meemoeder


meemoeder 1.0

(onderwijs en opvoeding; seks, gender en relaties)

lesbische vrouw die niet de biologische moeder is van een of meer kinderen, maar die binnen een vaste relatie als het ware mede moeder is samen met haar partner die de biologische moeder is van een of meerdere kinderen; lesbische moeder die geen biologische kinderen heeft; duomoeder

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een meemoeder…

is een moeder; is een vrouw; is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een lesbische vrouw
  • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] wordt moeder genoemd, maar heeft niet zelf een of meerdere kinderen gebaard
  • [Activiteit of handeling] voedt een of meer kinderen op samen met de biologische moeder van dit kind of deze kinderen
  • [Gezag] heeft niet automatisch juridisch gezag over het kind, omdat het kind in principe op naam van de biologische moeder staat, maar de positie van de meemoeder kan sterker worden door het aanvragen van gezamenlijk gezag en adoptie via een voogdijakte

Hoofdsemagram: moeder


Algemene voorbeelden


Als er geen erkennende vader is, komt op de geboorte-akte alleen de naam van de biologische moeder te staan. Het ligt voor de hand dat de meemoeder de aangifte doet, maar zij kan helaas niet op de akte worden vermeld als ouder. Althans, nu nog niet. Er is een nieuwe wet in de maak waardoor dat binnenkort wél kan.

http://www.ouders.nl/mjur2011-lesbisch-ouderschap.htm,

De scriptie richt zich op de meemoeder en haar rechtspositie. Een meemoeder is de vrouwelijke eega van de moeder die het kind heeft gebaard. Feitelijk kan de meemoeder gezien worden als het equivalent van de man in een relatie. Echter heeft zij niet dezelfde rechten die een man toekomt.

http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=fontys_didlmods%3Aoai%3Arepository.fontys.nl%3A27550,

De meemoeder kan enkel juridisch ouder van een kind worden door middel van adoptie, terwijl een man meerdere mogelijkheden heeft tot het verkrijgen van juridisch ouderschap (o.a. van rechtswege indien hij gehuwd is met de moeder, erkenning en gerechtelijke vaststelling).

http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=fontys_didlmods%3Aoai%3Arepository.fontys.nl%3A27550,

In België groeien nu al honderden kinderen op in holebigezinnen met slechts één juridische ouder terwijl ze in de praktijk twee ouders hebben. Zo heeft de meemoeder wiens partner via kunstmatige inseminatie een kind kreeg geen rechten of plichten tegenover het kind. Deze rechtsonzekerheid waarin zowel de kinderen als de ouders zich bevinden, moet worden weggewerkt.

http://www.cavaria.be/nieuws/persbericht/vlaams-parlement-steunt-belangrijkste-eis-holebifederatie-adoptie-door-holebipare,

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt substantief


  • meemoeder of sociale moeder

"Het schrijnende is dat bij ZI de juridische positie van de niet-biologische moeder - we spreken ook van meemoeder of sociale moeder, de vriendin dus - niet wordt erkend. Terwijl dat bij een biologische vader, in een LATrelatie bijvoorbeeld, wel gebeurt. Bij testament kan men 'de mee-moeder' voogdij te geven, maar dat is niet altijd bindend. Van gedeelde ouderlijke macht is geen sprake."

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010856519:mpeg21:a0240,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding