ochtendspits


ochtendspits 1.0

zeer drukke periode in het verkeer 's ochtends bij het begin van een werkdag, wanneer mensen zich massaal naar hun werk begeven; ochtendspitsuur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ochtendspits…

is een periode

 • [Oorzaak] wordt veroorzaakt doordat mensen zich massaal naar hun werk begeven, met de auto of ook met het openbaar vervoer
 • [Tijd] situeert zich in de ochtenduren bij het begin van een werkdag
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door een grote verkeersdrukte en gaat vaak gepaard met filevorming

  Algemene voorbeelden


  In de ochtendspits rond kwart over acht zijn iedere woensdag ruim twee miljoen Nederlanders tegelijkertijd onderweg.

  De Telegraaf,

  Kort na de middag legde de rijkswacht twee keer het treinverkeer naar Brussel-Noord stil. Er stond te veel volk in het station. De avondspits werd nog drukker dan de ochtendspits in Brussel-Noord, waar tussen 9 en 15 uur meer dan 100.000 mensen passeerden.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de ochtendspits mijden
  • de ochtendspits vermijden

  Mijd de ochtendspits, vertrek vóór of na het piekuur.

  De Standaard,

  U kunt de ochtendspits vermijden door eerder of later te beginnen met werken, (deels) op andere plaatsen werken zoals thuiswerken, en/of met ander vormen van vervoer gaan reizen zoals OV, fiets of carpoolen.

  http://www.leaseplan.nl/leaseauto/nieuws/artikelen/spitsmijden.asp,

  in voorzetselgroep


  • buiten de ochtendspits
  • in de ochtendspits
  • tijdens de ochtendspits

  Er zijn verschillende mogelijkheden om de ochtendspits te mijden: buiten de ochtendspits te rijden; met een andere vorm van vervoer te reizen (OV/fiets/carpoolen).

  http://www.vananaarbeter.nl/voorbereidopweg/reisalternatieven/spitsmijdena12/,

  De mate waarin bestaande infrastructuur wordt benut door vervoer ligt vaak ver af van de maximale capaciteit. Zo wordt een snelweg naar een grote stad doorgaans alleen in de ochtendspits (bijna) volledig benut.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

  De lengte van de files in de ochtendspits zijn sinds de opening van de strook op sommige dagen toegenomen van de gebruikelijke 4 tot 6 kilometer naar 7 tot 9 kilometer.

  NRC,

  Opvallend in Brussel is de toename van het energieverbruik voor privé-vervoer. Tijdens de ochtendspits noteert men 3.600 wagens per uur. Dit met slechts een bezettingsgraad van 1,2 personen per wagen. Een verspilling van energie, tijd en ruimte, aldus het rapport.

  De Standaard,