onderzoeksschool


onderzoeksschool 1.0

school waar wetenschappelijke onderzoekers worden gevormd en waar onderzoeksprojecten worden uitgevoerd
Een onderzoeksschool is meestal verbonden aan een universiteit of ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen en ze werkt op basis van onderzoeksprogramma's en projecten waarvoor ze werkingsgelden krijgt.

Semagram


Een onderzoeksschool…

is een school

  • [Functie] dient om wetenschappelijke onderzoekers op te leiden
  • [Werking of functionering] werkt volgens een vooraf bepaald onderzoeksprogramma of onderzoeksproject
  • [Belanghebbende of begunstigde] is vaak bestemd voor de opleiding van aio's
  • [Product of vrucht] levert onderzoeksrapporten en onderzoeksresultaten op; levert proefschriften af
  • [Organisatie en organisatiewijze] is verbonden aan een universiteit of ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen

Algemene voorbeelden


Geen persoonlijk hobbyisme meer van individuele onderzoekers, maar bundeling van onderzoek in voorwaardelijk gefinancierde programma's die binnenkort vervangen gaan worden door onderzoeksscholen.

NRC,

Tot de oudste en bekendste onderzoeksscholen behoort het Tinbergen Instituut, een samenwerkingsverband van Amsterdamse en Rotterdamse economen, speciaal opgericht voor het opleiden van AIO's.

NRC,

Haar thuisbasis is Utrecht, maar haar landelijke onderzoeksschool is verbonden aan zes universiteiten in Nederland.

De Groene Amsterdammer,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen