nestblijver


nestblijver 1.0

dier dat behoort tot een soort die na de geboorte nog niet voldoende zelfredzaam is en langer in het nest blijft, in tegenstelling tot nestvlieders
Zowel in toepassing op vogels als op andere dieren zoals zoogdieren.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een nestblijver…

is een vogel; is een dier

 • [Gedrag] blijft na de geboorte nog langere tijd in het nest tot hij voldoende zelfredzaam is; wordt nog langere tijd gevoed en verzorgd door het ouderdier

  Algemene voorbeelden


  Als het jong uit het ei komt maakt het gebruik van zijn eitand, een scherp puntje op de punt van de bovensnavel, waarmee het de eischaal doorboort. Deze eitand wordt spoedig na het uitkomen afgeworpen. Bij nestblijvers zijn de jongen matig ontwikkeld, kaal en blind en daarom volledig van de ouders afhankelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de meeste zangvogels. Bij nestvlieders zijn de jongen echter geheel met dons bedekt en kunnen al na enkele uren rennen, zwemmen en voedsel verzamelen.

  http://www.colfoort.net/pagina23.html,

  Ouderdieren dulden hun nakomelingen als nestblijvers meestal slechts tot deze in staat zijn om te vliegen, dus tot ze zelfstandig zijn.

  http://home.wanadoo.nl/halsema/pagina17.htm

  Bij zoogdieren met een relatief korte draagtijd worden nestblijvers geboren. Een nestblijver is een weinig ontwikkeld jong dat zonder of met een weinig ontwikkelde vacht, zonder goede homeostase en blind geboren wordt en nog veel verzorging nodig heeft. Het is logisch dat het baren van zulke "onafgewerkte" jongen na een kortere draagtijd kan gebeuren. Meestal worden nestblijvers ook in een grotere worp geboren [...]. Bij zoogdieren met een langere draagtijd worden nestvlieders geboren. Een nestvlieder is een goed ontwikkeld jong dat onmiddellijk na de geboorte al op eigen benen kan staan, met de ogen en oren geopend, en dat relatief zelfredzaam is.

  http://www.rohh.ugent.be/v2/pages/nederlands/kliniek/hond_kat/Art%20Wat%20bepaalt%20de%20draagtijd%20bij%20zoogdieren%20-%20Van%20Soom%202003.pdf

  Veeltepelmuizen zijn al op zeer jonge leeftijd vruchtbaar (acht weken) en met drie maanden zijn ze in staat jongen te werpen. Het vrouwtje wordt elke 4 tot 6 dagen bronstig [...]. Na een draagtijd van 23-28 dagen komen 8-19 jongen als nestblijvers ter wereld: ze worden naakt, kaal en hulpeloos geboren. De oogjes en oren zijn gesloten.

  http://www.knaagdieren.net/categories/215.html