luistergeld


luistergeld 1.0

(verouderend)

belasting op het bezit van een of meer radiotoestellen; omroepbijdrage

Semagram (extra betekenisinformatie)


Luistergeld…

is een belasting

 • [Functie] werd gebruikt om er de programma's van de publieke omroep mee te financieren
 • [Tijd] werd in Nederland in 1940 ingevoerd en in 2000 afgeschaft; werd in België in 2001 afgeschaft
 • [Toepassingsgebied of bereik] was een belasting op het bezit van een of meer radiotoestellen

  Algemene voorbeelden


  Omdat de Duitsers het luistergedrag van de Nederlandse bevolking toch wilden controleren, werden in 1943 alle radiotoestellen in beslag genomen. Dit leek een eenvoudig opgave doordat alle toestellen in verband met het te betalen luistergeld geregistreerd stonden.

  http://www.radionieuws.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • luistergeld betalen

  In het vroege voorjaar zal ik witlof kweken, en als het echt lente wordt, dan zal ik kompleet niks doen, ik zal naar de vogels luisteren, waarvoor ik aan de Belgische staat geen luistergeld moet betalen, ik zal het groen op boom en struik zien komen en weten dat het kijkgeld hiervoor nul is.

  De kabouter met het moedervlekje, Louis Verbeeck,

  Ik zei: "Neem een gepensioneerd vrouwtje, ergens op een zolderkamer in een grote stad, de administratie weet haar te vinden als ze haar luistergeld niet betaalt. Maar als ze geen geld meer heeft om kolen te kopen, vindt niemand haar. Dat eenrichtingsverkeer moet ophouden."

  Berthold 1200, Paul Koeck,

  met ander, nevengeschikt substantief


  ( Meestal in de samengetrokken vorm kijk- en luistergeld of luister- en kijkgeld.)
  • kijkgeld en luistergeld
  • luistergeld en kijkgeld

  'Belachelijk', 'krankjorum', zijn zoal de aan duidelijkheid niets te wensen overlatende reacties van Meppeler horeca-ondernemers op het voornemen van de NOS cafés te laten betalen voor het WK voetbal op tv [...]. H.K. van café De Beurs vindt dat het voornemen van de NOS alle proporties te buiten gaat. 'Ik betaal al luister- en kijkgeld. Het is krankjorum, maar we zien wel waar het schip strandt.'

  Meppeler Courant,

  Twee nieuwe door de Duitse publieke zenders gestarte thematische televisiekanalen, Phoenix en Kinderkanal, beide geheel gefinancierd met kijk- en luistergelden.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  Waarom een openbare omroep - mede betaald door kijk- en luistergeld - laten doen wat een commerciële omroep even goed of zelfs beter kan?

  De Standaard,

  VTM wil niets horen van het bespreekbaar maken van reclame op de BRTN-televisie. "We blijven voorstander van de gescheiden financiering", zegt woordvoerder Els Van den Abbeele. "Kijk- en luistergeld voor de openbare omroep, reclame-inkomsten voor de commerciële omroep. Dat is de enig denkbare duidelijke afspraak. We hebben al lijdzaam moeten toezien hoe de BRTN evolueerde naar sponsoring. Verder kan het echt niet."

  De Standaard,

  De federale minister van Economie, Charles Picqué (PS), besloot gisteren de afschaffing van het Vlaamse en Brusselse kijk- en luistergeld niet te verrekenen in de inflatiecijfers van januari.

  De Financieel-Economische Tijd,

  Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties. Dit fonds drijft op een deel van de kijk- en luistergelden en is het televisie-equivalent van het Filmfonds.

  http://www.nftvm.nl/index.php?article=192,