opdrachtgever


opdrachtgever 1.0

iemand die aan een persoon, een bedrijf of een instelling de opdracht geeft om, meestal op zelfstandige basis, een taak uit te voeren of een product te vervaardigen

Semagram


Een opdrachtgever…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] geeft een opdracht om, meestal tegen betaling, een werk uit te voeren of iets te vervaardigen
 • [Belanghebbende of begunstigde] geeft zijn opdracht vaak aan een zelfstandige ondernemer

  Algemene voorbeelden


  Het bestaan van een zelfstandig telewerker bestaat uit pieken en dalen, want opdrachten komen nooit gelijkmatig binnen. Het kan dan uitermate handig zijn als je het werk kunt doorschuiven naar iemand in wie je vertrouwen hebt. Je behoudt daarmee een opdrachtgever en raakt tegelijkertijd niet verstrikt in de rompslomp die een officieel samenwerkingsverband met zich meebrengt.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de opdrachtgever van een onderzoek
  • de opdrachtgever van een peiling
  • de opdrachtgever van een studie
  • de opdrachtgever van een transport
  • de opdrachtgever van een veiling
  • de opdrachtgever van taxivervoer
  • de opdrachtgever van de cursisten
  • de opdrachtgever van de Oost-Europeanen
  • de opdrachtgever van de overheid
  • de opdrachtgever van de studenten
  • de opdrachtgever van een bibliotheek
  • de opdrachtgever van een commissie
  • de opdrachtgever van een manager

  De kiezers zijn te beschouwen als opdrachtgevers van de overheid.

  http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

  De Bond tot Bescherming van Honden, opdrachtgever van het onderzoek, pleit nu voor een verbod van de stroomband.

  Brabants Dagblad,

  Voorzetsel: voor

  • de opdrachtgever voor baggerwerken
  • de opdrachtgever voor de inrichting van een woning
  • de opdrachtgever voor de uitvoering van iets
  • de opdrachtgever voor een activiteit
  • de opdrachtgever voor een onderzoek
  • de opdrachtgever voor een operatie
  • de opdrachtgever voor een project
  • de opdrachtgever voor een studie
  • de opdrachtgever voor een veiling

  Ook de particuliere opdrachtgever voor de inrichting van een woning is in wezen ook een doelgroep.

  http://www.aditus.nl/

  Voorzetsel: tot

  • de opdrachtgever tot een studie

  Het resultaat van de architectuurstudie zal met name de beslissers tot doelgroep hebben. Zij zijn immers de opdrachtgevers tot de studie.

  www.serc.nl/lac/LAC-2001/ lac-2000/3-realisatie/ervaringen.doc,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar opdrachtgever
  • hun opdrachtgever
  • mijn opdrachtgever
  • zijn opdrachtgever

  Lalla Rebha werd al snel een fenomeen. Iedereen wist hoe groot haar kracht was. Nooit had ze iemand teleurgesteld; alles kon ze bewerkstelligen. Ze voorspelde de toekomst, bracht stellen bijeen of dreef ze uit elkaar, al naar gelang de wensen van haar opdrachtgever. Ze had vrouwen van overspelige echtgenoten verlost, ondernemers van concurrenten.

  Minnares van de duivel, Naima el Bezaz,

  Ellen wilde weer aan het werk. Maar dat bleek niet meer voorhanden, alsof haar opdrachtgevers in de veronderstelling verkeerden dat haar zwangerschap haar talent had weggenomen. Opeens leek Ellens carrière als artdirector te zijn gestrand, een ongrijpbaar, fataal verschijnsel dat in de stad vaker voorkwam en vooral crewleden trof die zo succesvol waren dat opdrachtgevers dachten dat ze te duur of overbezet waren, ook al zaten ze in werkelijkheid thuis nerveus naast de telefoon.

  God's gym, Leon de Winter,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  opdrachtgever 1.1

  iemand die de opdracht geeft tot een criminele of terrorristische actie, vaak aan een beroepsmisdadiger en tegen betaling

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  De omstreden topspeurder Willy Van Mechelen (53) belandde zaterdag voor de derde maal in de cel, nadat een arrestant in een omvangrijke hasjsmokkel hem had aangewezen als opdrachtgever.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de opdrachtgever van de brandstichting
  • de opdrachtgever van de drugssmokkel
  • de opdrachtgever van de moord
  • de opdrachtgever van de pinpasfraude
  • de opdrachtgever van de dynamiteurs
  • de opdrachtgever van de moordenaar

  Men zocht de opdrachtgever van de moord al snel in de omgeving van Omob.

  De Standaard,

  Blijft de vraag: wie is, of, wie zijn de opdrachtgever(s) van de moordenaars?

  De Standaard,

  Voorzetsel: voor

  • de opdrachtgever voor de moord
  • de opdrachtgever voor de raid

  Feitelijke dader was cafévriend Johann Scheerlinck, bleek na maanden onderzoek, maar zoon Stephan was opdrachtgever voor de raid.

  De Standaard,

  Andreotti wordt ervan verdacht een van de opdrachtgevers voor de moord te zijn.

  De Standaard,

  Voorzetsel: tot

  • de opdrachtgever tot de moord

  Van bij zijn aanhouding werd Daenen ervan verdacht een van de opdrachtgevers tot de moord op de Kempense veearts te zijn geweest.

  De Standaard,

  Voorzetsel: achter

  • de opdrachtgever achter de aanslag
  • de opdrachtgever achter de moord

  Flor Van Noppen, de broer van de vermoorde IVK-veearts, vreest dat het gerecht de opdrachtgever(s) achter de moord niet zal vinden.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  de opdrachtgever achter de schermen

  1. de onbekende opdrachtgever, die zijn identiteit geheimhoudt

   Het onbreekt ons nog altijd aan politieke wil - of noem het bedrijfskultuur - om politiediensten en mensen van een opvangcentrum in een stad samen aan tafel te brengen om gegevens uit te wisselen over slachtoffers, hun ervaringen en verklaringen over opdrachtgevers achter de schermen.

   De Standaard,

  opdrachtgever 1.2

  iemand die aan een kunstenaar de opdracht geeft om een kunstwerk te maken

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

  Algemene voorbeelden


  Waren de kunsten, van architectuur tot literatuur, vroeger grotendeels afhankelijk van wereldse en kerkelijke opdrachtgevers, vanaf de achttiende eeuw kwam de kunstenaar beetje bij beetje onder die voogdij onderuit en werd autonoom.

  Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo de Haes,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de opdrachtgever van Giotto

  Kunst in opdracht heeft in het verleden inderdaad voor grootse kunstwerken gezorgd, bijvoorbeeld in de Renaissance. Waarom is dat in de DDR niet gebeurd? Christoph Stölzl, directeur van het museum, oppert dat de opdrachtgevers in de DDR geen kunstkenners waren. Dat mag zo zijn, maar dat waren de opdrachtgevers van Giotto wellicht ook niet.

  NRC,

  opdrachtgever 1.3

  instelling die een opdracht geeft om een werk uit te voeren of om iets te maken

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

  Algemene voorbeelden


  Tijdschriften als New York Times Magazine, VIBE, Newsweek, The New Yorker en Rolling Stone zijn haar regelmatige opdrachtgevers.

  http://www.kunsthal.nl/archief/index.html

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de opdrachtgever van een onderzoek
  • de opdrachtgever van een peiling
  • de opdrachtgever van een studie
  • de opdrachtgever van een transport
  • de opdrachtgever van een veiling
  • de opdrachtgever van taxivervoer
  • de opdrachtgever van de Oost-Europeanen
  • de opdrachtgever van een bibliotheek
  • de opdrachtgever van een commissie
  • de opdrachtgever van een manager

  Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is de opdrachtgever van de studie. De opdrachthouders zijn iris consulting, Buck Consultants International, WES en CIBE centrum voor overheidscommunicatie. De vier studiebureaus zullen elkaar aanvullen in deze studie elk met hun eigen specialiteit.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/rup/albertkanaal/albertkanaal.html

  De opdrachtgever van de veiling, de Rudolf Noerejev Dance Foundation, heeft geld nodig.

  NRC,

  Voorzetsel: voor

  • de opdrachtgever voor baggerwerken
  • de opdrachtgever voor de uitvoering van iets
  • de opdrachtgever voor een activiteit
  • de opdrachtgever voor een onderzoek
  • de opdrachtgever voor een operatie
  • de opdrachtgever voor een project
  • de opdrachtgever voor een studie
  • de opdrachtgever voor een veiling

  In onze benadering van conflicthantering is het schoolbestuur in de regel de opdrachtgever voor de begeleidingsactiviteiten.

  http://www.markant-ed.nl/verschillen/10index.html

  Ongeveer 96% van de opdrachtgevers voor baggerwerken is overheid.

  http://www.waterland.net/akwa/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen