oertijd


oertijd 1.0

vroegste tijd van de geschiedenis waaruit geen geschreven bronnen zijn overgeleverd; prehistorie

Semagram


De oertijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft een onbepaalde, vage duur die afhankelijk is van het gekozen referentiepunt, bijvoorbeeld van enkele miljarden jaren vanaf het ontstaan van de aarde, of van enkele miljoenen jaren vanaf het ontstaan van de mens
 • [Tijd] is gelegen in de tijd waaruit nog geen geschreven bronnen zijn overgeleverd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is nog in volle evolutie

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Er zijn geen fossielen van de bacteriën zelf gevonden. Dit komt doordat de rotsen waarschijnlijk in de oertijd in de aarde geduwd zijn en miljoenen jaren lang gekookt zijn bij 300 graden Celsius.

  http://www.c2w.nl/nieuws/nieuwsdetail.asp?id=7847,

  Van wetenschappelijk belang is het vooral omdat het wereldwijd de vindplaats is met de grootste verscheidenheid van planten uit de oertijd.

  De Standaard,

  In het Geologisch Museum van Artis zijn schedels te zien van mensen uit de oertijd, zoals van de Neanderthaler die ook in het tijdperk van de mammoet leefde.

  http://communities.zeelandnet.nl/fossiel

  De eerste verdieping is gewijd aan archeologie (met bodemvondsten uit de provincie Limburg van de oertijd tot de middeleeuwen) en aan de oude kunst.

  NRC,

  oertijd 1.1

  (schertsend)

  zeer lang vervlogen verleden, vaak met de bijgedachte van ouderwets

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een oertijd…

  is een tijd

    Algemene voorbeelden


    "Mijn kleinkinderen kennen geen enkel kerstlied", zei mijn zus somber. "Ik had ze over vroeger verteld. Hoe wij thuis zongen. Ze vonden dat een sterk verhaal. Echt iets van de oertijd. Maar zelf een liedje bij de kerstboom zingen? Geen van mijn tien kleinkinderen was daartoe in staat. Ze keken me aan alsof ik Chinees sprak. Zingen? Zelf zingen? Naar hun cd's luisteren, ja, dat wel.

    De Standaard,

    Of moet Parijs-Roubaix in de huidige gedaante geklasseerd worden als een historisch monument, een dag waarop het nageslacht zich een beeld kan vormen van wat het wielrennen in de oertijd moet zijn geweest.

    De Standaard,

    Men rept wel, vooral in sociéteitskringen, van RAP en die Amsterdammers zijn in de oertijd inderdaad kampioen van Nederland geweest, maar waar ze gebleven zijn kan vrijwel niemand meer achterhalen.

    NRC,

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    • de oertijd van de radiografie
    • de oertijd van het voetbal

    Meestal was dit een geneesheer-internist die zich dan verder bekwaamde in de "radiografie". De eerste helpers of assistenten waren, gezien de toch wel artisanale opstellingen in de oertijd van de radiografie, eerst en vooral technici en meer bepaald electriciens en fotografisch laboranten.

    http://www.medischebeeldvorming.be/hetbegrip.html

    Maar is die trainer zo belangrijk en is dat altijd zo geweest? In de oertijd van het voetbal was er van een trainer zelfs nog geen sprake. Men oefende weleens een keertje in de week, maar dan was het meestal één van de spelers, dikwijls de kapitein, die het voortouw nam.

    http://www.antwerpsupporter.be/archief/trainers.htm

    oertijd 2.0

    deel van de vroegste geschiedenis dat voorafgaat aan de periode met geschreven bronnen; periode uit de prehistorie

    Semagram


    Een oertijd…

    is een tijd

    • [Geheel] is een deel van de prehistorie
    • [Duur] heeft een onbepaalde, vage duur
    • [Tijd] is gelegen in de tijd vooraleer geschreven bronnen zijn overgeleverd

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     De landschappelijke verbeelding van Paul Beckers spreken van inkeer en bespiegeling [...]. Het zijn landschappen uit een oertijd. Dolmen en menhirs, hunebedden en voorouderbeelden vormen magische getuigenissen van menselijke aanwezigheid. Mensen lieten hun sporen achter. Het zijn gefantaseerde landschappen, maar de verbeelding kon het niet stellen zonder de directe waarneming, die de schilder naar de landschappen van Cornwall, Bretagne en Les Beaux voerde.

     http://www.paulbeckers.com/interview5.htm,

     Een aardse vulkaan zou in de oertijden de mikro-organismen in de stratosfeer gestuwd hebben.

     De Standaard,

     oertijd 2.1

     (schertsend)

     periode uit een zeer ver verleden; lang vervlogen periode

     Betekenisbetrekking


     generalisering
     Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

     Semagram


     Een oertijd…

     is een tijd

       Algemene voorbeelden


       Het was een monster van een trein. Op het metaal koekte een laag aanslag uit een oertijd. Dan kwamen de fabrieken in zicht.

       Franklin, Thomas Lieske,

       "In de oertijden kregen we voor de tafel van de bondsrechtbank meer rare kwibussen te zien dan de jongste jaren", vertelt de voorzitter van de KBVB-strafinstantie van eerste aanleg.

       De Standaard,

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       • de oertijden van de freejazz

       Van egotripperij uit de oertijden van de freejazz was geen sprake.

       http://www.keeswennekendonk.nl/wordscape/,