nieuwsgroep


nieuwsgroep 1.0

(internet)

thematisch georganiseerd onlineforum waar deelnemers met elkaar kunnen discussiëren over een bepaald onderwerp of waar zij bestanden kunnen downloaden, bijvoorbeeld films of muziek, en dat meestal niet rechtstreeks via het wereldwijde web maar via een speciaal netwerk te benaderen is

Semagram


Een nieuwsgroep…

is een onlineforum; is een forum

 • [Doel of bestemming] is bedoeld om over een bepaald onderwerp of een bepaald thema te discussiëren of om er bestanden te downloaden, bijvoorbeeld muziek of films, meestal binnen een bepaald onderwerp of genre
 • [Ordening of volgorde] is geordend op onderwerp of thema
 • [Medium] is bereikbaar via het internet en meestal niet rechtstreeks maar via een bepaald servernetwerk, bijvoorbeeld het Usenet-netwerk; is soms ook openbaar toegankelijk via internet, en is toegankelijk via een internetadres waarbij het onderwerp van de nieuwsgroep meestal in dit adres te herkennen is of opgenomen is
 • [Onstoffelijke inhoud] heeft altijd een bepaald thema als onderwerp, bijvoorbeeld computers, klussen of wetgeving

Algemene voorbeelden


Er zijn op het internet meer dan vijftienduizend discussiegroepen. De onderwerpen die in deze nieuwsgroepen ter sprake komen zijn erg gevarieerd.

http://www.donboscohoboken.be/cursus/

Over elk onderwerp is wel een nieuwsgroep te vinden waar mensen met elkaar in discussie gaan, vaak zonder een blad voor de mond te nemen.

Het Parool,

Reclame maken voor uw pagina is verboden in nieuwsgroepen.

http://www.webselect.nl/faqaccess.php3

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • eigen nieuwsgroepen
 • gesloten nieuwsgroepen

De eigen nieuwsgroepen van Casema (zoals casema.internet, casema.helpdesk en casema.commentaar) zijn straks alleen nog toegankelijk voor klanten die via de provider ingelogd zijn.

NRC,

We wisselen programmagegevens en planningen uit, daarnaast kunnen we in gesloten nieuwsgroepen onze kommentaar op en ervaringen met de produkties kwijt.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • nieuwsgroepen op (het) internet

Een van de gebieden overigens waar het uitwisselen van ervaringskennis weinig weerstand ondervindt, zijn de nieuwsgroepen op internet.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

In nieuwsgroepen op het internet, waar de verwachtingen als gevolg van de zorgvuldig geregisseerde hype zeer hoog gespannen waren, is de teleurstelling groot.

NRC,

in voorzetselgroep


 • berichten in nieuwsgroepen
 • discussies in nieuwsgroepen
 • e-mails in nieuwsgroepen
 • postings in nieuwsgroepen
 • reacties in nieuwsgroepen
 • in nieuwsgroepen posten
 • in nieuwsgroepen publiceren
 • in nieuwsgroepen zoeken

Ook berichten in nieuwsgroepen kunnen attachments bevatten van allerlei soort.

http://www.cbpweb.nl/downloads_av/AV21.pdf

Onderteken je e-mails of berichten in nieuwsgroepen niet standaard met je naam en telefoonnummer.

http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/cyberstalking.html,

Als er uit de discussies in de nieuwsgroepen iets naar voren komt dan is het wel de grote verwarring die er bestaat over de verschillende begrippen.

http://home.hetnet.nl/~heuker2000/pixels/pixels.htm

Bij reparatie, software updates e.d. wordt u geacht dit zelf te verzorgen. Indien u de kennis niet in huis heeft dan kunt u beter gaan denken over virtuele of dedicated hosting. Provider selecteren. Zijn gratis hosting providers slecht? Nee. Een gratis provider kan net zo'n service en uptime [...] hebben als een betaalde provider. Helaas bieden deze providers vaak geen gratis ruimte onder eigen domeinnaam aan. Uit postings in nieuwsgroepen blijkt echter dat service vaak ver te zoeken is.

http://www.webselect.nl/faqhosting.php3

Enkele testen welke u uit kunt voeren is o.a. het bekijken van reacties in nieuwsgroepen, op deze site, opvragen hoelang het betreffende bedrijf al bestaat en hoe ze hun diensten geregeld hebben.

http://www.webselect.nl/faqhosting.php3

Ik heb een hele mooie brief met allemaal kleuren e.d. gemaakt. Toen ik deze in een nieuwsgroep postte kreeg ik allemaal vervelende reacties over HTML.

http://www.webselect.nl/faqaccess.php3

Denk eraan dat alles wat u in een nieuwsgroep publiceert of tijdens een chatsessie typt, openbaar is.

http://nl.packardbell.be/center/node398.asp

Misschien vind je alleen het internetadres van een homepage, maar misschien ontdek je ook wel zijn reacties in discussieforums over delicate onderwerpen. Google zoekt namelijk ook in nieuwsgroepen.

Het Parool,

met ander, nevengeschikt substantief


 • nieuwsgroepen of mailinglijsten

De artikels van sommige nieuwsgroepen of mailinglijsten (diegenen die een gateway hebben naar het web), kunnen beschikbaar zijn via algemene zoeksystemen, maar er bestaan ook gespecialiseerde zoeksystemen voor netnews en/of mailinglijsten.

http://mailserv.cc.kuleuven.ac.be/se_help_nl.html#zoekmethode

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • binarynieuwsgroep
 • usenetnieuwsgroep

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • nieuwsgroepbeheerder
 • nieuwsgroepbericht
 • nieuwsgroepenarchief
 • nieuwsgroepenserver
 • nieuwsgroepgebruiker
 • nieuwsgroeplezer