meststier


meststier 1.0

(dieren; agricultuur; (vooral) in Nederland)

stier die gehouden wordt om vet te mesten, voor de vleesproductie; vleesstier

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een meststier…

is een stier; is een rund; is een zoogdier

 • [Functie] wordt gehouden voor de vleesproductie; dient om geslacht te worden
 • [Plaats] wordt vaak gehouden in kleine hokken in grote veeteeltbedrijven
 • [Behandeling of bewerking] wordt, vaak intensief, vetgemest

  Algemene voorbeelden


  Hoogendoorn heeft alleen gras en daar zijn de meststieren niet aan gewend.

  Meppeler Courant,

  Tegelijkertijd heeft veehouderij Vos oude rechten om tenminste 350 scharrelvarkens, schapen, meststieren of zoogkoeien te houden.

  Meppeler Courant,

  Het gaat in deze regio om de maatschap Van Ittersum, Kooiweg 2 in Giethoorn, waar vijf koeien, zes vaarzen en vier kalveren getoond worden, en het bedrijf van H. Trompetter, Ebbenweg 5 in Nieuwleusen, waar zes kruislingkoeien met kalveren en drie meststieren getoond worden.

  Meppeler Courant,