omliggende boer


omliggende boer 1.0

boer van wie het land rondom de boerderij ligt

Algemene voorbeelden


De daggelders leefden onder armoedige omstandigheden; zij werkten als loonwerker bij de omliggende boeren en kregen per dag een schamel bedrag betaald.

http://www.stichtingdekievit.dds.nl/wandeling.html

In 1988 diende het vorige gemeentebestuur op vraag van de Natuurvrienden - nu Natuurpunt Ham dat twintig hectaren in het gebied bezit - een aanvraag in tot bescherming. Een jaar later trok het die echter al weer in na protest van de eigenaars van kleinere percelen. Ook de omliggende boeren protesteerden.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GLJ7RFF8,

'We gaan accoord met de aanleg van parkeerplaatsen, mits het buiten sluitingstijd goed wordt afgesloten en mits er voldoende ruimte blijft voor de omliggende boeren'.

Meppeler Courant,