middelvroege aardappel


middelvroege aardappel 1.0

aardappel die in juli, augustus of september wordt geoogst

Algemene voorbeelden


Aardappelen worden naar teeltwijze ingedeeld in drie groepen, nl. vroege, middelvroege en late (of bewaar-)aardappelen.

http://www.wilfriedrobert.be/GROENTEN/aardappelen.html