lopende hond


lopende hond 1.0

(jacht en wildbeheer)

jachthond van het type dat het wild najaagt

Algemene voorbeelden


Tot de Lopende Honden behoren honden die het wild achtervolgen om het zelf te overmeesteren of om het te beletten weg te lopen en derhalve de jager in de gelegenheid te stellen te doden.

http://www.doggy.net/raskeuze-frame.htm

Alhoewel de Basset Hound een lopende hond is, komt hij tamelijk weinig voor op de jachtterreinen en heel wat exemplaren van dit ras blijven verstoken van het plezier zich te kunnen uiten in de natuur.

http://users.pandora.be/ard/basset/prod01.htm