vleesstier


vleesstier 1.0

(dieren; agricultuur)

stier die gehouden wordt voor de vleesproductie; meststier

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vleesstier…

is een stier; is een rund; is een zoogdier

 • [Functie] wordt gehouden voor de vleesproductie; dient om geslacht te worden
 • [Plaats] wordt vaak gehouden in kleine hokken in grote veeteeltbedrijven
 • [Behandeling of bewerking] wordt, vaak intensief, vetgemest

  Algemene voorbeelden


  Op enkele bedrijven werd getoond hoeveel het kost om een liter melk te produceren en hoeveel het kost om een vleesstier slachtrijp te krijgen.

  Meppeler Courant,

  Import van nuka's, opfokkalveren, vleesstieren en gebruiksvee wordt door het voorstel sterk aangemoedigd.

  http://www.lto.nl/

  Op die manier volstaat minder jongvee en kunt u het ondereinde van de veestapel (30-40 %) insemineren met een vleesstier om in eerste instantie te verkopen en later misschien zelf deze dieren af te mesten.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/downloads/melkveehouderij.pdf,