ontslapen


ontslapen 1.0

(Bijbels,eufemistisch)

ophouden te leven; sterven; "inslapen"; in Bijbelse zin ook: als gelovige sterven en in afwachting van de opstanding zijn
Vaak in de vorm ontslapen zijn.

Semagram


Ontslapen…

is een gebeurtenis

   Algemene voorbeelden


   Het was de wens van de overledene geweest dat mij dit pakket persoonlijk zou worden overhandigd. Hij had Père Louis mijn oude adres gegeven en hem gevraagd mij een doodsbericht te sturen. Nadat de arme man was ontslapen, had hij dat ook gedaan, maar ik was jammer genoeg niet komen opdagen. In feite was niemand komen opdagen.

   Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

   Wanneer David sterft, noemt de Bijbel dat 'ontslapen', en dat geldt voor elke gelovige. De 'ontslapenen' zijn dus in het algemeen gestorven gelovigen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het is alsof zij (wat het lichaam betreft) tijdelijk inslapen, want zij weten dat er een opstanding zal volgen.

   https://www.debijbelopen.nl/thema/toekomst/ontslapenen,

   De kerk zorgde voor een nette uitvaart, als een van de armen van het dorp was ontslapen.

   Meppeler Courant,

   Hij was een laatbloeier: terwijl veel van zijn leeftijdgenoten volledig waren ingeslapen, als ze niet ontslapen waren tenminste, ontwikkelde hij zich nog steeds.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Allen die niet als slachtoffer van geweldpleging gevallen zijn, maar zijn ontslapen in de hartkliniek, door duizend zorgen omringd, die overleden zijn op de operatietafel, of in de kroeg na overmatig drankgebruik, die plegen nooit meer enig signaal van over het graf tot de levenden te doen doordringen.

   Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

   "Als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond", zo schreef Paulus aan de Corinthiërs. "Maar zo is het niet! Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.'' (1 Cor.15, 14.20). Wat deze verrijzenis eigenlijk betekent, is moeilijk te zeggen. Hoe dan ook, het gaat niet om de reanimatie van een lijk. En Jezus verrees niet uit kracht van een natuurlijk onsterfelijkheidsbeginsel, maar uit kracht van God! "God heeft Hem ten leven opgewekt" verkondigt Petrus in zijn Pinksterrede (Hand.2, 24).

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • ontslapen in vrede en tevredenheid

   'Hypnose', zei de stem op de tape, 'is sterker dan het noodlot. Ze overwint zelfs kanker. Ze overtuigt je ervan dat je geen maagzweer hebt en dat je zonder pijn zal bevallen. Je bevalt desalniettemin kronkelend van de pijn en je gaat keurig op tijd dood aan maagkanker. Maar het verschil is dat je van je bestaan als terdoodveroordeelde geen last hebt gehad. Je ontslaapt in vrede en tevredenheid, alsof het zo hoort.'

   Pagadders, Leo Geerts,

   met bijwoord


   • geheel ontslapen

   Het gezicht van de vrouw is opgezwollen en groen, duidelijk is te zien dat zij al dood is, geheel ontslapen.

   Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

   voltooid deelwoord als adjectief gebruikt


   Het verdere leven van Alberto Santos-Dumont verliep tragisch. [...]. De president en de leider van de revolutie kwamen drie dagen van z.g. rouwwapenstilstand overeen om de ontslapen luchtvaartpionier te eren en ten grave te dragen.

   http://users.skynet.be/verganeglorie/

   Ze verdrongen zich in de woonhal en op de trap en ontzagen zelfs het slaap- en sterfvertrek op de bovenverdioeping niet. Daar memoreerden de vriendinnen van de ontslapen vrouw des huizes en hun dochters Gertruds weef-, kook- en bakcapaciteiten.

   https://books.google.nl/books?id=XDFODwAAQBAJ&pg=PT870&lpg=PT870&dq=%22de+ontslapen+vrouw%22&source=bl&ots=REuUC8FWZr&sig=ACfU3U2dpQF14WHXgzbxIjSQp3NnpCG4gQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjy75H2p-rnAhUD-6QKHVEnC1wQ6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=%22de%20ontslapen%20vrouw%22&f=false,

   Een christen kijkt uit naar de komst en de verschijning van de Heer Jezus. Wanneer Hij komt zullen de ontslapen gelovigen (zowel van de gemeente als uit het Oude Testament) opstaan en samen met ons Hem tegemoet gaan in de lucht.

   https://www.debijbelopen.nl/thema/toekomst/ontslapenen,

   Vaste verbindingen


   in de Here ontslapen zijn

   1. Vormvariant: in den Here ontslapen zijn; in den Heer ontslapen (zijn); in de Heer ontslapen zijn

    (Bijbels)
    als gelovige gestorven zijn

    Het kind dat zij droeg toen ze bij ons kwam, heeft zij na de geboorte afgestaan. Ik meen u dat zo vrijelijk te kunnen vertellen omdat Hildegard al zo lang in de Here ontslapen is en er voor de afscherming van zulke levensfeiten geen noodzaak meer lijkt te bestaan.

    Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

    Hij stond achter de voordeur, veegde zijn voeten, trok een rouwkaart uit een envelop en ging almaar door met het vegen van zijn voeten. Zijn grootmoeder was gestorven. Dood. Finito. Of, om precies te zijn: ontslapen in den Here op de gezegende leeftijd van 92 jaren.

    De hangende man, Koos van Zomeren,

    Ik heb mensen gekend die naar Lourdes reisden, uiteraard om genezing te zoeken, maar door de spanning en de vermoeienissen van de reis hun definitieve kreuk kregen, die enkele maanden later, veel eerder dan verwacht, de hoek omgingen, of 'In den Heer ontsliepen', zoals ze dat toen omschreven.

    Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

    Wij moeten bidden. En een voorbeeld nemen aan Burgemeester Adolf Max van Brussel die zo pas ontslapen is in de Heer, het model van de kleine maar dappere Belg.

    Het verdriet van België, Hugo Claus,

   (in de vrede) met God ontslapen zijn

   1. (Bijbels)
    als gelovige gestorven zijn

    Bij hen die wel in de vrede met God ontslapen zijn, maar nog niet terstond kunnen worden toegelaten tot de aanschouwing van Gods heerlijkheid moet eerst al wat er aan zondige desoriëntatie is overgebleven worden weggevaagd.

    http://www.pienternet.be/doc/werkstuk/opstel_Nederlands.html,

   het Ontslapen van de Moeder Gods

   1. Vormvariant: het Ontslapen van de H. Maria

    in de orthodoxe kerk en de oud-katholieke kerk de benaming voor de katholieke feestdag die in het Westen bekendstaat als Maria-Hemelvaart, Maria-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart; 15 augustus

    Synoniem: Ontslapenis van de moeder Gods

    Net als in de katholieke kerk van het westen worden belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Christus en Maria als een belangrijke kerkelijke feestdag gevierd. In Rusland zijn dat de volgende twaalf feesten: Annunciatie (Maria Boodschap), Geboorte van Christus (Kerstmis), Opdracht van Christus in de tempel, Doop in de Jordaan, Gedaanteverandering op de Berg Thabor, Opwekking van Lazarus, Intocht in Jeruzalem (Palmpasen), Kruisiging (Goede Vrijdag), Nederdaling ter Helle (Pasen), Hemelvaart, Pinksteren en het Ontslapen van de Moeder Gods (Maria Hemelvaart). Deze feestenrij is ook in de ikonostase opgenomen.

    http://www. eikonikon. nl/index2. html,

   kathedraal van het Ontslapen van de Moeder Gods

   1. benaming voor een Russisch-orthoxode kathedraal, gewijd aan Maria-Hemelvaart; ook: replica daarvan

    Synoniem: kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods; Ontslapeniskathedraal

    Dankzij bijdragen van Griekse, Servische, Bulgaarse, Syrische, Libanese en Russische immigranten en van de Russische keizerlijke familie kon in 1901 de kerk van de heilige Triniteit in Buenos Aires gebouwd worden. Een paar jaar later, in 1905, stuurde de Grieks-orthodoxe kerk een priester om de gemeenschap te dienen. De kerk groeide in verschillende delen van het land en in 1928 werd de kathedraal van het Ontslapen van de Moeder Gods gebouwd.

    http://www.oecumene.nl/vieren/gebedsweek/gebedsweek_2003.htm

    Op de salontafel staan het Kremlin, het Poesjkinmuseum en de kathedraal van het Ontslapen van de Moeder Gods. Architectuur van haar nijverheid. Volledig opgetrokken uit lucifers.

    Erbarme dich; Grote schoonmaak in 30 seconden, Hanneke Paauwe,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding