omwentelingstijd


omwentelingstijd 1.0

(sterrenkunde en ruimtevaart)

hoeveelheid tijd die een hemellichaam nodig heeft om eenmaal om zijn as te draaien; rotatietijd van een hemellichaam

Semagram


Een omwentelingstijd…

is een tijd

  • [Duur] heeft, afhankelijk van het hemellichaam, een bepaalde duur
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een draaiing om de eigen as; is repetitief
  • [Object betroffen] heeft betrekking op hemellichamen
  • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van de omlooptijd die betrekking heeft op de tijd nodig voor één cirkelvormige of elliptische baan rond een hemellichaam

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


Omwentelingstijd van Jupiter. Hoewel de planeet Jupiter met zijn 318 aardmassa's de grootste van ons zonnestelsel is, draait ze toch als snelste om haar as. Deze snelle rotatie zorgt ervoor dat de planeet erg afgeplat is.

http://www.urania.be/astronomie/dossiers/de-tijd/Tijdsschaal,

Hoe lang duurt een dag op Saturnus? Iets korter dan in de meeste astronomieboeken staat. Saturnus heeft een omwentelingstijd van 10 uur, 32 minuten en 45 seconden. Tot nu toe gingen wetenschappers uit van een omlooptijd van 10 uur en 39-45 minuten. De correcte rotatieperiode is dus ruim zes minuten minder.

http://www.scientias.nl/een-dag-op-saturnus-duurt-iets-korter/,

Onze eigen Christiaan Huygens was de eerste die een betrouwbare beschrijving van het Mars-oppervlak gaf, toen hij in november 1659 door een zelfgemaakte telescoop naar de Rode Planeet keek. Hij stelde vast dat haar omwentelingstijd ongeveer vierentwintig uur was (één dag, 37 minuten en 23 seconden, weten we nu).

De Standaard,

Probeer zelf eerst te bedenken hoe je aan de hand van de positie van de zonnevlekken in de loop van de tijd de omwentelingstijd zou kunnen berekenen.

http://www.sterrenkunde.nl/anw/rotatiezon.html,