ontwikkelingshulp


ontwikkelingshulp 1.0

hulp die wordt geboden aan een ontwikkelingsland om er structureel de achterstand te bestrijden in de economische ontwikkeling of in sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg e.d.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Ontwikkelingshulp…

is een handeling

  • [Functie] dient om de achterstand te helpen bestrijden in de economische ontwikkeling of in sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg e.d.
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gegeven aan een ontwikkelingsland
  • [Handelende persoon] wordt verleend door een overheid of een instantie
  • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van noodhulp die de acute nood tracht te verminderen zonder de onderliggende structurele oorzaken te verhelpen

Algemene voorbeelden


Bangladesh heeft met de EU een handelsoverschot. Het land is in sterke mate op buitenlandse hulp aangewezen: bij de samenwerking met Bangladesh is ontwikkelingssamenwerking veruit de belangrijkste sector. De ontwikkelingshulp behelst vooral hulp voor financiële en technische samenwerking met Aziatische landen, voedselhulp en humanitaire hulp en vrijstelling van douanerechten op export naar de EU.

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

Bij de presentatie van het rapport zei de OESO te verwachten dat de bedragen voor ontwikkelingshulp de komende jaren niet zullen oplopen.

NRC,

In vele gevallen werkt ontwikkelingsgeld zelfs contraproductief. Vooral als het naar landen gaat waar corrupte regimes aan de macht zijn die niet met het welzijn van de bevolking begaan zijn. Dan komt ontwikkelingshulp gewoon neer op een budgettaire steun, waardoor de leiders meer middelen voor dwaze projecten kunnen vrijmaken.

http://www.senat.be/magazine/2001_7/n07-27.htm,

25 november 1975, Suriname wordt onafhankelijk. Het kabinet-Den Uyl zegt het land 3,5 miljard aan ontwikkelingshulp toe.

http://home.wanadoo.nl/rnabibaks/2003_11_01_nabibaks_archive.html,

In 1988 ging er nog een kleine vijf miljard frank Belgische ontwikkelingshulp naar Zaïre.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen