in brede rechtspositionele zin, het adviseren bij een keuze van individuele arbeidsvoorwaarden, mede naar aanleiding van een Personal Benefit Statement, advisering in loopbaanbegeleiding.

  http://www.ncfned.nl/

  • met loopbaanbegeleiding

  Dat is de magere argumentatie achter de afschaffing van het bordeelverbod waardoor bordeelhouders en prostituees in feite volledig zijn gelijkgesteld aan de overige beroepsgroepen, compleet met loopbaanbegeleiding, vrije vestiging en sociale uitkeringen.

  http://www.e-stem.nl/

  Als gevolg van het directe contact met stagiaires en stageverlenende instanties kunnen de taken van de stagecoördinator eventueel worden uitgebreid met loopbaanbegeleiding.

  http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

  • de kans op loopbaanbegeleiding
  • gericht zijn op loopbaanbegeleiding

  Groen! wil de kans op loopbaanbegeleiding voor iedereen die daar in een snel wisselende arbeidsmarkt behoefte aan heeft.

  http://www.vosec.be/fileadmin/user_upload/doc/soc_econ_verkiezingsprogramma.doc,

  Bestuurder en OR tekenden in het boekjaar voorts het Protocol Reïntegratie- en Mobiliteitscentrum, dat gericht is op mobiliteit, employability en loopbaanbegeleiding.

  http://www.wehkamp.nl/jaarverslag/wehkamp_A4_screen.pdf

  • het professionaliseren van loopbaanbegeleiding
  • in het kader van loopbaanbegeleiding
  • op het gebied van loopbaanbegeleiding

  Stimulerend financieel en juridisch kader EVC moet financieel en juridisch gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door in cao's afspraken te maken over de besteding van scholingsmogelijkheden. Of door een fiscale faciliteit die het aantrekkelijk maakt een assessment te doen in het kader van loopbaanbegeleiding.

  http://www.kenniscentrumevc.nl/

  Doel: ontwikkeling van maatwerk. Trainings- en coachingsprogramma's op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden, solliciteren en loopbaanbegeleiding.

  http://www.dekselsloopbaanadvies.nl/content?what=papier

  Bij een consequent gebruik van de effectmeter loopbaancoaching heeft de organisatie een instrument in handen dat een bijdrage kan leveren aan het verder professionaliseren van loopbaanbegeleiding en de kwaliteitsbevordering van het produktaanbod.

  http://www.jobconsultancy.nl/jobc1.html

  • maatregelen voor loopbaanbegeleiding
  • zorgen voor loopbaanbegeleiding

  Er komen extra maatregelen voor loopbaanbegeleiding en scholing voor herintredende vrouwen.

  http://www.e-stem.nl/,

  De personeelsleden van deze bedrijfseenheid staan in voor de werving en de selectie van het stadspersoneel. Daarnaast zorgen zij voor vorming, opleiding en loopbaanbegeleiding.

  http://www.antwerpen.be/MIDA/

  met substantief ervoor


  • een training loopbaanbegeleiding
  • de Taskforce loopbaanbegeleiding
  • cursussen loopbaanbegeleiding

  'We gaan niet uit van het aanbod van vacatures bij de arbeidsbureaus, maar van de wensen van onze cliënten', zegt Arjen Spaander, adjunct-directeur reïntegratie van Serin. Zo'n manier van werken verwacht je bij een training loopbaanbegeleiding in het bedrijfsleven.

  http://www.serin.nl/start.htm,

  Daarnaast zijn er korte cursussen sollicitatietraining en presentatietechniek, beroepskeuzebegeleiding, algemene beroepenoriëntatie, loopbaanbegeleiding en assessment.

  http://www.noorderpoort.nl/

  Omtrent loopbaanadvies is het afgelopen jaar heel wat werk geleverd. De Taskforce loopbaanbegeleiding heeft haar eindadvies in het najaar van 2002 afgerond. Meer dan 20 centra bieden momenteel loopbaanadvies aan.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/documenten/viona_oproep2003.pdf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • loopbaanbegeleiding en beroepskeuze
  • loopbaanbegeleiding en coaching
  • opleiding en loopbaanbegeleiding
  • scholing en loopbaanbegeleiding

  Ons aanbod voor individuele begeleiding omvat diensten variërend van outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching tot begeleiding van startende ondernemers.

  http://www.vanede.nl/werknemers/index.html

  Beroepskansen voor militairen met een kort dienstverband worden verbeterd door scholing en loopbaanbegeleiding.

  http://www.e-stem.nl/,

  Deze assessments hebben hun nut bewezen op velerlei gebieden, zoals: loopbaanbegeleiding en beroepskeuze.

  http://www.acccommunicatie.nl/

  Bovendien bieden uitzendkantoren steeds meer een totaalpakket aan, inbegrepen opleiding en loopbaanbegeleiding.

  http://www.khbo.be/~lodew/uitzendarbeiders.doc,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen