muizen


muizen 1.0

( Gezegd van katten)
op muizen jagen; muizen vangen
Slechts aangetroffen in de onderstaande spreekwoorden.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Muizen…

is een handeling

   Spreekwoorden


   muizen 2.0

   ((vooral) in België; informeel)

   er stilletjes vandoor gaan, ongemerkt weggaan
   Slechts aangetroffen in een aantal verbindingen.

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Muizen…

   is weggaan; is een handeling

   • [Activiteit of handeling] heeft betrekking op een beweging weg van zekere plaats
   • [Wijze] gebeurt onopgemerkt, stiekem, zonder aandacht te trekken

    Vaste verbindingen


    eruit muizen; eronderuit muizen; ertussenuit muizen; ervandoor muizen; ervanonder muizen; er vanuit muizen; onder iets uit muizen

    1. Afgesproken was, wie goederen meeneemt, wordt verzocht ze op te tekenen in een daartoe voorbehouden cahier. 'Ik zal het morgen opschrijven, mijn tante wacht,' had Spek onbekommerd gezegd. En als de weerlicht was hij er van onder gemuisd.

     De verdwazing, Andreas Roels,

     Opeens bekruipt mij de lust om Vermetten onder de arm te nemen, hem naar de auto te lokken en er met z'n tweeën stiekem uit te muizen.

     Gras, Clem Schouwenaars,

     De lobby van het hotel – voormiddag [...]; de dame leest een financiële krant [...]; af en toe kijkt zij op haar horloge. De dame: Waar blijft hij toch? Hij is er onderuit gemuisd. Spek: En u bent erin geluisd. Bonen: Geduld. Het is pas kwart voor acht.

     Warme sneeuw, Guido Lauwaert,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    muizen 3.0

    (media, communicatie en telecommunicatie; ICT)

    computercommando's invoeren door middel van een muis; de computermuis hanteren

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Muizen…

    is een handeling

      Algemene voorbeelden


      Een vriendin van mij kreeg steeds opnieuw RSI-klachten als ze met haar rechterhand muisde (ze is rechtshandig). Ze heeft daarom linkshandig leren muizen en kan daardoor weer werken.

      http://www.nucia.eu/forum/archive/index.php/t-13851.html,

      Andfere pauzesoftware gaat louter in op fysieke vermoeidheid, CtrlWORK daarentegen helpt bij zowel fysieke als mentale vermoeidheid. Een paar voorbeelden: Sluit programma's af met Alt+ F4 [...]. Je muist te veel. CtrlWORK adviseert je meer sneltoetsen te gebruiken.

      http://www.ergodirect.nl/pauzesoftware/,