magister


magister 1.0

(wetenschap, onderwijs en opvoeding)

iemand met een middeleeuwse academische titel die vergelijkbaar is met die van doctor; ook: titel of graad van magister

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een magister…

is een persoon

 • [Tijd] was werkzaam in de middeleeuwen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] had een onderwijsbevoegdheid en een academische titel of graad die vergelijkbaar is met die van doctor
 • [Legitimiteit] werd door een middeleeuwse universiteit officieel in het gilde van de docenten opgenomen

  Algemene voorbeelden


  Aan de 13de-eeuwse universiteit werden de termen magister, doctor en professor door elkaar gebruikt. Een magister of doctor was iemand die de onderwijsbevoegdheid al verworven had en die nu, via een ceremonie, in het gilde van de docenten opgenomen werd.

  NRC,

  magister 2.0

  (onderwijs en opvoeding, geschiedenis)

  leraar, vooral aan de vroegere Latijnse school

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een magister…

  is een persoon

  • [Organisatie of instelling] was vaak werkzaam bij een Latijnse school
  • [Tijd] oefende zijn beroep uit vanaf de middeleeuwen tot in de achttiende eeuw

   Hoofdsemagram: leraar


   Algemene voorbeelden


   RSG Magister Alvinus is vernoemd naar de eerste rector van de Latijnse school te Sneek, een belangrijk onderwijscentrum in de 15e eeuw. De studenten die aan deze school onderwijs genoten, waaierden na hun studie uit naar vervolgopleidingen in alle windrichtingen. Daarmee gaf Magister Alvinus al in 1400 aan hoe het onderwijs moet zijn, namelijk zo dat studenten alle kansen moeten krijgen om hun eigen weg te vinden.

   http://www.rsg-sneek.nl/index.php/visie-doelstelling-struktuur-informatie-rsg-sneek.html

   magister 3.0

   (wetenschap, religie, mystiek en mythologie)

   iemand met de hoogste academische graad in de godgeleerdheid aan sommige Belgische universiteiten; ook: graad van magister

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een magister…

   is een persoon

   • [Plaats] is een persoon of een graad in België
   • [Rang of hiërarchische positie] heeft of is de hoogste graad (hoger dan doctor) in de godgeleerdheid

    Combinatiemogelijkheden


    in voorzetselgroep


    • de graad van magister

    Het examen voor de graad van Magister omvat: het indienen en verdedigen van een gedrukt proefschrift, de verdediging van zeven toegevoegde stellingen die gekozen worden uit de verschillende disciplines van de Godgeleerdheid en goedgekeurd zijn door de faculteit, het geven van een lezing over een onderwerp dat door de faculteit opgegeven wordt.

    http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/opleidingen/9899/a01.htm

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: in

    • magister in de godgeleerdheid

    Personen die in het bezit zijn van de academische graad van Doctor in de Godgeleerdheid kunnen toegelaten worden tot het examen voor het behalen van de graad van Magister in de Godgeleerdheid.

    http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/opleidingen/9899/a01.htm

    magister 4.0

    (religie, mystiek en mythologie)

    novicenmeester in een rooms-katholiek klooster

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een magister…

    is een persoon

      Hoofdsemagram: novicenmeester


      Algemene voorbeelden


      Tijdens die jaren ontvangt de novice (van het Latijnse novitius: nieuweling) een vorming die hem helpt in te groeien in het norbertijns kloosterleven. De verschillende aspecten van het religieuze leven zoals het broederlijk leven in gemeenschap, bidden en vieren, dienstbaarheid,… worden gekleurd door het charisma van de orde. De novicenmeester of magister is verantwoordelijk voor die vorming.

      http://www.abdijaverbode.be/nl/young/education/