noodhulp


noodhulp 1.0

hulp die overheden of instanties bieden aan slachtoffers van rampen of oorlogsgeweld om de acute nood te bestrijden, vooral door het verschaffen van geld, hulpgoederen, personeel, medische zorg en bescherming

Semagram (extra betekenisinformatie)


Noodhulp…

is een handeling

 • [Functie] dient om de acute nood te lenigen
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gegeven aan slachtoffers in een gebied of land waar nood is ontstaan door een ramp of oorlogsgeweld
 • [Handelende persoon] wordt verleend door een overheid of een instantie
 • [Object betroffen] heeft vooral betrekking op het verschaffen van geld, hulpgoederen, personeel, medische zorg en bescherming
 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van ontwikkelingshulp die de onderliggende structurele oorzaken van noden tracht te verhelpen

Algemene voorbeelden


België bleef de voorbije jaren humanitair erg bedrijvig in Zaïre, met gemeenschaps- en privé-geld dat rechtstreeks de bevolking ten goede kwam. Een manier van doen die internationaal niet de aandacht kreeg die ze verdient. Intussen dringt de tijd om een stap verder te zetten. Europa kan niet eindeloos doorgaan met noodhulp. De plannen voor een nieuwe aanpak van meer strukturele hulp, die op het kabinet [...] gestalte krijgt, vormen een uitdaging.

De Standaard,

Zaterdag bogen donorlanden, ook samen met hulporganisaties, zich in Genève over de directe noodhulp aan het gebied van de Grote Meren.

De Standaard,

Het probleem op dit ogenblik ligt in het feit dat de statengemeenschap - als zij zich al interesseert voor een bepaalde conflictsituatie - zich te veel concentreert op noodhulp; humanitaire hulpverlening is een alibi geworden voor het niet zoeken, vinden of nemen van politieke en diplomatieke stappen om een land mee uit een impasse te helpen.

http://www.redcross.be/nl/ACTUEEL/O970219.htm,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • noodhulp geven
 • noodhulp verstrekken

Naast het waarborgen van vrede en veiligheid, voert de luchtmacht regelmatig humanitaire operaties uit. Het gaat hierbij om directe hulp aan mensen die door rampen of oorlogsgeweld in nood zijn geraakt. Met het geven van deze noodhulp levert de luchtmacht een belangrijke bijdrage aan de regionale stabiliteit en het voorkomen van sociale of politieke onrust.

http://www.luchtmacht.nl/main/taakenorganisatie/taak/rechtsorde.html

De Japanse regering heeft officieel bevestigd noodhulp te verstrekken ter waarde van 100 miljard yen (1,7 miljard gulden).

NRC,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


noodhulp 1.1

wat tot noodhulp dient; datgene waaruit noodhulp bestaat

Betekenisbetrekking


metonymie

Algemene voorbeelden


In Monrovia dreigt ramp [...] - Een zeskoppig chirurgisch team van Artsen zonder Grenzen (AzG) met elf ton noodhulp, vertrok zaterdagmorgen vanuit de militaire luchtbasis van Eindhoven richting Freetown, Sierra Leone.

De Standaard,

Vrachtauto's en pick-ups volgeladen met noodhulp rijden af en aan door de straten van Banda Atjeh. Op de laadbaken prijken stickers en spandoeken van de gulle gevers.

http://www.isonline.nl/?node_id=62292,

Prioriteiten zijn de gezondheidszorg (klinieken, mobiele gezondheidsposten, gezondheidsvoorlichting, trainingsprogramma's), water en sanitatie, noodhulp zoals tenten en dekens voor onderdak en de capaciteitsopbouw van nationale verenigingen.

http://www.rodekruis.nl/htdocs/index.html

Hoe dringend de aanvoer van noodhulp ook is om mensenlevens te redden, de hulp dreigt een slag in het water te worden als niet onmiddellijk een einde komt aan de gevechten.

De Standaard,

noodhulp 2.0

hulpverlening bij een ongeval, calamiteit of delict door een hulpdienst zoals de politie, brandweer of ambulance

Algemene voorbeelden


Het nummer van Crimestoppers, de werktitel van de tiplijn, moet door grote publiekscampagnes net zo bekend worden als 112 (noodhulp) en 0900 8844 (plaatselijke politie).

de Volkskrant,

Een extra ambulance neemt een deel van de planbare ritten over, zodat de andere wagens beter beschikbaar zijn voor noodhulp.

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/6655094/Ambulance-sneller-ter-plaatse-in-regio-Arnhem.ece,

Keerzijde van de medaille is dat de brandweer 400 tot 500 keer per jaar uitrukt voor een loos alarm [...]. Personeel spoedt zich naar de kazerne, rijdt met spoed en dus met de nodige risico's naar een adres. Immers het kan ook een van die dertig branden zijn. Bovendien is de brandweer op dat moment niet beschikbaar voor andere noodhulp.

http://www.zeist.nl/Digitaal_loket/Formulieren_Brochures/Brochures/Brandveiligheid/Brandveiligheid_voorkomen_van_loos_alarm,

De overheid, en zeker ook de politie, maakt graag en veel gebruik van afkortingen, de zogenaamde afko's. Voor een goed begrip van het verhaal is het nuttig om enkele van deze afko's te kennen, namelijk: AE aanhoudingseenheid, AMA alleenstaande minderjarige asielzoeker, APD algemene politiedienst, bestaande uit de afdelingen wijkzorg, noodhulp en service.

Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

Vaste verbindingen


noodhulp rijden

 1. uitrukken met een politievoertuig na melding van een noodoproep

  Wat houden je werkzaamheden precies in? [...] Noodhulp rijden (dat zijn meldingen als vechtpartijen, inbraken, berovingen, mishandelingen) surveillance (preventief aanwezig zijn, bijvoorbeeld rond sluitingstijd van winkels, om overvallen te voorkomen) aangiftes opnemen, verdachten horen, soms gaan we langs middelbare scholen voor kluiscontrole, soms hebben we een grote verkeerscontrole (alcohol, technische staat van de auto).

  http://www.20something.nl/spotlight/angelique-is-politieagente/,

  Martine heeft de hele week ochtenddiensten, van 7 tot 17.00 uur [...]. Met name in het Centrum en het uitgaansgebied in Perth loopt er aardig wat blauw op straat, gigantisch is dat. Deze week heeft ze van de vijf diensten er drie 'tasking', dus noodhulp rijden.

  http://martmartine.waarbenjij.nu/Reisverslag/?Australi%EB/Nog+een+wervelstormpje!/&subdomain=martmartine&module=site&page=message&id=2607517,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


noodhulp 2.1

((vooral) in Nederland)

hulpverleningsvoertuig van de politie

Algemene voorbeelden


Als je het filmpje bekijkt, zie je dat er aan het begin van de afrit nog een noodhulp staat, om het verkeer niet de afrit op te laten gaan.

http://www.emergency4.nl/reportage-f25/filmpje-uitruk-a1-12-154-t3169.html,

Het ging zo slecht dat er met spoed een ambulance werd gealarmeerd. Deze kwam samen met een noodhulp-Touran van de politie ter plaatse.

http://www.emergency4.nl/reportage-f25/egmond-mod-waargebeurd-probleem-met-hartproblemen-t2621.html,

noodhulp 3.0

iemand die incidenteel, bv. in periodes met hoge werkdruk, of als tijdelijk inspringend vervanger, werkzaamheden verricht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een noodhulp…

is een persoon

 • [Duur] werkt incidenteel of tijdelijk
 • [Activiteit of handeling] assisteert iemand bij de uitvoering van diens bezigheden of beroep

  Algemene voorbeelden


  Uit nummer 23 klinken klop- en boorgeluiden want Vastgoedaannemer Giesbers werkt aan de 'uitbreiding winkel' van Schlecker, die op zijn beurt via raambiljetten verkoopsters en noodhulpen zoekt.

  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article893724.ece/Schoolstraat,

  Volgens een niet-gouvernementeel verslag zijn noodhulpen (personen die incidentele of seizoenswerkzaamheden verrichten) en vrijwilligers (personen die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten en soms een zeer kleine beloning ontvangen) niet gedekt door het sociale zekerheidsstelsel.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0418:FIN:NL:PDF,

  In de CAO zelf staat de werkingssfeer; dus op welke werkzaamheden en op welke werknemers de CAO van toepassing is. Vaak worden oproep- en uitzendkrachten, stagiaires en noodhulpen van CAO's uitgesloten.

  http://www.zibb.nl/10215493/Personeelszaken/Personeelszaken-artikel/De-CAO-in-twaalf-vragen.htm,

  U moet zeer kritisch kijken naar betalingen die u heeft gedaan aan personen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst in dienstbetrekking werkzaam zijn. Dit kan uiteenlopen van zelfstandigen, freelancers, thuiswerkers tot noodhulpen, vakantiekrachten en artiesten.

  www.agerbeekadvies.nl/.../FR2006_1_looncontrole.doc,