mediacratie


mediacratie 1.0

(politiek en bestuur; media, communicatie en telecommunicatie)

democratie waarin de media een overheersende rol spelen; samenleving die beheerst wordt door de media

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mediacratie…

is een democratie; is een staatsvorm

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een democratie waarin de media een overheersende rol spelen; betreft een samenleving die gedomineerd wordt door de media

  Algemene voorbeelden


  Toen Silvio Berlusconi in 1994 voor het eerst premier werd, werd Italië de eerste mediacratie van Europa.

  http://www.groene.nl/commentaar/2012-11-25/nieuwe-spelregels-voor-de-italiaanse-mediacratie,

  In Nederland zijn we dankzij ideale schoonzoon Wouter Bos overgestapt van een democratie naar een mediacratie. Is dat erg? Een beetje. Maar beter een mediacratie dan helemaal geen -cratie.

  http://www.writersblock.net/index2.html?www.writersblock.net/wboek/index.html,

  De uitkomst van dit debat zou wel eens kunnen zijn dat de publieke opinie toonaangevend wordt, en deze is van oudsher een slechte leidsvrouwe, zeker in een mediacratie met sterk triviaal-hysterische trekken.

  NRC,

  Het maakt allemaal onderdeel uit van een volwassen democratie, die niet ten onrechte steeds vaker een mediacratie wordt genoemd.

  NRC,

  mediacratie 1.1

  (politiek en bestuur; media, communicatie en telecommunicatie)

  macht van de media

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  De mediacratie bepaalt de laatste weken dominant en nadrukkelijk het maatschappelijk leven. Politici lieten behoorlijk hun oren hangen naar de media. Deze bepaalden voornamelijk de agenda's van de lijsttrekkers. Nu zijn politiek en pers onverbrekelijk met elkaar verbonden.

  http://hanskriekmediaenpolitiek.wordpress.com/2012/09/13/mediacratie-de-baas-in-nederland/,

  De term 'mediacratie' wordt zelden in positieve zin gebruikt. De macht van de media is de macht om te maken en te breken, waarbij de beeldvorming maar al te vaak voor de feiten uit snelt. In het woord 'mediacratie' klinkt ook het woord mediocre door, en inderdaad staat het niet alleen voor de macht en alomtegenwoordigheid van de media, maar ook voor vervlakking, voor de vermenging van show en ernst, voor steeds meer nadruk op beeld, op lifestyle, human interest, schandalen en rampen, en korte, hapklare stukken en items.

  http://www.groene.nl/2012/47/in-de-mediacratie,

  De Groene Amsterdammer bestaat 135 jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum brengt De Groene een dubbeldikke special uit over de mediacratie. Over de macht, de verantwoordelijkheid en het gezag van de media in de 21ste eeuw.

  http://www.groene.nl/commentaar/2012-11-15/volgende-week-dubbeldik-lustrumnummer-over-de-mediacratie,