meerdere


A - Als zelfstandig naamwoord

meerdere 1.0

iemand die in maatschappelijk opzicht of in hiërarchie boven een ander staat; iemand die zich maatschappelijk of hiërarchisch gezien boven een ander bevindt; iemand met een hogere positie of rang

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een meerdere…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat in maatschappelijk opzicht of in hiërarchie boven een ander; heeft een hogere positie of rang dan een ander

  Algemene voorbeelden


  Alle verhoudingen worden bepaald door iemands meer- of minderwaarde. Het systeem werd overgenomen uit de feodale tijd en is doorgevoerd op alle terreinen. Men is een meerdere of men is een mindere. Is men een mindere, dan laat men dat in Thailand de meerdere goed voelen door hem te verheerlijken, niet tegen te spreken, tegen hem te knikken en voor hem te buigen en hem van tijd tot tijd met bloemenkransen te omhangen. Zowel politici als popsterren worden door hun publiek op die manier gehuldigd.

  De Standaard,

  Het betrekkelijk zelfstandig over je tijd kunnen beschikken, het niet afhankelijk zijn van meerderen boven je, dat sprak hem tijdens de verglijdende jaren van zijn ambt steeds meer aan.

  Meppeler Courant,

  De personen die bevoegd zijn van de informatie kennis te dragen zijn de hiërarchische meerderen van de ambtenaar of het andere personeelslid en zijn ondergeschikten, voorzover de informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, of in voorkomend geval het college waarvoor de ambtenaar of het andere personeelslid werkzaam is (b.v. de jury van een vergelijkend examen: de werkzaamheden van een jury mogen niet ter kennis worden gebracht van de meerderen van de ambtenaar of het andere personeelslid die voor een dergelijke jury is aangewezen).

  http://www.europarl.eu.int/codex/default_nl.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met koppelwerkwoord


  • (mijn) meerdere zijn

  Melly die mij even later bij de arm huiswaarts leidde, mij zonder iets te vragen meedeelde dat de dokter al opgebeld was, ik moest enkel in de rieten stoel zitten, de hete thee drinken, mij om niets bekommeren. Dankbaar was ik het bazige wijfje, dat uitstekend wist waarin zij mijn meerdere was.

  Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

  En dát was er waarschijnlijk weer de oorzaak van, dat er bij Madeleine een gevoel van macht begon te ontstaan. Ze genoot daar zichtbaar van. Zij was mijn meerdere. Ik had te doen wat zij zei.

  Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

  met adjectief ervoor


  • de hiërarchische meerdere

  De ambtenaar of het andere personeelslid aan wie hiërarchische bevoegdheden zijn verleend, mag opdrachten geven en moet hiervoor verantwoording afleggen, zowel wat de inhoud als de uitvoering betreft. Hij kan in geen geval van deze verantwoordelijkheid worden ontheven. Hij mag niet verzuimen een door zijn meerderen verstrekte opdracht uit te voeren, noch mag hij deze opdracht bij de uitvoering wijzigen. De gezagsbevoegdheid houdt tevens in dat de hiërarchische meerdere naar zijn ondergeschikten luistert en hun welzijn in het oog houdt.

  http://www.europarl.eu.int/codex/default_nl.htm

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn meerdere
  • hun meerderen
  • zijn meerderen

  'Ik heb precies gedaan wat mij door mijn meerdere is opgedragen. Ik heb de wacht gehouden en voor de veiligheid van de patrouille gezorgd.'

  Met voorbedachten rade, Henri Knap,

  Anderhalf jaar geleden nog werden de jonge Algerijnse legerofficieren in de kazernes door hun meerderen met peptalk bestookt om het moreel op te krikken. Maar een paar maanden geleden kwam er uit de lagere rangen het dringende verzoek om daarmee op te houden. "Dat hebben we helemaal niet nodig. We maken ze zó wel af."

  NRC,

  De ambtenaar of het andere personeelslid voert zijn taken uit overeenkomstig de gekregen instructies en is, ongeacht zijn rang, ondergeschikt aan zijn meerderen en onderworpen aan de autoriteit van de instelling.

  http://www.europarl.eu.int/codex/default_nl.htm

  Emile regelde voor zijn kameraad een staffunctie in zijn divisie. Klein moest zich bezighouden met de bevoorrading. Hij was gemaakt voor de logistiek. Hij was uiterst nauwkeurig, autoritair voor zijn ondergeschikten en gehoorzaam aan zijn meerderen. Orde, trouw, opoffering, die woorden waren hem niet alleen dierbaar, dat zou hij zichzelf niet toestaan, ze waren hem heilig, levensnoodzakelijk.

  Liefdesdood, Oscar van den Boogaard,

  voorafgegaan door als


  • als (zijn) meerdere beschouwen

  De handen gevouwen voor het gezicht: hoe hoger, hoe meer respect uitdrukkend. De wai is op de eerste plaats een manier om te laten voelen wie men als zijn meerdere of zijn minder beschouwt. Het hoogst worden de gevouwen handen geheven voor de boeddha en voor de koning.

  De Standaard,

  meerdere 2.0

  iemand die in enig opzicht beter is dan een ander; iemand die in enig opzicht uitsteekt boven een ander
  Meestal gebruikt in combinatie met een bezittelijk voornaamwoord, zoals in zijn meerdere.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een meerdere…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is in enig opzicht beter dan een ander

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • haar meerdere erkennen (in)
   • zijn meerdere erkennen (in)

   Sabatini was in 1989 de beste in Florida, maar moest haar meerdere erkennen in Rubin, die de Argentijnse voor de derde keer op rij versloeg.

   De Standaard,

   Jozef Stalin - zelf een duchtig drinker, ook al moest hij vaak zijn meerdere erkennen in zijn compaan Vlatsjeslav Molotov - besloot tijdens de "grote terreur' in 1936 gas terug te nemen. Er kwam weer wodka op de markt, alsmede port en champagne. Hij sloeg zo twee vliegen in één klap. De opbrengsten voor de staat begonnen weer toe te nemen en de intelligentsia ging terwille van de vergetelheid aan de fles.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de meerdere van Martini
   • de meerdere van Samsonov
   • de meerdere van Emilio Sanchez

   Ondanks de afgelopen verliespartijen heeft men goed gespeeld en in de onderlinge duels was De Reest vrijwel altijd de meerdere van Martini.

   Meppeler Courant,

   Met wat meeval geraakte de vice-olympische kampioen van 1992 in de halve finale, waarin hij Europees kampioen Waldner opzij zette en zo naar de eindstrijd doorstootte. Daarin toonde hij zich met 3-2 de meerdere van Samsonov, hoewel het op het einde van de beslissende set nog spannend werd toen Gatien zijn opponent van 15-6 naar 19-18 zag terugkeren.

   De Standaard,

   In een heroïsch gevecht dat bijna vijf uur duurde, toonde hij zich de meerdere van Emilio Sanchez.

   NRC,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • zijn meerdere

   In de eindstrijd van het toernooi in Memphis moest Paul Haarhuis op zijn 29ste verjaardag zijn meerdere erkennen in Todd Martin. De als derde gerangschikte Amerikaan zegevierde in twee sets: 7-6, 6-4.

   NRC,

   B - Als voornaamwoord

   meerdere 1.0

   diverse; verscheidene; verschillende; meer dan één
   Het persoonlijke voornaamwoord is de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord meerder.

   Algemene voorbeelden


   Schaam je niet voor de rommel op je bureau, de bende op kantoor en voor het altijd bezig zijn met meerdere projecten tegelijk.

   NRC Handelsblad,

   Iemand moest de eerste zijn. Iemand moest hier een maand helemaal alleen zitten. En dat was Alby. Het moet niet makkelijk zijn geweest. Maar toen er meerdere kwamen, zagen ze de waarheid. Dan leer je dat het belangrijkste is, dat we elkaar hebben.

   The Maze Runner,

   De psychologische ravage bij de vrouwen was enorm. Meerderen gingen in therapie.

   Het Nieuwsblad,

   Vroeger zocht je informatie op in een bibliotheek. Dat was een lineaire manier van leren. Tegenwoordig heb je te maken met meerdere informatiebronnen. Mensen kunnen veel verschillende beelden tegelijk opnemen en de hiërarchie daartussen is verdwenen.

   NRC Handelsblad,

   Zoek andere ondernemers op, bijvoorbeeld in een 'broedplaats' waar meerdere bedrijven zitten.

   NRC Handelsblad,