onderwijsassistent


onderwijsassistent 1.0

((vooral) in Nederland)

iemand die of man die voor zijn beroep een leerkracht voornamelijk in het basisonderwijs, het speciaalonderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs ondersteunt bij diens werkzaamheden, o.m. onderwijsinhoudelijk, door hulp bij verzorgende en organisatorische taken en door individuele hulp aan leerlingen; assistent van een leerkracht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderwijsassistent…

is een assistent; is een persoon

  • [Plaats] werkt in een school
  • [Rang of hiërarchische positie] werkt onder een docent
  • [Activiteit of handeling] assisteert een docent, o.m. onderwijsinhoudelijk en door hulp bij verzorgende en organisatorische taken en biedt individuele hulp aan leerlingen bij het verwerven van vaardigheden
  • [Gebied] werkt in het basisonderwijs of speciaalonderwijs

Algemene voorbeelden


Een Onderwijsassistent assisteert de groepsleerkracht bij het onderwijs [...]. Als Onderwijsassistent werk je onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht vooral in de onderbouw van de basisschool. Je taken zijn: onderwijsinhoudelijke taken, assistentie van de leerkracht bij verzorgende en organisatorische taken.

http://www.tkmst.nl/opleidingen/opleiding/20180/onderwijsassistent-bol-bbl-4.html,

Een onderwijsassistent(e) ondersteunt een leraar bij het uitvoeren van onderwijsinhoudelijke taken [...]. Daarnaast heeft een onderwijsassistent ook verzorgende taken zoals bijvoorbeeld het helpen bij het opruimen van de klas of helpen bij het aan- en uitkleden van de kinderen voor de turnles. Als onderwijsassistent(e) kan je aan de slag in het basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

http://www.thuisstudie.be/cursus_onderwijsassistent.htm,

Twee onderwijsassistenten moeten een uitgevallen leraar kunnen vervangen. Tegelijkertijd moeten zij een verkorte lerarenopleiding kunnen volgen [...]. De onderwijsassistenten, met minimaal een mbo-diploma, worden getest, getraind en begeleid door docenten van IVIO.

De Limburger,

De leerkracht die in zijn eentje voor de groep staat begint langzamerhand een uitzondering te worden: leerkrachten delen vaker met zijn tweeën de verantwoordelijkheid over een groep leerlingen, de intern begeleider wordt meer betrokken bij het onderwijs in de groep en steeds meer scholen stellen onderwijsassistenten of klassenassistenten aan.

http://www.markant-ed.nl/verschillen/10index.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


onderwijsassistent 2.0

iemand die voor zijn beroep een onderwijsondersteunende functie vervult aan een universiteit of hogeschool, veelal na een voltooide studie en in tijdelijk dienstverband; universiteitsassistent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderwijsassistent…

is een assistent; is een persoon

  • [Duur] werkt vaak in een tijdelijk dienstverband
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is veelal afgestudeerd maar nog niet gepromoveerd
  • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van de nog niet afgestudeerde student-assistent die vaak ook een onderwijsondersteunende rol vervult bij werkcolleges, practica enz.
  • [Gebied] is vooral actief op het vlak van de onderwijsondersteuning, o.m. door oefeningen en werkgroepbegeleiding, seminaries e.d.

Algemene voorbeelden


Gedurende de jaren 2000 tot en met 2002 vervulde hij de functie van onderwijsassistent filosofie aan de faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de Universiteit Leiden.

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/fil/2009/a.de.vries/09_aut_dankwoord.pdf,

Ze studeerde af in 1978 en werd docente Engels [...]. In 1980 begon ze als onderwijsassistent aan de opleiding Engels van de Leidse universiteit, om vervolgens gestaag op te klimmen naar de functie van universitair hoofddocent.

http://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/1098.html,

Na haar studie was zij o.a. werkzaam als onderwijsassistent aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein bij de vakgroep tuin- en landschapsinrichting.

http://suzannewillems.nl/pagina8.html

Je houdt van wetenschap en onderzoek, en wil toch iets meer betrokken zijn in onderwijs? Onderwijsassistenten bieden naast hun onderzoek ook hulp aan het onderwijs (zoals oefeningen en seminaries) voor 40% van hun opdracht. In totaal hebben ze daarom ook 6 jaar om een doctoraat te behalen.

http://www.vub.ac.be/PE/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=97,

Er is nu een duidelijk onderscheid opgebouwd tussen 'onderzoeksassistenten' met een doctoraatsonderzoek en 'onderwijsassistenten', zonder doctoraatsonderzoek. Beide categorieën van assistenten zijn gelijkwaardig, maar bij de onderzoeksassistenten is de hoofdopdracht het eigen doctoraatsonderzoek; bij de onderwijsassistenten is de hoofdopdracht participatie aan het onderwijsproces. Toch is hier nog een soort van kruisbestuiving. Onderzoeksassistenten moeten namelijk 30 % van hun tijd besteden aan het onderwijs, terwijl onderwijsassistenten ook moeten participeren in onderzoek.

https://perswww.kuleuven.be/~u0005416/content/interview2.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding