onbekwaam


onbekwaam 1.0

niet in staat om iets naar behoren te doen; niet in staat om zelfstandig adequaat te handelen; ongeschikt

Algemene voorbeelden


Bij een doelpunt van de Spanjaard Salinas bleek de grensrechter onbekwaam zowel het oude buitenspelreglement als de nieuwe richtlijn (die een spits het voordeel van de twijfel gunt) toe te passen.

De Standaard,

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) is een angststoornis. Het is een aandoening die een heel mensenleven kan blijven aanhouden. Mensen met OCD kunnen verstrikt raken in een patroon van repetitieve gedachten en gedragingen die zinloos en uitputtend zijn, maar uitermate moeilijk te overwinnen. Hun symptomen kunnen gaan van licht tot ernstig, en wanneer ernstige OCD onbehandeld blijft kan het de persoon onbekwaam maken om op het werk, op school of zelfs thuis te functioneren.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackanx011,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • onbekwaam personeel
 • onbewame ambtenaren
 • onbewame artsen
 • onbewame bobo's
 • onbewame buitenstaanders
 • onbewame directeurs
 • onbewame individuen
 • onbewame ingenieurs
 • onbewame kaderleden
 • onbewame leraren
 • onbewame magistraten
 • onbewame mensen
 • onbewame politici
 • onbewame producers
 • onbewame pummels
 • onbewame regeerders
 • onbewame speculanten
 • onbewame studenten
 • onbewame sukkels
 • onbewame vrienden
 • onbewame vrijwilligers
 • onbewame vrouwen
 • een onbekwame charlatan
 • een onbekwame minkukel
 • een onbekwame verkoper
 • een onbekwame vervalser

Hij liet zich begeleiden door inferieure muzikanten, produceren door onbekwame producers en in de luren leggen door platenmaatschappijen.

NRC,

Voetproblemen ontstaan veelal voor het tiende jaar als gevolg van niet passende schoenen. Soms omdat ze er snel uitgegroeid zijn en soms omdat een onbekwaam verkoper de schoenen al te klein verkocht.

http://www.ceestak.nl/

Na een halfuur kwam het onvermijdelijke moment, dat zijn hand plotseling niet meer wist hoe zij zijn naam moest schrijven en alleen nog een beverige karikatuur ervan kon produceren, als een onbekwame vervalser.

Siegfried, Harry Mulisch,

Amal ging derhalve niet ten onder aan onaangepaste Marokkaanse cultuurnormen, maar aan een gammele sollicitatieprocedure waarbij vrienden andere onbekwame vrienden benoemden.

NRC,

Goedwillende, maar vaak onbekwame vrijwilligers nemen dit werk op zich, met minimale ondersteuning van deskundige ornithologen.

http://www.zeevogelgroep.nl/Downloads/Nwsbrfvoorbeeld.pdf,

Het is echter tekenend voor een bepaalde mentaliteit om er onmiddellijk vanuit te gaan dat [...] enkel onbekwame vrouwen zullen naar voor geschoven worden.

De Standaard,

Die nieuwe vondst zegt veel over de onbekwame pummels die deze domme beslissing namen.

De Standaard,

Voor hem was ze historisch verklaarbaar uit de voormalige koloniale situatie van honderdvijftig jaar geleden en het huidige wanbeleid van een aantal corrupte en onbekwame regeerders.

Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

Een onbekwame sjarlatan! Een reetkrabber! En dat vertelt hij tegen de eerste de beste collega zodat de patron en hij onvermijdelijk als kemphaantjes tegenover elkaar komen te staan.

De verdwazing, Andreas Roels,

Die kregen de volle laag: 'onbekwame speculanten, konkelaars, beoefenaars van vriendjespolitiek...'.

NRC,

Wegens de omnivalentie van de diploma's van het secundair onderwijs stel ik vast dat er meer onbekwame studenten dan vroeger op de universiteit aankomen.

De Standaard,

Die onbekwame sukkels van de bedrijfsbeveiliging hebben natuurlijk weer zitten knoeien.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Je zou de indruk kunnen krijgen dat elke politicus op één of meer schandaaltjes zit, dat gerecht en politiediensten bevolkt zijn met buitensporig veel kortzichtige of onbekwame mensen, kortom dat het hele land rot is.

De Standaard,

Dan had hij meer respect voor een onbekwame minkukel als z'n eigen lijfarts, dokter Tuba, die zichzelf te pletter rookte en dronk, en daardoor nooit z'n patiënten lastigviel met flauwekul over tabak en alcohol, hoewel hij voor de rest geen lage bloeddruk van een open beenbreuk kon onderscheiden.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

De communicatiedirecteur van De Post, wapende zich tegen de toegenomen stroom klachten bij haar ombudsdienst en een hard Test-Aankoop rapport, waarin De Post verweten wordt heel vriendelijk maar onbekwaam personeel te hebben.

De Standaard,

Volgens rechts wordt door de parlementaire democratie elk land uiteindelijk onregeerbaar omdat er door de onbekwame politici niet genoeg maatregelen worden genomen tegen de linkse infiltratie, het zedelijk verval en het gebrek aan burgerzin.

Drugs, Jef Geeraerts,

Meestal word je aangesproken door iemand die zich nog een beetje Engels herinnert van de jarenlange les op school door onbekwame leraren en je toch onthaalt op zijn kennis - naarmate de avond vordert op almaar luidere toon.

NRC,

Politieke benoemingen leiden wel tot onbekwame magistraten.

De Standaard,

Verfslijtage door te ruwe vernisafname, verdonkerende en overladen retouches, het gebruik van zware lappen voor scheurherstel zijn enkele van de veel gemaakte fouten bij onbekwame individuen.

http://www.laine.be/index.jsp

Je moet wel bijzonder onbekwame ingenieurs hebben.

Iks, Johan Van Nijen,

Op die manier hebben ze korrupte of gewoon onbekwame ambtenaren gedekt.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Het zou eindelijk zonneklaar moeten zijn dat er in het topvoetbal geen plaats meer is voor onbekwame bobo's.

De Standaard,

Geen onbekwame buitenstaanders meer, nee een doe-het-zelf methode.

NRC,

Onbekwame directeurs en kaderleden werden de laan uitgestuurd, delen van het IRI werden geprivatiseerd, er vielen massale ontslagen.

De Standaard,

Illegale abortus gebeurt meestal onder onhygiënische omstandigheden en door onbekwame artsen.

ANP,

met werkwoord


 • onbekwaam worden
 • onbekwaam zijn

Alle spelende leden met minstens 25 jaar actief lidmaatschap, die wegens ziekte of ouderdom onbekwaam worden hun taak te vervullen en toch de vereniging genegen blijven, worden benoemd tot eremuzikant.

http://surf.to/bellegem

Het personeel zou onbekwaam zijn, de directie zou klagende ouders afblaffen, kinderen zouden met onverklaarbare blauwe plekken thuiskomen en ouders zouden gedwongen worden langdurige contracten tegen hun wil uit te zitten.

NRC,

Waren deze regeringsleden dan zo onbekwaam of speelden ze onder één smeergeldhoedje?

De Standaard,

 • iemand onbekwaam verklaren
 • zich onbekwaam verklaren

Indien er daarom ook met betrekking tot de staat van een persoon iets wijzigt aan de oorspronkelijke toestand (de gehuwden scheiden, de meerderjarige wordt onbekwaam verklaard, …), dan wordt hiervan een kantmelding gemaakt in het oorspronkelijke geboorte- of huwelijksregister.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Als overtuigd democraat vind ik het een zielige bedoening dat parlementsleden enthousiast applaudisseren wanneer ze zopas zichzelf buiten spel hebben gezet en zich onbekwaam verklaren om de huidige problemen op te lossen.

De Standaard,

met bijwoord


 • absoluut onbekwaam
 • bijzonder onbekwaam
 • compleet onbekwaam
 • geheel onbekwaam
 • helemaal onbekwaam
 • ronduit onbekwaam
 • totaal onbekwaam
 • volledig onbekwaam
 • zeer onbekwaam

Dat is goed te merken in de locale pers, sommige kranten noemen president-partijleider Jiang Zemin ronduit onbekwaam.

De Standaard,

Als iemand aan een erge geestesziekte lijdt of zwaar mentaal gehandicapt is, dan kan de persoon, na psychiatrisch onderzoek, definitief en volledig onbekwaam verklaard worden, of in het geval van een handicap "verlengd minderjarig" verklaard worden.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Hij knoopt een petje van zijn zakdoek en kan voorlopig alleen bedenken dat hij achtentwintig is en dat hij, waar Philips toen al dood was, nog volop in leven is en zeer onbekwaam tot verandering.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

Ofwel is hij totaal onbekwaam en kan hij geen dossier lezen of begrijpen; ofwel is hij te kwader trouw; ofwel beide.

De Standaard,

Hij is absoluut onbekwaam om een partij te besturen die uiteenvalt onder zijn ogen.

De Standaard,

Eenzelfde overwaardering van het gevoel blijkt onder meer ook uit de teneur van heel wat feministische verwijten aan het adres van 'barbaarse' mannen: ze zouden geheel onbekwaam zijn met hun gevoelens om te gaan, of erger zelfs, misschien geen echte gevoelens hebben, deze emotioneel gehandicapten met reactiepatronen uit het stenen tijdperk.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

Tenzij hij helemaal onbekwaam was, moest de koning evenwel weten dat het ondertekenen van een wet geenszins betekent dat hij ermee akkoord gaat (wat al snel onmogelijk zou blijken), maar gewoon een grondwettelijke waarborg is dat de wet volgens de democratisch vereiste vorm tot stand is gekomen.

http://users.skynet.be/fa503970/crkpage36.htm,

Je moet wel bijzonder onbekwame ingenieurs hebben.

Iks, Johan Van Nijen,

Een dagblad schreef gisteren dat de Democratische Partij van Djindjic klaar staat om medische rapporten vrij te geven die aantonen dat mevrouw Draskovic "compleet onbekwaam" is om de functie waarop ze aast uit te voeren.

De Standaard,

 • politiek onbekwaam
 • professioneel onbekwaam
 • rationeel onbekwaam
 • technisch onbekwaam

En door de fijne schaakspeler die Mobutu is - de man is ook niet politiek onbekwaam, verre van - heeft de oppositie alle slagkracht verloren.

De Standaard,

De onderliggende gedachte hierbij is, dat mannen die minder tijd op hun werk doorbrengen dan vroeger om zo in te spelen op de noden van zijn gezin, dit alléén doen, omdat ze professioneel onbekwaam zijn.

http://www.9maand.com/

Gebarentaal werd voor de eerste maal als instructiemiddel voor het onderwijs van doven gebruikt door de Franse abt LEpée. Hij toonde daarmee aan dat doven noch geestelijk gehandicapt, noch rationeel onbekwaam zijn.

http://www.esperanto.be/fel/nl/h17.html,

Bijgevolg vergt het van de kijker een flinke portie autosuggestie om zich in de artistieke dimensie van zijn werk in te leven. Dit betekent geenszins dat Francis technisch onbekwaam is. Sinds de jaren tachtig maakt hij in musea talrijke kopieën van Kirchner, Goya en Cranach volgens zijn perifere schildersmethode.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • corrupt en onbekwaam
 • dom en onbekwaam
 • hulpeloos en onbekwaam
 • kortzichtig of onbekwaam

Je zou de indruk kunnen krijgen dat elke politicus op één of meer schandaaltjes zit, dat gerecht en politiediensten bevolkt zijn met buitensporig veel kortzichtige of onbekwame mensen, kortom dat het hele land rot is.

De Standaard,

De verenigde Pakistaanse oppositie lanceerde woensdag een campagne om de regering van premier Benazir Bhutto omver te werpen omdat ze corrupt en onbekwaam zou zijn.

De Standaard,

McLuhan is ervan overtuigd dat juist de mechanistische druktechnieken ons zo hulpeloos en onbekwaam hebben gemaakt in de omgang met de multimediale informatiemaatschappij.

De Standaard,

Toen Van Wijnbergen nog hoogleraar was aan de Universiteit van Amsterdam kon hij iedereen uitleggen hoe ontzettend dom en onbekwaam ambtenaren en politici in Den Haag wel waren.

http://www.nijenrode.nl/nl/

overig


 • als onbekwaam

Sjeik Mohammed ibn Jubair heeft zijn bedenkingen bij verkiezingen. "Dan moet men zichzelf aanduiden en wijst men meteen de ander als onbekwaam aan. Dat wordt niet door de islam aanvaard. En op die manier zullen de bekwame mensen nooit worden gekozen."

De Standaard,

Doordat er weinig in hem/haar geloofd wordt, heeft de leerling het nog moeilijker om de voor hem onaangepaste taken te maken, waardoor hij zichzelf als onbekwaam beschouwt.

http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen