openingstijd


openingstijd 1.0

deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen waarin een bedrijf, instelling of balie enz. toegankelijk is voor klanten of publiek; periode in een dag waarin iets open is
Vaak in het meervoud.

Semagram


Een openingstijd…

is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen
 • [Plaats] wordt doorgaans kenbaar gemaakt op een bord of plaat aan de ingang
 • [Duur] heeft meestal een vaste duur
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is aaneengesloten, eventueel met een korte onderbreking voor de middagpauze; wordt gekenmerkt door de toegang voor klanten of publiek
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een bedrijf, instelling of balie enz.

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


We hebben een winkeltje naast de kantine. De openingstijd is al voorbij, maar voor een keer... Als u even wacht loop ik mee.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Vanaf deze datum zijn wij ook op dinsdag- en op donderdagochtend open van 07:00 uur tot 08:00 uur. Deze openingstijd is speciaal voor degenen die voor het werk een paar baantjes willen zwemmen, of de dag gewon lekker fris en sportief willen beginnen.

http://www.debreek.nl/

Ook de openingstijd op maandag werd uitgebreid, van 14 tot 18 uur.

De Standaard,

Een standaard-kinderdagverblijf is in de regel van maandag tot en met vrijdag (op alle werkdagen) open van 08.00 tot 17.30 uur. Het minimaal aantal uren is negen, maar gezien werktijden van ouders is een openingstijd van tien uur gebruikelijk, in verband met het halen en brengen van de kinderen.

http://www.BOinKnet.nl/boinkinfo/new_page_1.htm

De dagelijkse openingstijden van de kinderdagverblijven zijn van maandag tot en met vrijdag vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur.

http://www.kinderopvang-debilt.nl/kinderdagverblijf/openingstijden.html

De overzichtstentooonstelling van Pyke Koch in Museum Boymans-Van Beuningen, Museumpark 18-20, in Rotterdam duurt t/m 15 mei a.s. Openingstijden di t/m za 10 tot 17 u; zon- en feestdagen 11 tot 17 u; maandag gesloten.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de openingstijden verlengen
 • de openingstijden verruimen

Om zoveel mogelijk liefhebbers een kans te geven de schilderijen te bezichtigen, worden de openingstijden verlengd.

De Standaard,

De banken kunnen hun openingstijden op de koopavonden wat verder verruimen.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • langere openingstijden
 • ruimere openingstijden
 • soepelere openingstijden
 • vaste openingstijden
 • vrijere openingstijden

Langere openingstijden geven met name laag-opgeleide allochtonen de mogelijkheid in de avonduren actief te zijn.

NRC,

Op het individuele niveau lijkt het dat iedereen meer keuzevrijheid krijgt: ruimere openingstijden van dienstverlenende instanties, een gevarieerder aanbod van pakketjes arbeid en wat dies meer zij.

NRC,

Bij de Generale Bank dreigt een sociaal konflikt over soepelere openingstijden in de kantoren.

De Standaard,

Een museum, zo menen ze, moet beheerd worden door een rechtspersoon en dient vaste openingstijden te hebben.

NRC,

Na een experiment in veertien gemeenten vindt het kabinet dat vrijere openingstijden door heel Nederland moeten gelden.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • gewijzigde openingstijden
 • verlengde openingstijden
 • verruimde openingstijden

Het kaartverkooppunt op het busstation in Zwartsluis heeft vanaf 1 juni gewijzigde openingstijden.

Meppeler Courant,

Verlengde openingstijden moeten méér bezoekgelegenheid bieden en de avonden worden romantischer dan ooit.

De Standaard,

In Den Haag blijken de verruimde openingstijden winkeliers en klanten het best te bevallen.

NRC,

met voorzetselgroep


 • de uitbreiding van de openingstijden
 • een verruiming van de openingstijden
 • een versoepeling van de openingstijden
 • een verlenging van de openingstijden
 • liberalisering van de openingstijden

Roel B., bedrijfsleider van Albert Heijn, is positiever over de uitbreiding van de openingstijden.

Meppeler Courant,

'In het Westen, en dan met name in de steden [...] en krijg je straks openingstijden van 6.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur', aldus Boer, die een verruiming van de openingstijden voor zijn zaak vooral ziet in een tweede koopavond of in de ochtenduren.

Meppeler Courant,

Voor de Belgische markt bepleit de Vaucleroy een versoepeling van de openingstijden en van het zondagswerk.

De Standaard,

Van een verlenging van de openingstijden op de zaterdag is voorlopig nog geen sprake.

Meppeler Courant,

Aan de andere kant kan de afwezigheid van het CDA - waarvan een groot deel van de achterban altijd een fervent tegenstander is geweest van versoepeling van de Winkelsluitingswet - de ruimte bieden aan de drie regeringspartijen om hun verkiezingsbelofte van liberalisering van de openingstijden waar te maken.

NRC,

openingstijd 2.0

tijdstip waarop een bedrijf, instelling, balie enz. open gaat voor klanten of publiek; openingstijdstip van een bedrijf, instelling, balie enz.

Semagram


Een openingstijd…

is een tijd

 • [Tijd] situeert zich op een vast tijdstip
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met de opening van de deuren en de toegang voor klanten of publiek
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een bedrijf, instelling of balie enz.

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Bij het betaalloket staan de mensen al in de rij. Het is grappig, maar hoe vroeg je er ook bent, altijd zullen er mensen zijn die nog vroeger zijn gekomen [...]. Meer dan een uur verstrijkt voor het officieel openingstijd is en nog een halfuur eer de betaalmensen opdagen.

  Mutsuku, Izak De Vries,

  Openingstijden zijn om 7.00 uur voor standhouders en 9.00 uur voor publiek.

  https://nl-nl.facebook.com/vogelshowoneto/posts/242989479213819,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • na (de) openingstijd
  • rond (de) openingstijd
  • tegen (de) openingstijd
  • voor (de) openingstijd

  Last Orders begint met een scène in een pub, juist na openingstijd in de voormiddag, rond halftwaalf moet dat zijn.

  De Standaard,

  De winkel lijkt op het eerste gezicht een grote stenen doos, totdat rond openingstijd een Hoek van het gebouw, een 45-ton zware wig, zich afscheidt van de rest van het gebouw en 12 m verschuift en de ingang te voorschijn komt.

  http://www.kunstbus.nl/index.html?http://www.kunstbus.nl/verklaringen/deconstructivisme.html

  Tegen openingstijd (14h) van de Pandoerenhoeve liggen de lekkere, op steen gebakken, broden en taarten klaar voor de fijnproevers.

  http://users.pandora.be/dvt/Kaasstrooimolen/bakhuis.htm

  In deze tijd van uitverkoop [...] kan men het meemaken dat bij de voordeur van een of ander winkelbedrijf er ruim vóór de openingstijd een lange rij wachtenden staat.

  http://home.tiscali.be/credo/Woorden/KersttijdOpenbaringDesHeren.htm,

  • tussen sluitingstijd en openingstijd

  De muis [...] laat zich niet eens zien en verricht zijn prachtige knaagarbeid in de acht nachtelijke uren tussen sluitingstijd en openingstijd, waarna hij zich ijlings terugtrekt, misschien pas op het moment dat hij hoort hoe de sleutel in het slot gestoken wordt en grote benen de vloer van de winkel doen trillen.

  Het nietigste, Marie Kessels,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • openingstijden en sluitingstijden

  Veendam werkt momenteel aan het opstellen van integraal horecabeleid. Daarin worden omvang, openings- en sluitingstijden en de plaats van horecagelegenheden vastgelegd.

  Nieuwsblad van het Noorden,

  openingstijd 3.0

  hoeveelheid tijd gedurende welke een bedrijf, instelling, balie enz. open is voor klanten of publiek; tijdsduur dat iets open is; openingsduur

  Semagram


  Een openingstijd…

  is een tijd

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is meestal niet aaneengesloten maar onderbroken door periodes van sluiting, zoals 's nachts, en is meestal verspreid over meerdere dagen; is vaak bij wet gelimiteerd
  • [Object betroffen] heeft betrekking op een bedrijf, instelling of balie enz.

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   De liberalisatie heeft in de Zweedse levensmiddelenbranche geleid tot een gemiddelde verruiming van de feitelijke openingstijd van 53 naar 63 uur. Als liberalisatie in Nederland ook zou leiden tot een stijging van de gemiddelde openingstijd met 10 uur, bijvoorbeeld in de vorm van twee uur langer op werkdagen, dan komen de auteurs op basis van het Zweedse model tot de slotsom dat een prijsverlaging van 0,7 procent [...] en een vergroting van de werkgelegenheid met zo'n 3 procent in het verschiet zouden kunnen liggen.

   NRC,

   Van de warenhuizen en hypermarken is 80% op zondag geopend, deze winkels hebben een gemiddelde openingstijd van 64 uur per week.

   http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/74/wd74.pdf,

   Een eenvoudig rekensommetje leert dat je als je zeven dagen in de week open bent, 's zomers van 09.00 tot 18.00 uur met nog een zomeravondopening erbij, per week 67 uur draait. Dus als je de vakantiedagen meerekent heb je voor elke volledige arbeidsplaats meer dan twee mensen nodig. En omdat niemand er de hele openingstijd zijn kan, betekent het dat het werk constant moet worden overgedragen.

   http://www.vriendenvanblijdorp.nl/html/button3/logistiek/logistiek2001_03_topdagen.html

   Uit een [...] vergelijking blijkt dat de gemiddeld in Europa toegestane openingstijd meer dan vijftig procent ruimer is dan in Nederland.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Het debat over de laatste herziening van deze wet, die dateert uit 1930, nam acht jaar in beslag en leidde uiteindelijk in 1993 tot een marginale verruiming van de openingstijden van 52 tot 55 uur.

   NRC,

   openingstijd 4.0

   (sport)

   hoeveelheid tijd waarin een sporter het eerste gedeelte van de totale wedstrijdafstand aflegt; wedstrijdduur over de beginafstand

   Semagram


   Een openingstijd…

   is een tijd

   • [Duur] heeft de duur die nodig is om het eerste gedeelte van de totale wedstrijdafstand af te leggen
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gemeten
   • [Object betroffen] heeft betrekking op een sportprestatie

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Tijdens de eerste twintig minuten van de solorace moest de favoriet enkele seconden toegeven op de razendsnelle openingstijd van Obree.

    NRC,