ongedesemd brood


ongedesemd brood 1.0

plat brood dat niet met zuurdesem is bereid, niet gerezen is en enigszins lijkt op een ronde of vierkante cracker en dat op het joodse paasfeest gegeten wordt; ongezuurd brood; matse; jodenpaasbrood

Algemene voorbeelden


De uittocht die gevierd wordt, symboliseert ook de vrijheid, de verlossing uit de slavernij. Waar ook ter wereld een jood onderdrukt wordt, is het de taak van de andere joden om hem te helpen. Acht dagen lang wordt geen brood tenzij ongedesemd brood gegeten en wordt er geen voedsel genuttigd dat kan gisten.

http://www.pienternet.be/ArabischeCultuur/Jodendom,