mediademocratie


mediademocratie 1.0

(politiek en bestuur; media, communicatie en telecommunicatie)

democratie waarin de media een overheersende rol spelen; samenleving die beheerst wordt door de media; mediacratie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mediademocratie…

is een democratie; is een staatsvorm

   Algemene voorbeelden


   De 21e eeuw is een mediademocratie. Het Genootschap voor Burgemeesters noemde de omgang met de media onlangs een nieuwe kerncompetentie voor burgemeesters.

   http://www.burgemeesterslezing.nl/downloads/Burgemeesterlezing_Valerie_Frissen.pdf

   Het 24e jaarboek van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Dat jaarboek heeft als thema de druk waaronder politieke partijen staan als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen. Bos erkende de toegenomen rol van personen in een tv-democratie. Dat wil niet per se zeggen dat de politieke partijen niet meer van belang zijn [...]. Volgens hem moeten partijen op een "verstandige manier omgaan" met zaken die verband houden met de opkomst van de 'entertainmentcultuur'. Een cultuur die ook de politiek via de massamedia, vooral de televisie, diepgaand beïnvloedt. Bos stelde dat de 'personendemocratie' niet ten koste hoeft te gaan van de ideologie in de politiek. "Ik denk zelfs dat naarmate de rol van personen in de mediademocratie groeit, de noodzaak van ideologie ook toeneemt."

   Nederlands Dagblad,

   Het begrip mediademocratie krijgt daardoor een eenzijdige en negatieve lading, terwijl er ook heel goede kanten aan zitten. Die besef je weer eens als je het gestuntel ziet in Rusland, waar Poetin zich duidelijk geen raad weet met het fenomeen. Hij leeft nog in de tijd dat je alles wat je wilt aan de mensen kunt wijsmaken omdat men maar over één informatiebron beschikt: de regering.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2534031/2000/09/01/De-prettige-saaiheid-van-onze-mediademocratie.dhtml,

   mediademocratie 1.1

   (politiek en bestuur; media, communicatie en telecommunicatie)

   macht van de media

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Deze bijdrage voor Mediakritiek.be is geplukt uit het pas verschenen boek Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving waarin mensen uit de hele wereld verzamelen op het eiland Pala om het verhaal van de goede samenleving te schrijven. Daarin presenteert auteur Dirk Barrez, tv-journalist en hoofdredacteur PALA.be, diverse stemmen en reflecties over het belang van informatie en onafhankelijke media. Vooral pleit hij heel sterk voor mediademocratie. Opvallend is dat journalisten niet meteen de zwarte piet krijgen toegespeeld.

   http://www.mediakritiek.be/index.php?page=7&detail=276,

   Goslinga in zijn danktoespraak: "Ik zeg het mijn collega Mark Kranenburg van harte na: we moeten weg van het bellen blazen over wat er allemaal kan gebeuren, weg van het verfoeilijke infotainment, weg van de gemeenzame kout aan de bittertafel voorzover die in de mediademocratie een nieuw stijlmiddel wordt. Wil de journalistiek overleven, dan moet zij haar eigen positie markeren."

   http://www.nieuwspoort.nl/nl/archief/archief2002/npn062002.htm,