mislukkeling


mislukkeling 1.0

(pejoratief)

iemand die, vooral in maatschappelijk opzicht of op school, mislukt is; ook: iemand die voor het ongeluk geboren is en bij wie alles mislukt; loser
Ook als scheldwoord gebruikt.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mislukkeling…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is mislukt, vooral in maatschappelijk opzicht of op school; is voor het ongeluk geboren
 • [Activiteit of handeling] verricht handelingen die mislukken

  Algemene voorbeelden


  Trouwens, wat betekent dat, slagen in het leven? Ik hou van mensen die aan zichzelf twijfelen. Een mislukkeling is iemand die lijdt, twijfelt, veel nadenkt, op een interessante manier omgaat met de woorden, met de taal. Iemand die op een genuanceerde en ambivalente manier omgaat met de anderen.

  De Standaard,

  Men is maar weinig van hem te weten gekomen, omdat er niet veel te weten was; de in zichzelf opgesloten zoon van een tot in het dolzinnige dominerende moeder, een mislukkeling die zich miskend voelde, rondzwierf in een vergeefse zoektocht naar vrienden en een doel, of tenminste een plaats die niet te min voor hem was.

  De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

  'He, Francesca, jij ook nog hier? Ik heb je niet meer nodig. Ik had gehoopt dat Debby erg blij met je zou zijn, maar je deed het helemaal verkeerd. Als je het niet erg vindt, dan breng ik je ergens heen waar ze je niet kunnen vinden. Dat lijkt me voor jou het beste. Je zult er niet alleen zijn, je zult er nog veel meer mislukkelingen tegenkomen.'

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  De vrouwen hadden Maurits verteld dat ze al jong masturbeerden en nu moesten ontdekken dat minnaars hen alleen maar konden teleurstellen. Ze wisten zelf veel beter wat ze aangenaam vonden dan ze de onhandige, hardhandige vingers van weer zo'n mislukkeling ooit konden leren en bovendien: hun erotische fantasieën brachten een orgasme dichter bij dan de naakte werkelijkheid vermocht.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • iemand als een mislukkeling beschouwen
  • zich als een mislukkeling beschouwen
  • zichzelf als een mislukkeling beschouwen

  Hij leefde voornamelijk in Aix, waar hij als zonderling en mislukkeling werd beschouwd.

  http://users.pandora.be/websthetica/webstheticaCEL.htm

  "Ik vind niet dat een ouder zich hoeft te schamen of zich als een mislukkeling moet beschouwen omdat hij zo nu en dan boos wordt en straf toedient."

  NRC,

  Als hij ooit een ambitie gehad had zou hij bereid zijn geweest zichzelf een mislukkeling te vinden, maar hij had er geen, beschouwde het leven als een wat vreemde club waar hij bij toeval lid van geworden was en waaruit men zonder opgaaf van redenen weer geroyeerd kon worden.

  Rituelen, Cees Nooteboom,

  • zich een mislukkeling voelen
  • zichzelf een mislukkeling voelen

  Vanavond voelt hij zich voor het eerst in zijn leven een grote mislukkeling, een prutser, een stomme kloot.

  De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

  Maar bij de meeste kinderen gaat het knagen. Ze raken er van overtuigd, dat ze de ouders teleurstellen en ze gaan zichzelf een mislukkeling of een slecht kind voelen.

  http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

  Ze vinden zichzelf een mislukkeling, stom en onaantrekkelijk.

  http://www.pesten.net/index_scholieren.html

  met koppelwerkwoord


  • een mislukkeling worden

  Hij lachte bevrijd en triomfantelijk, alsof hij het idee dat Marco een mislukkeling was geworden afdoende had weerlegd.

  Het samenzijn, Jan Meyers,

  • een mislukkeling zijn
  • geen mislukkeling zijn
  • mislukkelingen zijn

  Casper was in zijn eigen ogen een mislukkeling, maar hij voelde er zich wel bij.

  Engelen van het duister, Jan Siebelink,

  "Ik wil aantonen dat iemand die niet perfekt is daarom nog geen mislukkeling is".

  De Standaard,

  Zelf was hij op school een mislukkeling met twee hobby's: computers en muziek.

  De Standaard,

  "Er zijn een hoop mensen die de indruk hebben dat ze mislukkelingen zijn. Velen denken dat ze, zowel professioneel als privé, de verkeerde keuze maakten. Ontmoediging is bij velen troef."

  De Standaard,

  Langzaam maar zeker drong het tot me door dat ik een mislukkeling was. Wie was ik nou helemaal? Ik was niets; ik kon niets. Het enige waar ik goed in was, was stelen. Ik probeerde van alles, ging naar een afkick-kliniek, volgde een methadon-programma, deed pogingen alleen af te kicken of met behulp van vrienden. Alleen in de gevangenis, waar amper drugs te krijgen waren, lukte het me er enigszins vanaf te komen.

  http://www.solcon.nl/langeveld/keerpunt/index-fr.htm,

  met adjectief ervoor


  • een grote mislukkeling
  • een politieke mislukkeling
  • de sociale mislukkeling
  • een totale mislukkeling
  • een volmaakte mislukkeling

  Vanavond voelt hij zich voor het eerst in zijn leven een grote mislukkeling, een prutser, een stomme kloot.

  De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

  De geboorte van een Labour Partij-nieuwe-stijl is sinds het midden van de jaren tachtig voorbereid door Neil Kinnock. Die beschouwt zichzelf als een politieke mislukkeling, omdat hij de interne reiniging van de partij, schoongewassen van militant links, in 1992 niet kon afronden met het binnenhalen van een verkiezingsoverwinning.

  NRC,

  De sociale mislukkeling is een persoon die veel tegenslag heeft ondervonden. Geen baan, geen geld, geen partner maar vaak wel veel agressie. Het is voor de sociale mislukkeling een harde wereld waar gevochten moet worden om de verschillende bronnen.

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/83629-de-sociale-mislukkeling-wanneer-herkenning-en-gedrag.html

  Zwart-wit denken: iets is helemaal goed of helemaal fout, zonder iets er tussenin. We zijn of op alle gebieden 100 % succesvol, of we zijn een totale mislukkeling.

  http://www.hypnotherapiedelfin.nl/klachten.4pdf.pdf

  In het fragment wordt een criticus en schrijver met een writer's block, of met een volkomen gebrek aan talent, dat kan ook, neergezet als de volmaakte mislukkeling.

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een geboren mislukkeling
  • een gesjeesde mislukkeling

  Dankzij de komst van dienstbode Julián wordt het leven gelukkig weer spannend. Die geboren mislukkeling met zijn louche voorgeschiedenis, zijn Freudiaanse moederbinding en zijn mysterieuze donkere bril is zo onvoorzichtig zijn hart uit te storten bij het kind.

  De Standaard,

  Het bekroonde boek heeft wel een origineel thema: de gesjeesde mislukkeling Eduard Bottelaer verzamelt in Gent voorwerpen, objecten die hij transformeert tot kunst.

  http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de mislukkeling van de familie
  • de mislukkeling van de klas

  "Mijn broer en zus hebben beiden Oranje gehaald. Ik was de enige in de familie die er niet in zat. In dat opzicht was ik de mislukkeling van de familie."

  NRC,

  Zelfs de mislukkeling van de familie begon aan een bandje om de zomer door te komen.

  Gouden bergen, Herman Stevens,

  Buiten liep het tegen de dertig graden, maar Max droeg een shirt met manchetknopen. Voor Leo was Max nog steeds de mislukkeling van de klas.

  Gouden bergen, Herman Stevens,

  in voorzetselgroep


  • een voorliefde voor mislukkelingen
  • een zwak voor mislukkelingen

  Schrijverszoon Queffélec heeft een uitgesproken voorliefde voor mislukkelingen. Telkens weer zet hij dezelfde zonderlinge figuur neer, die elke keuze bewust uit de weg gaat en halsstarrig weigert het rijk van de harteloze volwassenen te betreden. Ook in zijn jongste roman.

  De Standaard,

  "U hebt een zwak voor mislukkelingen, voor mensen die niet in staat zijn om een rol te kiezen in het leven."

  De Standaard,

  • iemand uitmaken voor een mislukkeling

  Zij was het er niet mee eens dat haar in 1930 overleden man, die vele jaren in eer en deugd leraar Frans te Sappemeer en Gouda was geweest en privaatdocent Italiaans aan de Rijksuniversiteit te Leiden, door Pée werd uitgemaakt voor een mislukkeling, een oplichter, een schoolfrik, wie weet een moordenaar, in elk geval een "monster".

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  met substantief ervoor


  • een generatie mislukkelingen
  • een gezelschap mislukkelingen
  • een massa mislukkelingen
  • een troep mislukkelingen

  Ik besefte opeens dat alle bedreven handwerkslieden, de grootste kunstenaars uit de geschiedenis zelfs, levenslang de wetenschap van hun totale mislukking met zich meegedragen hebben. Als een soort erfzonde waaraan niet te ontkomen valt, ook niet door het allerpuikste werk te leveren. Voor degenen onder ons, uit de zoveelste generatie mislukkelingen, die zich dit realiseren, kan het een troost zijn.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  De aandacht gaat vooral uit naar de halfblinde Giacinto (Nino Manfredi) en zijn familie, een bont gezelschap mislukkelingen, bestaande uit een onvervalste Romeinse matrone, een stoet (onechte) kinderen en oma, gezeten in een aftandse fauteuil op wieltjes.

  http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

  Onze universiteiten en hogescholen zijn overbevolkt, met een massa afgestudeerden en mislukkelingen, met als gevolg een korporatieve beschermingsreflex [...] van ogenschijnlijke suksesgroepen.

  De Standaard,

  "Jullie zijn een troep mislukkelingen, misbaksels, uitgemergelde karkassen die op pijpestelen rondlopen in plaats van benen. Waarom laten jullie je niet afmaken, stumperds?"

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • twee mislukkelingen

  Ik zal de voorkamer moeten verhuren om de huur van de kamer plus alkoof te kunnen betalen. Ik neem het. Jonas blijft komen. Ik voel me op mijn gemak bij hem. Twee bange mislukkelingen.

  De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

  De nieuwe minister van Justitie heeft deze twee elkaar likkende mislukkelingen ontslagen: de een gaat naar de Raad van State om daar over klachten van gevangenen te beslissen, de ander naar de universiteit van Leiden om de functie f te bepalen, waarmee straks voor uw kinderen wordt uitgemaakt of ze in de gevangenis zullen belanden, waarna ze daar inderdaad belanden.

  ...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

  met eigennaam


  Het is de zoveelste keer dat de firma Loeb Van der Velden mij persoonlijk, mijn persoonlijke smaak, mijn persoonlijke liefde voor de schone letteren, met goedkope en ordinaire ersatztinnef is komen tarten. Kan de mislukkeling Baltus mij verder nog méér vertellen, de firma Loeb Van der Velden wens ik voor de komende jaren Tachtig het spocht in al hun uitgaven toe, de tubetjespokken, het vertellersexceem, de jongensbobbeltjesjeuk en het vijftigerjarenpleuris.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  Het bekroonde boek heeft wel een origineel thema: de gesjeesde mislukkeling Eduard Bottelaer verzamelt in Gent voorwerpen, objecten die hij transformeert tot kunst.

  http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een mislukkeling, een prutser, een kloot
  • mislukkelingen, misbaksels
  • mislukkelingen en misfits
  • mislukkelingen en uitgestotenen

  Vanavond voelt hij zich voor het eerst in zijn leven een grote mislukkeling, een prutser, een stomme kloot.

  De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

  "Jullie zijn een troep mislukkelingen, misbaksels, uitgemergelde karkassen die op pijpestelen rondlopen in plaats van benen. Waarom laten jullie je niet afmaken, stumperds?"

  NRC,

  De muziek grijpt terug naar de pionierjaren van de Heavy Metal (Led Zeppelin, The Who) en combineert deze met de wilde punk-attitude. De aanhangers verzetten zich tegen de kapitalistische maatschappij en koesteren een argwaan in verband met alles wat naar autoriteit en gevestigde waarden ruikt. Velen beschouwen zichzelf als mislukkelingen en als misfits.

  http://www.kicks.be/aanbod/van_hardrockcafe_bijlage.doc

  Jongeren moeten in het secundair onderwijs altijd "hoger" proberen, en na een mislukking maar "afzakken". In die geest staat het beroepsonderwijs helemaal onderaan. Cru gezegd doet men het zo verworden tot het onderwijs voor degenen die in de "betere" studierichtingen mislukten. Het is het onderwijs voor de mislukkelingen en de uitgestotenen.

  De Standaard,

  • nitwits, muslukkelingen
  • zonderling en mislukkeling

  'Wat ik gewoonweg niet kan aannemen is dat jij die achterlijke dikzak, die notabene twaalf jaar jonger is dan jij, die opgeblazen drel, dat jij die au serieux neemt, alleen omdat ze een paar jaar psychologie gestudeerd heeft en jou plat praat met termen uit haar studieboeken...' 'Ga door, ga door.' '... dat je daardoor beïnvloed wordt, alweer, zoals je je door Karel en Gied en al je heren, die halfgare nitwits, die mislukkelingen hebt laten beïnvloeden, dat tuig dat je gemaakt heeft tot wat je bent.'

  Het jaar van de kreeft, Hugo Claus,

  Hij leefde voornamelijk in Aix, waar hij als zonderling en mislukkeling werd beschouwd.

  http://users.pandora.be/websthetica/webstheticaCEL.htm

  voorafgegaan door als


  • iemand als mislukkeling aanzien
  • zich als een mislukkeling beschouwen
  • zichzelf als mislukkelingen beschouwen
  • personen als mislukkelingen beschouwen
  • als mislukkeling geboren zijn
  • iemand neerzetten als een mislukkeling
  • zich als een mislukkeling ontpoppen

  Maar hoe kan je opgroeien tot een persoon die aanvaard wordt in onze 'maatschappij van welvaart', als je van kleins af aan zo weinig kansen hebt gehad? Iedereen aanziet jou al als mislukkeling nog voordat je je hebt kunnen bewijzen.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  "Ik vind niet dat een ouder zich hoeft te schamen of zich als een mislukkeling moet beschouwen omdat hij zo nu en dan boos wordt en straf toedient."

  NRC,

  De muziek grijpt terug naar de pionierjaren van de Heavy Metal (Led Zeppelin, The Who) en combineert deze met de wilde punk-attitude. De aanhangers verzetten zich tegen de kapitalistische maatschappij en koesteren een argwaan in verband met alles wat naar autoriteit en gevestigde waarden ruikt. Velen beschouwen zichzelf als mislukkelingen en als misfits.

  http://www.kicks.be/aanbod/van_hardrockcafe_bijlage.doc

  "De generatie van '68 heeft gezorgd voor de uitverkoop van het laatste restje beschaving. En de mensen die zijn blijven hangen in de sixties worden door hen als mislukkelingen beschouwd."

  Dagblad van het Noorden,

  Moet hij niet buigen en met betraande ogen bekennen dat hij als mislukkeling geboren is!

  De verdwazing, Andreas Roels,

  In het fragment wordt een criticus en schrijver met een writer's block, of met een volkomen gebrek aan talent, dat kan ook, neergezet als de volmaakte mislukkeling.

  NRC,

  Met heel zijn volle-maansgezicht lachend erkent hij dat het hem "heel gelukkig zou maken" als Blair zich net zoals Clarence "als een mislukkeling" zou ontpoppen.

  NRC,

  gevolgd door als


  • een mislukkeling als artiest
  • een mislukkeling als hoofdpersoon
  • een mislukkeling als mens

  Hij droomt van roem, maar is in feite een mislukkeling als artiest en mens.

  De Standaard,

  Met "Verjaard bedrog" debuteerde Goddard in 1986. Alle Goddard-ingrediënten zijn er al in aanwezig. Een mislukkeling als hoofdpersoon, historische gegevens, een dubbele verhaallijn en een stevige plot.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen