opmerkenswaardig


opmerkenswaardig 1.0

waard om opgemerkt te worden; het opmerken waard; zodanig dat men er aandacht aan besteedt, dat men erop let, dat men er kennis van neemt; merkwaardig; opmerkelijk
Veel gebruikelijker dan het synoniem opmerkenswaard.

Algemene voorbeelden


De kern van het creëren van 'awareness', oftewel dat mensen weten dat je bestaat, zit hem in het feit dat je opvalt. Hierbij is de theorie van de 'Purple Cow' uitermate toepasselijk: in 'Purple Cow' schrijft Seth Godin over de term 'remarkable'. In het Nederlands vertalen wij dat als 'opmerkelijk', 'merkwaardig' en 'opmerkenswaardig'. In feite betekent het dat iets dat 'opmerkenswaardig' is waardevol genoeg is om er een opmerking over te maken. Die opmerking houd je niet voor jezelf, die maak je zodat een ander dat kan horen: je vertelt het door.

http://www.alexandermooij.com/page/4/,

Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik er nogmaals de aandacht op trekken: de Belselebeek en haar Meerskens zijn uniek, het beschermen en bewaren waard en oordeelkundig als park ingericht komen ze pas volkomen tot hun recht. Ze hebben een geschiedenis die opmerkenswaardig is, waarover nog veel te leren en vertellen valt.

http://www.omerburm.be/2010/nieuwjaar2010.htm,

Elk jaar brengt Nestlé de top van onderzoekers in basiswetenschappen en voeding samen die dan het beste van hun beroep uitwisselen. De laatste vijf jaren verliepen de debatten in een opmerkenswaardige logica zoals prof. Bruce German, voedingsdeskundige (USA) uiteenzette op de recentste "Nestlé Annual International Press Day".

http://www.healthandfood.be/html/nl/article/94/performance.htm,

Er zijn nieuwe staatsministeries ingesteld, waaronder het ministerie van Justitie en het ministerie van Veiligheid (belangrijke departementen voor een eventuele toekomstige stabilisatie- en associatieovereenkomst). Opmerkenswaardig is met name de vervanging van het ministerie van Europese Integratie door een directoraat voor Europese Integratie, dat onder de voorzitter van de Raad van Ministers ressorteert.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0692:FIN:NL:HTML,

Hier vindt u een overzicht van de opmerkenswaardige masterproeven die sedert 2003 door studenten werden gemaakt.

http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/nl/page/1508/masterproeven/

Een aantal technische commissies is opgericht om de wetgeving vanuit een gespecialiseerd gezichtspunt te bekijken. Met name opmerkenswaardig is de commissie inzake Europese integratie, de eerste gemeenschappelijke commissie voor de twee kamers van het parlement op staatsniveau.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0692:FIN:NL:HTML,

Met Procartil 900 worden de gewrichten veel beter 'gesmeerd'. Het resultaat? Een geleidelijke maar opmerkenswaardige afname van de gewrichtslast.

http://www.orthonat.com/NL/Article/procartil-900---60-gelulen.aspx

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


  • zeer opmerkenswaardig
  • niet opmerkenswaardig

Andere argumenten snijden minder hout, bijvoorbeeld de stelling dat mensen zich systematisch miskijken op inflatie en deflatie. Bovendien is het zeer opmerkenswaardig hoe zij nagenoeg volledig voorbijgaan aan de rol van falend overheidsoptreden in de ontwikkeling van zware economische crises.

http://www.vkwmetena.be/artikels/de-animal-spirits-zijn-weer-van-stal-trends,

De emotionele opener en tevens titelsong "Brand New Morning" is meteen een van de troeven van het album [...]. De overige nummers op Brand New Morning zijn niet slecht, maar ook niet opmerkenswaardig. Dat de mannen van Magnum weten dat het belangrijk is om met een positieve noot af te sluiten, bewijzen ze echter wel met de monumentale afsluiter "The Scarecrow".

http://www.goddeau.com/content/view/1122,

met dat-zin


  • het is opmerkenswaardig dat ...

In de voorbereidende studie van DLT werd een stel wijzigingen van de Esperanto-grammatica voorgesteld, die tot doel hadden deze geschikt te maken voor de rol van hulptaal. Het is opmerkenswaardig dat men tijdens de feitelijke samenstelling van het systeem alle voorgestelde wijzigingen van de hand deed, behoudens slechts één of twee niet-taalgebonden tekens, die de zinsbouw ondubbelzinnig maakten.

http://www.esperanto.be/fel/nl/index.html

"Gelet op de intensiteit van de conflicten die typisch is voor alleen-hoederecht-ouders, is het opmerkenswaardig dat beurtelings huisvestende ouders het opstellen van een verblijfsregeling significant minder vaak een "ernstig probleem" vonden."

http://users.skynet.be/papapro/is%20co-ouderschap%20in%20het%20belang%20van%20het%20kind.htm

Het is opmerkenswaardig dat Jezus Christus in samenhang met zijn gemeente naar de aardse troon van Satan verwees. Toen hij een paar gezalfde christenen in de gemeente Pergamum prees, maakte Jezus de volgende opmerking: "Ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon van Satan is."

http://www.jehovahs-getuigen.nl/e-watchman/essays/daniel3.html,

Het is werkelijk opmerkenswaardig dat dit duo, deze twee lichamen [...], alsmaar niet bewegen. Ik kan ze rangschikken zoals ik wil [...], doordat hier niets voorvalt, kan ik erbij zijn. Alles blijft hier denkbaar. Juist doordat er niets gebeurt, zijn de mogelijkheden onbeperkt.

Wennen aan vrede, K.L. Poll,