malheur


malheur 1.0

(De verkleinvorm malheurke is Belgisch Nederlands.)

rampspoed; ellende

Semagram


Malheur…

   Hoofdsemagram: 1.0 -


   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • economische malheur

   Het nieuws ging grotendeels op aan allerlei vormen van economische malheur. Eindelijk werd, buiten de eeuwige pogingen van Zalm en Wellink om het ons in de oren te knopen, ook echt vóelbaar dat al die vette jaren van subsidies en overheidsbemoeienis hun tol hadden geëist en dat Nederland, zoals het bij de Oosterburen heet, moest 'abspecken'. Een wat onwezenlijk gevoel, zo'n heuse depressie.

   Trouw,

   in voorzetselgroep


   • een aaneenschakeling van malheur
   • vormen van malheur

   Ze was een tijdloos meisje, zonder leeftijd, en ze onderstreepte dat door met al haar schattige kleinheid fier en kaarsrecht voort te schrijden als een Franse hofdame die door een aaneenschakeling van malheur en misverstanden door haar koetsier in de verkeerde wijk is afgezet en die haar ware adel bewijst door niets van haar dédain en angst in haar houding tot uitdrukking te brengen.

   Rupert: een bekentenis, Pfeijffer, Ilja, Leonard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • malheureus

   malheur 2.0

   (De verkleinvorm malheurke is Belgisch Nederlands.)

   voorval dat iemand letsel of schade geeft; ongeluk

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Een malheur…

     Hoofdsemagram: ongeluk


     Algemene voorbeelden


     In Mind at the end of its tether (Uitgepraat), het laatste boek van de auteur van The invisible man, komt Herbert Georges Wells ons voor als een zuur man die, ontgoocheld, deze wereld verlaat en als het ware met een zekere schadenfreude ons aller spoedig einde aankondigt te midden van malheuren allerhande.

     Miniaturen, Jonckheere. Karel,

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • malheuren gebeuren

     Ik dacht onverwachts aan een fiets, die van mijn broer, die ik besproken had om morgen vroeg mee naar Nieuwpoort te rijden. Ik wilde naar mijn school om te zien hoe het militaire springtij ginds was verlopen. Nieuwpoort lag op de weg van de terugtocht naar Duinkerke. Als ginds geen malheuren waren gebeurd, zou de onderbreking alleen wat geschokte sleur zijn geweest, een rimpeling die vanzelf zou uittrillen.

     Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

     Vaste verbindingen


     par malheur


     1. Vormvariant: per malheur

      per ongeluk

      Zoals toen gebruikelijk, ging het Tapissierspand in 1746 'par malheur' in vlammen op.

      http://www.vlaamseopera.be/ned/building.asp?subchapter=1

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • malheurke
     • malheurtje

     malheur 3.0

     (De verkleinvorm malheurke is Belgisch Nederlands.)

     gebrek; mankement

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

     Semagram


     Een malheur…

       Hoofdsemagram: gebrek


       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: aan

       • malheur aan de telefoon

       Heeft men malheur aan de telefoon dan moet men zowat het hele huis meenemen naar de juffrouw van de Primafoon in de naburige stad. Dit na de dreigende mededeling dat een monteur aan huis geweldig veel geld kost, de voorrijkosten nog buiten beschouwing gelaten.

       NRC,

       als object bij een werkwoord


       • een malheur verhelpen

       Tjerk legt uit dat er iets kapotgegaan was in zijn telefoon en dat hij, gezien school, trainen en andere sociale verplichtingen, geen tijd had gehad het malheur snel te verhelpen. 'Ik heb je bijna drie dagen lang proberen te bereiken,' zeg ik.

       Murfreesboro blues, Mart Smeets,